Recht

De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

Nieuwe (verplichte) zorgwetten in aantocht

Tijdens het middagprogramma staat de inhoud van de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving centraal. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) voor psychiatrische patiënten, de Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie en de Wet forensische zorg (Wfz). De WvGGZ en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019.

Datum: 
29 november 2018
€ 345,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie Bopz

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, de relatie tussen TBS en de wet Bopz, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie.

Datum: 
29 november 2018
€ 345,00 excl. BTW

Tijdens deze cursus leert u de basis van de moderne verloskunde kennen. De focus ligt op medisch-inhoudelijke kennis van dit specialisme (in begrijpelijke taal) en de onderwerpen die voor professionals in de letselschaderegeling relevant zijn. Tevens krijgt u gedegen kennis van de werkwijze van gynaecoloog en verloskundige. Basale medische kennis van dit specialisme is cruciaal bij een goede afwikkeling van deze, vaak ingewikkelde, letselschadezaken.

Datum: 
11 december 2018
€ 445,00 excl. BTW
De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

Nieuwe (verplichte) zorgwetten in aantocht

Tijdens het middagprogramma staat de inhoud van de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving centraal. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) voor psychiatrische patiënten, de Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie en de Wet forensische zorg (Wfz). De WvGGZ en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 345,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie Bopz

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, de relatie tussen TBS en de wet Bopz, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 345,00 excl. BTW
De kwaliteit van het bewijsmateriaal is doorslaggevend voor het wel / niet slagen van je zaak

De cursus Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken, geeft u in een halve dag een actuele stand van zaken. Naast de noodzakelijke theorie wordt er veel aandacht besteed aan cases uit de praktijk en recente voorbeelden uit de jurisprudentie. Lessons learned en handige tips staan hierbij centraal.

Datum: 
27 september 2018
€ 395,00 excl. BTW
Hoe gaan geschilleninstanties (GI) om met de aan hen voorgelegde geschillen?

Deze cursus gaat in op de wijze waarop geschilleninstanties tot nu toe omgaan met aan hen voorgelegde geschillen. In dat verband opkomende vragen worden aan de orde gesteld evenals gesignaleerde knelpunten. De docent bespreekt met u mogelijke antwoorden en oplossingen.

Datum: 
21 juni 2018
€ 495,00 excl. BTW

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus. 

Datum: 
4 december 2018
€ 575,00 excl. BTW
Toepasselijk recht en (letsel-)schaderegeling in Europees perspectief

Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?
Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Datum: 
6 november 2018
€ 545,00 excl. BTW

Deze cursus beoogt u de basis bij te brengen van de psychiatrie. Aan de orde komen het begrip stoornis, een psychiatrisch onderzoek en de verschillende psychiatrische stoornissen. Daarnaast de bruikbaarheid van DSM-V classificatie voor het inschatten van beperkingen, zoals gevaarvoorspelling, risicotaxatie en toerekeningsvatbaarheid. Ook zou het psychiatrische rapport de basis kunnen zijn voor vervolgonderzoek door verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Tot slot wordt ingegaan op te verwachten ontwikkelingen. De focus van de bijeenkomst ligt op medisch inhoudelijke kennis.

Datum: 
2 oktober 2018
€ 445,00 excl. BTW

Pagina's