Jaarcongres Schuldenketen: Inzicht in gedrag & doorontwikkelen van de schuldenketen

Jaarcongres Schuldenketen: Inzicht in gedrag & doorontwikkelen van de schuldenketen

Jaarcongres op locatie
In bedrijf
Slot Zeist

Op weg naar halvering van huishoudens met schulden: wat helpt?

De schuldenketen van onder andere overheden, maatschappelijke organisaties, schuldhulporganisaties, schuldeisers, incasserende partijen werkt al langere tijd aan diverse initiatieven om problematische schulden terug te dringen. Helaas levert dit nog niet de gewenste resultaten op. Recent bleek bijvoorbeeld dat van alle vroegsignaleringen slechts 8% van de burgers akkoord gaat met aangeboden hulp (Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden, 2022). Wat gaat ons helpen om bij te kunnen dragen aan de doelstelling van minister Schouten, om in 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden te halveren?

Onderwerpen die centraal staan zijn onder andere:

 • ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’: samenwerking in de schuldenketen
 • Schulden klein houden en perspectief bieden - tussenstand van nieuw onderzoek
 • Werk, inkomen en schulden: trends vanuit sociaal-economisch perspectief
 • Paneldiscussie ''Verbetering ketensamenwerking bij schulden- en invorderingsproblematiek''
 • Van ‘nee’ naar ‘ja’: handvatten voor duurzame gedragsverandering

Inzicht in (betaal)gedrag
Vele anti-rookcampagnes en innovaties waren nodig om de Nederlandse bevolking minder te laten roken. Op dit moment werkt de overheid hard aan het terugdringen van overgewicht. Twee voorbeelden die laten zien dat gedragsveranderingen veel voeten in aarde hebben en vooral tijd en gerichte aandacht nodig hebben. Dat geldt ook voor betaalgedrag. Een gedeelte van de mensen met betalingsachterstanden kan duurzaam uit de schulden komen. Wat maakt dat dit in veel gevallen nu nog niet lukt, zoals blijkt uit voorlopige resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam betaalgedrag? (Syncasso met Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen, 2023).

Inzicht in het systeem
Waar hebben we het nu over, wat zijn de maatschappelijke kosten van schulden en schuldhulpverlening? Hoeveel mensen hebben schulden en wanneer zijn ze eigenlijk problematisch? Hebben we het alleen over schuldenproblematiek of spreken we van multi-problematiek? En hoe zit het met alle initiatieven; vinden we als schuldenketen vaak het wiel opnieuw uit? Kan dit niet anders?

Wat we willen bereiken
Uiteindelijk gaat het om het welzijn van ons allemaal. Er is voldoende capaciteit om mensen te helpen, nu moeten we het alleen nog op de juiste manier inzetten. Met dit jaarcongres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek inspireren over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek. Gerenommeerde sprekers vanuit wetenschap en praktijk, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visie met u over gedragsbeïnvloeding (welke dingen zijn nodig) én de inrichting van een integrale schulddienstverleningsketen (hoe gaan we dat organiseren). Een keten waarin invordering en schuldhulpverlening elkaar aanvullen en versterken om schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen. Er is volop gelegenheid voor interactie en discussie.

Het doel van dit jaarcongres is om de gehele schuldenketen samen te brengen en met elkaar in contact te komen.

Congreswebsite: www.schuldenketencongres.nl.

Programma
-
-

Met een vader als arts en een moeder als verpleegkundige weet Stella de Swart als geen ander hoe het is om financieel onafhankelijk op te groeien. Stella groeide op in het Gooi, maar belandde met haar kinderen in de bijstand. "Ik had nog nooit van het woord 'bijstand' gehoord. En nu ben ik het voorbeeld dat je ook rijk geboren kan worden, en door tegenslag met armoede en schulden te maken kunt krijgen. Ik heb mijn persoonlijke situatie vertaald naar een maatschappelijke kwestie, om bij te dragen aan bewustwording dat verbinding maken zo belangrijk is voor de samenwerking. En om de samenleving een stukje mooier te maken.” Door een opeenstapeling van tegenslag weet Stella ook hoe het is om in armoedeval terecht te komen. Een leven in de Wsnp en armoede was voor haar totaal onbekend. Welke inzichten heeft Stella opgedaan in haar ervaring met invorderingen en schuldhulpverlening? Wat is er in haar visie nodig om mensen met betalingsproblemen en schulden beter te helpen? En welke belemmeringen staan dit in de weg? Over hoe verbinding en dialoog kunnen bijdragen aan een effectievere schuldenketen en preventie van schulden.

