Arbo & Veiligheid

60 oefeningen die jou helpen vitaal te blijven

Fit zijn en fit blijven is belangrijk. Niet alleen in je privé leven, maar ook in het werk. In dit zakboek kun je op basis van het soort werk dat je doet, voor jou geschikte oefeningen selecteren. Fit aan het werk! bevat zestig oefeningen met duidelijke instructiefoto’s die je tijdens of na je werk kunt uitvoeren. Daarnaast krijg je praktische adviezen over omgaan met stress en een gezonde leefstijl.

72 pagina's
€ 8,25 excl. BTW
In vijf stappen naar een sterke veiligheidscultuur!

Het boek Brainsafe® gaat over veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag in organisaties. Het beschrijft hoe u op een praktische manier kunt bouwen aan een sterke veiligheidscultuur. Veel van de interventies uit het boek zijn gericht op het stimuleren van een proactieve cultuur waarbij vooraf wordt nagedacht over mogelijke fouten.

Auteur(s): 
376 pagina's
€ 49,50 excl. BTW
Wat kunt u doen om deze gezondheidsrisico’s te voorkomen?

Dagelijks staan in Nederland ongeveer 900.000 werknemers bloot aan geluidsniveaus die schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast ondervindt een half miljoen werknemers gezondheidsschade door lichaamstrillingen. Wat kunt u doen om deze gezondheidsrisico’s te voorkomen? Daarover gaat Geluid en Trillingen. Het zakboek beschrijft de risico’s van geluid en trillingen.

Auteur(s): 
80 pagina's
€ 17,50 excl. BTW
Sociale veiligheid binnen de werkomgeving

Sociale veiligheid is een nieuwe term binnen arbeidsomstandigheden, Het onderwerp zelf is geen onbekend fenomeen. . Dit boek is handleiding om het onderzoek naar sociale veiligheid (pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en geweld op de werkvloer)op de juiste wijze binnen uw eigen organisatie op te zetten en uit te voeren.

Auteur(s): 
128 pagina's
€ 62,50 excl. BTW
Een praktisch zakboek als geheugensteun en informatiebron voor uw medewerkers!

Het zakboek BHV geeft een bondige samenvatting van de belangrijkste BHV handelingen aan de hand van heldere stroomschema’s. In de ene helft van het boek vindt u de belangrijkste wetenswaardigheden voor het verlenen van spoedeisende hulp. Wat moet u doorgeven bij een 112-melding en hoe stelt u een juiste diagnose. Het boek beschrijft de belangrijkste levensreddende handelingen met duidelijke foto’s.

Auteur(s): 
32 pagina's
€ 6,95 excl. BTW
hét betrouwbare RI&E instrument

Bent u op zoek naar een volledig en praktisch RI&E instrument? Kies dan voor de IMA! De Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) is hét betrouwbare RI&E instrument. Met de IMA kunt u een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie maken. De IMA bestaat uit meer dan 35 modules, waarvan zeven modules voor kantoor: IMA-K. Per knelpunt treft u de actuele wetten en toetsingscriteria aan die u indien gewenst kunt toevoegen aan uw RI&E-rapport. Ook kunt u documenten en foto’s toevoegen. Gratis zakboek tijdens 'Week van de RI&E'.

€ 478,00 excl. BTW per jaar
Het ontstaan van klachten en welke maatregelen u kunt nemen

Fysieke belasting legt uit hoe de klachten onstaan en op welke manier deze in kaart zijn te brengen. Belangrijk hierbij is om aandacht te hebben voor de organisatie van het werk. Welke maatregelen kunt u treffen om fysieke belasting te beperken? Hierbij wordt niet alleen onderscheid gemaakt in soorten belasting, zoals werkhouding, repeterende bewegingen of trillingen, maar ook in doelgroepen, zoals zwangere, jeugdige en oudere medewerkers.

Auteur(s): 
91 pagina's
€ 19,50 excl. BTW
WIE - WAT - WEETJES

Wat u móet weten over de RI&E beschrijft de belangrijkste wetenswaardigheden over het maken en toetsen van een RI&E. Hoe ziet een goede RI&E eruit, wie doet wat, wat zegt de wet en handige weetjes.

Auteur(s): 
63 pagina's
€ 5,50 excl. BTW
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om succesvol te zijn bij het beïnvloeden van gedrag

Veiligheid en gedrag beschrijft onder andere de rol die communicatie heeft bij het (veiligheids)gedrag. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om succesvol te zijn bij het beïnvloeden van gedrag. Een belangrijke deel van dit boek is ingeruimd voor praktische maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn programma’s met het maken van foto’s, het bespreekbaar maken van veiligheidsgedrag en het uitvoeren van werkplekinspecties.

96 pagina's
€ 19,50 excl. BTW
Een stappenplan voor het maken van een RI&E

Het Handboek Risicobeheersing is een praktisch naslagwerk voor het maken van een RI&E. Het boek is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is. In het eerste deel geeft het boek algemene informatie over de RI&E. Het tweede deel gaat in op 16-stappenplan voor het maken van een RI&E.

292 pagina's
€ 47,00 excl. BTW

Pagina's