Openbare orde en veiligheid

De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep

Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een studie naar de wijze waarop PDM is geïmplementeerd en uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat gekozen is voor een gedegen projectstructuur. Ten aanzien van het werkproces en de communicatie wordt stilgestaan bij een aantal uitdagingen en verbeterpunten.

110 pagina's
€ 28,25 excl. BTW
Beeld van een indrukwekkende operatie

Politiek en politie worstelen al meer dan 200 jaar met de vormgeving van het politiebestel. De roep om één nationale politie klinkt bij tijd en wijle luid en loopt parallel aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die Nederland heeft doorgemaakt. Dit boek Naar één nationale politie beschrijft het historisch proces van een lokaal gewortelde organisatie naar één landelijk korps.

Auteur(s): 
232 pagina's
€ 18,82 excl. BTW
De basis en achilleshiel van het strafproces!

Getuigenverhoor – Getuigenverklaringen en waarheidsvinding – Waarderen van getuigenbewijs – Bijzondere getuigen – Kwetsbare getuigen – Anonieme getuigen – Kroongetuigen – Getuigen met geheugenverlies

Datum: 
29 september 2017
€ 395,00 excl. BTW
Leer werken met GAIA, een methodiek die is gericht op het voorkomen van agressie

Een agressie-incident is vaak het gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen. Tijdens deze training leert u werken met GAIA. GAIA is een methodiek die is gericht op het voorkomen van agressie. U leert hoe u de risicofactoren in een organisatie in kaart kunt brengen. En hoe u aan de hand daarvan concrete maatregelen voorstelt om de werkwijzen binnen de organisatie te verbeteren met het oog op agressiepreventie.

Datum: 
28 september 2017
€ 1399,00 excl. BTW