Conferentie
donderdag 14 december 2017 Hotel Van der Valk Utrecht, Utrecht

20e APS Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

Al 20 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

Lezingen deze dag:

 • Armoede, schulden & participeren in de samenleving
 • Professionalisering in de schuldhulpverlening
 • 20 jaar Aanpak van Problematische Schulden: terugblik en vooruitblik

Thema's van de deelsessies:

 • Vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en schuldenproblematiek
 • Schouders eronder in de aanpak van problematische schulden
 • Verbeterde screening van cliënten schuldhulpverlening en beschermingsbewind: Mesis 3.0
 • Inspiratiesessie ‘Ongehoord’ - Het echte verhaal achter schulden en armoede
 • Actualiteiten Wsnp en de toelating tot de Wsnp
 • Stress-sensitieve dienstverlening: het ontwikkelen van levensvaardigheden
 • Debatsessie “ Het innen van particuliere schulden” de menselijke maat voorbij?’
 • Schaarste, schulden en gedrag: van theorie naar nieuwe aanpakken in de praktijk
 • Speaking Minds: hoe kunnen we armoede en schulden bij jongeren terugdringen?
 • Verdieping en actualiteiten Participatiewet: algemene en bijzondere bijstand
 • Vroegsignalering van schulden: op zoek naar de verborgen doelgroep

Alle informatie over het programma en sprekers is ook terug te vinden op www.aanpakvanschulden.nl.
Aanmelden doet u op deze website (wwww.kerckebosch.nl).

Lees meer

@kkbschuldhulp

Dagvoorzitter:

Tom van 't Hek

Radio & Tv-presentator

Accreditatie / PE punten

BPBI - 5 punten
KBvG - 5 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 2 PE punten - kennis - 3 PE punten - vaardigheden
NBPB: 5 uur
Registerplein - 2 registerpunten - vrije ruimte voor geregistreerde maatschappelijk werkers. 5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein sociaal juridisch dienstverlener.
Registerplein - 5 punten geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
VeWeVe - 4 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 5 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.