Veel van uw cliënten ontvangen een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet. In de praktijk doen zich allerlei vragen en problemen voor rondom deze uitkering. Hoe staat het met uw kennis hierover?

Toets uw kennis aan de hand van 9 stellingen. Na afloop ziet u direct uw score. U ontvangt een kopie van de vragen, antwoorden en uitgebreide toelichting als naslagwerk in uw mail.*

De test is samengesteld door mr. André Moerman.

*Uw e-mailadres gebruiken wij ook om maximaal 2x per week te informeren over aan schuldhulpverlening en bewindvoering gerelateerde bijeenkomsten. U kunt zich te allen tijde voor deze nieuwsbrieven uitschrijven.