Sessie 2. Contractwijzer voor asbestvraagstukken: hoe kiest u een passende organisatie- en contractv

Locatie
Hotel Veenendaal

Asbestvraagstukken zijn meestal onderdeel van een grotere bouw-, renovatie- of sloopopgave.
Hoe kunt u dat organisatorisch en contractureel zo goed mogelijk regelen? Immers, de gekozen aanpak moet passen bij hoe u als opdrachtgever georganiseerd bent.
Met behulp van de contractwijzer benadert u uw eigen organisatie en het type vraagstuk via een soort “stemwijzer”.
Met als uitkomst een afgewogen contractvorm, die past bij uw huidige en toekomstige organisatie.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.