Training
dinsdag 6 november 2018 Van der Valk Hotel Restaurant Breukelen, Breukelen

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

In bijna elk gebouw komen klachten voor over de temperatuur, luchtkwaliteit, het geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt echter maar al te vaak voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke arbeidsomstandigheden zijn niet alleen onprettig, ze kunnen ook leiden tot concentratieverlies, minder productiviteit en meer ziekteverzuim. Zo ver hoeft het niet te komen. Tijdens deze training leert u wat u moet doen bij klachten over het binnenmilieu.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat verstaan we onder het binnenmilieu
 • Wat voor klachten komt u tegen
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van die klachten
 • Wat zijn bekende risicofactoren voor ‘sick building’-klachten
 • Wat kunt u zelf doen als medewerkers dit soort klachten hebben
 • Hoe brengt u de klachten in kaart
 • Hoe weet u of de klachten terecht zijn
 • Wanneer heeft het zin om metingen te (laten) doen
 • Hoe u zelf metingen kunt doen
 • Wanneer kunt u er beter een specialist bij halen
 • Wat is een goede procedure om klachten op te lossen

U kunt ook zelf een voorbeeld meenemen van een ‘probleemgebouw’ om deze bespreken.

Lees meer

Volg ons ook via twitter @werk_veiligheid.
En sluit aan bij de LinkedIn groep Werk & Veiligheid.

Accreditatie / PE punten

AbsG - in aanvraag
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: op aanvraag

 

Bestemd voor: 
 • Preventiemedewerkers
 • Arbocoordinatoren 
 • Arboverpleegkundige
 • HR