Spreker
-

Bij problematische schulden werken de systemen niet goed. Schuldeisers gaan door met invorderen, rechters blijven vonnissen produceren en schulden blijven verder oplopen. Daarnaast blijkt het moeilijk om burgers richting schulddienstverlening te krijgen, terwijl dit juist van belang is om weer perspectief te krijgen. Daarom doen de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en de Hogeschool Utrecht momenteel onderzoek naar hoe schulden als gevolg van het systeem van invordering snel oplopen en welke belemmeringen voor schuldhulp er zijn, om vervolgens nieuwe modellen te verkennen waarbij invordering en schuldhulpverlening geïntegreerd worden.
Welke oplossingsrichtingen zijn er? U wordt uitgenodigd om actief mee te denken!

-
-

Schulden kunnen mensen gevangen houden in een achterstandspositie. Wat zijn de economische en maatschappelijke kosten en gevolgen van de schuldenproblematiek? In het debat over langdurige werkloosheid, ongelijkheid en kwetsbare groepen is er steeds meer aandacht voor de rol van schulden. Hoe kijken politici, economen en sociologen naar schulden? Welke rol speelt dit thema in de analyses van arbeidsmarkt, economie en maatschappij? We duiken in de actualiteit rond ongelijkheid en de toenemende aandacht die daar maatschappelijk voor is. We zoomen uit en bekijken het bredere perspectief op werk, inkomen en schulden. Wat is het bredere verband waarin professionals in de schuldhulpverlening opereren? Wat zijn de politieke en maatschappelijke trends op dit terrein?

Spreker
-

Hebben we het alleen over schuldenproblematiek of spreken we van multi-problematiek? Bestaansonzekerheid is niet alleen het gevolg van te weinig inkomen of te hoge schulden, maar ook problemen op andere leefgebieden. Ook zijn er zoveel initiatieven en projecten in het Nederlandse armoede- en schuldenlandschap. We zien soms door de bomen het bos niet meer. Proberen we binnen de schuldenketen niet continue het wiel opnieuw uit te vinden? Kan dit niet anders, waarbij we uitgaan van het perspectief van de inwoner?

Spreker
-
-

Gedragsverandering kan een oplossing zijn voor tal van problemen van slechte eetgewoonten tot het (chronisch) hebben van schulden. Maar hoe makkelijk of moeilijk is het eigenlijk om gedrag te beïnvloeden? En hoe duurzaam is een eventuele gedragsverandering? In deze bijdrage gaan we in op deze vragen aan de hand van recente inzichten uit de gedragswetenschappen, toegespitst op betalingsachterstanden. Een gedeelte van de mensen met betalingsachterstanden kan duurzaam uit de schulden komen. Wat maakt dat dit in veel gevallen nu nog niet lukt? En hoe zorgen we ervoor dat meer burgers met geldzorgen ingaan op een hulpaanbod? Vaak speelt ervaren weerstand hierbij een rol. We gaan in het bijzonder in op hoe we kunnen omgaan met weerstand en die inzichten en handvatten kunnen inzetten om van ‘nee’ naar ‘ja’ te komen.

-
-

Aan de hand van stellingen kiest u uw kant van de zaal (eens of oneens). Dan zal Esther van Rijswijk deelnemers aan beide zijden vragen naar hun mening. Weet u de overkant te overtuigen? Tijdens het debat mogen deelnemers overlopen naar de overkant. Doordat iedereen bij een nieuwe stelling weer opnieuw positie moet kiezen is een Lagerhuisdebat altijd levendig en dynamisch.

