Personenschade / Letselschade

Verdieping tuchtrecht, recente jurisprudentie en opmerkelijke uitspraken

In deze cursus wordt het tuchtrecht op verdiepende wijze besproken. De onderwerpen van de cursus worden ontleend aan de ontwikkelingen in het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke jurisprudentie. Er wordt stilgestaan bij formele, procesrechtelijke aspecten en materieelrechtelijke onderwerpen.

Datum: 
16 mei 2018
€ 395,00 excl. BTW
Hoe de letselschaderegeling verandert in de moderne tijd

De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) organiseert jaarlijks de PIV Jaarconferentie. Letselschade is een actueel onderwerp. De PIV Jaarconferentie geeft podium aan tal van sprekers van binnen en buiten de wereld van de letselschade. Het is een dag om kennis met elkaar te delen, inspiratie op te doen, nieuwe dingen te horen en met elkaar in gesprek te gaan. Studiecentrum Kerckebosch is de congrespartner van het PIV.

Datum: 
23 maart 2018
€ 395,00 excl. BTW

Tijdens deze cursus leert u de traumachirurgie en neurochirurgie kennen en de diverse medische interventies. De focus ligt op fracturen, schedeltrauma’s en complicaties. Tevens krijgt u gedegen kennis van de werkwijze van medici: hoe zijn de procedures en protocollen, hoe stelt men een diagnose (op basis van röntgenfoto’s), welke inschattingen maakt men? En hoe stelt men een medische expertise op en werkt men met de FML? Tevens wordt stilgestaan bij enkele juridische knelpunten en speerpunten rondom het medisch traject.

Datum: 
15 maart 2018
€ 595,00 excl. BTW

Pagina's