Personen-, familie- en jeugdrecht

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus. 

Datum: 
4 december 2018
€ 575,00 excl. BTW
Jurisprudentie Bopz & De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De cursus bestaat uit 2 dagdelen, die u zowel samen als afzonderlijk kunt volgen.

Datum: 
29 november 2018
€ 595,00 excl. BTW
Jurisprudentie Bopz & De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De cursus bestaat uit 2 dagdelen, die u zowel samen als afzonderlijk kunt volgen.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 595,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie & nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. De Wvggz en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019. Dit betekent dat de huidige Wet Bopz tot 1 januari 2020 van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelingen zijn met gevolgen voor uw praktijk.

Datum: 
24 mei 2018
€ 395,00 excl. BTW

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus. 

Datum: 
22 mei 2018
€ 575,00 excl. BTW