Met medewerking van onder andere:

 • Michaël Brouwer, CEO Syncasso
 • Joeri Eijzenbach, Senior juridisch beleidsadviseur, NVVK
 • Stella de Swart, Armoede en Schuldenexpert en auteur van het boek ''Armoede krijg je gratis''
 • Hanneke van der Woud, Schuldrustcoach ONSbank, Partner/Manager Eneco
-
Sprekers

Stella de Swart

Armoede en Schuldenexpert - Auteur van het boek ''Armoede krijg je gratis''
Stella de Swart

Martin Visser

Financieel journalist, De Telegraaf en Auteur van ‘De kleine Piketty’
Martin Visser
Bestemd voor

Het doel van dit jaarcongres is om de gehele schuldenketen samen te brengen en met elkaar in contact te komen. Hierbij kan gedacht worden aan (bestuurders en beleidsmedewerkers bij):

 • Bewindslieden en ambtenaren
 • Brancheverenigingen in de keten van incasso, schuldhulpverlening en bewindvoering
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Incassobedrijven/invorderaars
 • (Gerechts)deurwaarders
 • (Krediet)banken
 • Rechterlijke macht
 • Schuldeisers (woningcorporaties, energie- en waterbedrijven, telecombedrijven, zorgverzekeraars, Belastingdienst, CJIB en andere overheidsinvorderaars)
 • Schuldhulpverlening/Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Tweede Kamerleden, fractieondersteuners en woordvoerders armoede en schulden
 • Uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (SVB, UWV, ed.)
 • Vrijwilligersorganisaties, kerken, ed.
 • Wsnp- en beschermingsbewind
 • Onderzoekers schulden en incasso
Data & Locatie
Slot Zeist
Slot Zeist

Zinzendorflaan 1
Zeist 3703 CE
Nederland

Route
Zeist vormt het geografische hart van Nederland. Slot Zeist ligt aan het begin van de bekende Slotlaan, de winkelpromenade van Zeist. In de directe nabijheid van het Slot zijn circa 300 parkeerplaatsen en nog eens 275 parkeerplaatsen op loopafstand in de parkeergarage van Hotel Theater Figi.

Vanaf Schiphol
Ca. 65 km
Rij de oprit van de A4 op richting Amsterdam. Volg op het knooppunt Badhoevedorp de A9 richting Amstelveen. Ga rechtdoor de A9 op richting Amstelveen/Utrecht. Volg op het knooppunt Holendrecht de A2 richting Utrecht. Volg op het knooppunt Oudenrijn de A12 richting Arnhem. Neem na afrit 20 'Driebergen-Zeist' de N225 richting Zeist. De P-borden verwijzen naar de juiste eindbestemming.

Vanaf de A12
Utrecht-Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Den Bosch Arnhem, Utrecht (ZW).
Neem na afrit 20 'Driebergen-Zeist' de N225 richting Zeist. Na ± 3 km, ter hoogte van een route-informatiepunt, komt Figi en Slot Zeist recht vooruit in zicht. P-borden verwijzen naar de juiste eindbestemming.

Vanuit Utrecht [A28 respectievelijk N237]
Utrecht (Rijnsweerd), Hilversum
Neem bij De Bilt de N237 richting Zeist. Na ± 5 km, ter hoogte van het politiebureau en de Oude Kerk (waar de weg een éénrichtingsverkeersweg wordt) bent u nabij Figi en het Slot Zeist. P-borden verwijzen naar de juiste eindbestemming.

Vanuit Amersfoort [A28]
Zwolle, Apeldoorn
Neem afrit 3 'Den Dolder/Zeist-Oost', richting Zeist. Bij de eerste rotonde (op de Boulevard) linksaf de Lindenlaan op. Deze gaat na de tweede rotonde over in de Jagersingel waar u de bebouwde kom verlaat. Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf richting 'Zeist, Arnhem' via de Laan van Beek en Royen [N224]. Aan het einde van deze weg verwijzen P-borden naar de juiste eindbestemming.

Parkeerroute
Vanaf de invalswegen verwijzen zowel blauwe borden Parkeerroute als crème Bestemmingsborden naar Figi en Slot Zeist. Figi en het Slot liggen op loopafstand van elkaar en zijn daarom grotendeels bereikbaar via dezelfde route.

Openbaar Vervoer
Slot Zeist is ook goed bereikbaar per openbaar vervoer. Bij het NS Station Driebergen-Zeist (op ca. 3 km. van Slot Zeist) staan bussen die nabij het Slot stoppen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 350,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.