Gezondheidsrecht

De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

Nieuwe (verplichte) zorgwetten in aantocht

Tijdens het middagprogramma staat de inhoud van de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving centraal. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) voor psychiatrische patiënten, de Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie en de Wet forensische zorg (Wfz). De WvGGZ en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019.

Datum: 
29 november 2018
€ 345,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie Bopz

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, de relatie tussen TBS en de wet Bopz, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie.

Datum: 
29 november 2018
€ 345,00 excl. BTW
De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

Nieuwe (verplichte) zorgwetten in aantocht

Tijdens het middagprogramma staat de inhoud van de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving centraal. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) voor psychiatrische patiënten, de Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie en de Wet forensische zorg (Wfz). De WvGGZ en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 345,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie Bopz

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Tijdens het ochtendprogramma krijgt u een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, de relatie tussen TBS en de wet Bopz, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 345,00 excl. BTW
Hoe gaan geschilleninstanties (GI) om met de aan hen voorgelegde geschillen?

Deze cursus gaat in op de wijze waarop geschilleninstanties tot nu toe omgaan met aan hen voorgelegde geschillen. In dat verband opkomende vragen worden aan de orde gesteld evenals gesignaleerde knelpunten. De docent bespreekt met u mogelijke antwoorden en oplossingen.

Datum: 
21 juni 2018
€ 495,00 excl. BTW
Jurisprudentie Bopz & De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De cursus bestaat uit 2 dagdelen, die u zowel samen als afzonderlijk kunt volgen.

Datum: 
29 november 2018
€ 595,00 excl. BTW
Jurisprudentie Bopz & De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg

De cursus bestaat uit 2 dagdelen, die u zowel samen als afzonderlijk kunt volgen.

Datum: 
25 oktober 2018
€ 595,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie & nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. De Wvggz en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019. Dit betekent dat de huidige Wet Bopz tot 1 januari 2020 van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelingen zijn met gevolgen voor uw praktijk.

Datum: 
24 mei 2018
€ 395,00 excl. BTW
Met zorg voor uw juridische update
Datum: 
7 december 2018
€ 445,00 excl. BTW
Lessen uit de jurisprudentie en literatuur in whiplashzaken

Sinds de ingrijpende wijziging in  2007 van de NVN-richtlijnen – nog eens bevestigd in 2013 -, zijn gaandeweg hoofdlijnen ontstaan ter juridische beoordeling van whiplashletsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht. De toetsing van de klachten en het causaal verband is inmiddels behoorlijk uitgekristalliseerd. Minder duidelijkheid bestaat nog over de belangrijke beperkingenvraag. Voor de uiteindelijke vaststelling van de schade is het, behoudens de situatie mét ongeval, tevens van belang de hypothetische situatie zónder ongeval in kaart te brengen.

Datum: 
13 november 2018
€ 495,00 excl. BTW

Pagina's