Personenschade / Letselschade

Tijdens deze cursus leert u de basis van de moderne verloskunde kennen. De focus ligt op medisch-inhoudelijke kennis van dit specialisme (in begrijpelijke taal) en de onderwerpen die voor professionals in de letselschaderegeling relevant zijn. Tevens krijgt u gedegen kennis van de werkwijze van gynaecoloog en verloskundige. Basale medische kennis van dit specialisme is cruciaal bij een goede afwikkeling van deze, vaak ingewikkelde, letselschadezaken.

Datum: 
11 december 2018
€ 445,00 excl. BTW
De kwaliteit van het bewijsmateriaal is doorslaggevend voor het wel / niet slagen van je zaak

De cursus Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken, geeft u in een halve dag een actuele stand van zaken. Naast de noodzakelijke theorie wordt er veel aandacht besteed aan cases uit de praktijk en recente voorbeelden uit de jurisprudentie. Lessons learned en handige tips staan hierbij centraal.

Datum: 
27 september 2018
€ 395,00 excl. BTW
Toepasselijk recht en (letsel-)schaderegeling in Europees perspectief

Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?
Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Datum: 
6 november 2018
€ 545,00 excl. BTW

Deze cursus beoogt u de basis bij te brengen van de psychiatrie. Aan de orde komen het begrip stoornis, een psychiatrisch onderzoek en de verschillende psychiatrische stoornissen. Daarnaast de bruikbaarheid van DSM-V classificatie voor het inschatten van beperkingen, zoals gevaarvoorspelling, risicotaxatie en toerekeningsvatbaarheid. Ook zou het psychiatrische rapport de basis kunnen zijn voor vervolgonderzoek door verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Tot slot wordt ingegaan op te verwachten ontwikkelingen. De focus van de bijeenkomst ligt op medisch inhoudelijke kennis.

Datum: 
2 oktober 2018
€ 445,00 excl. BTW

Aanpak verzekeringsfraude: whats new? De aanpak van verzekeringsfraude is bij verzekeraars een speerpunt. Fraude treft zowel schade-, persoons-, levens- als zorgverzekeringen en varieert van kleine, incidentele gevallen tot systematische, georganiseerde criminaliteit. De schade is omvangrijk. En deels niet bekend. Digitalisering van producten en processen zorgen daarbij voor nieuwe risico’s. Dit vraagt om een andere aanpak van alle betrokken partijen. En een voortdurend meebewegen met nieuwe vormen van criminaliteit.

Datum: 
14 juni 2018
€ 495,00 excl. BTW
Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

U krijgt tijdens deze dag een actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het gebruik van Big Data bij het signaleren, opsporen en bewijzen van fraude en criminaliteit. Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

Datum: 
24 mei 2018
€ 495,00 excl. BTW
Jurisprudentie Bopz & De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De cursus bestaat uit 2 dagdelen, die u zowel samen als afzonderlijk kunt volgen.

Datum: 
29 november 2018
€ 595,00 excl. BTW
Jurisprudentie Bopz & De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De cursus bestaat uit 2 dagdelen, die u zowel samen als afzonderlijk kunt volgen.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 595,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie & nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. De Wvggz en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019. Dit betekent dat de huidige Wet Bopz tot 1 januari 2020 van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelingen zijn met gevolgen voor uw praktijk.

Datum: 
24 mei 2018
€ 395,00 excl. BTW
Datum: 
11 oktober 2018
€ 0,00 excl. BTW

Pagina's