Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Specialisatie
Verdiepingscursus op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Deze verdiepingscursus is bedoeld voor juristen die in hun beroepspraktijk ervaring hebben met tuchtrecht in de gezondheidszorg en behoefte hebben aan een cursus "tuchtrecht voor gevorderden". Vanuit de ervaring van beide docenten wordt u meegenomen in de praktijk van het tuchtrecht.

Onderwerpen die centraal staan zijn:

 • Doel en reikwijdte tuchtrecht - dilemma’s in de praktijk
 • Formele aspecten van het tuchtrecht en tips
 • Procesrechtelijke aspecten in de tuchtprocedure en tips
 • De tuchtnormen in de praktijk
 • Tuchtmaatregel: kwaliteitsverbetering of straf?
 • De rol van de advocaat: hoe pak je een zaak aan?
 • Taken en bevoegdheden (maatregelen) verschillende toezichthouders, in het bijzonder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Praktijkvoorbeelden: ook voorbeelden door u zelf ingebracht!

Verdieping en casusbehandeling
In deze verdiepingscursus wordt het tuchtrecht op verdiepende wijze besproken. De onderwerpen van de cursus worden ontleend aan de ontwikkelingen in het tuchtrecht en trends in de tuchtrechtelijke jurisprudentie. Er wordt stilgestaan bij formele, procesrechtelijke aspecten en materieelrechtelijke onderwerpen aan de hand van (recente) tuchtuitspraken.

Tips en handvatten voor de praktijk
U krijgt tips en handvatten om de verschillende procedures zo goed mogelijk te doorlopen. Naast presentaties door de docenten gaat u ook zelf aan de slag met de bespreking van opmerkelijke uitspraken, casus en praktijkdilemma´s.

Drie redenen waarom u deze verdiepingscursus niet mag missen:
1 Diepgaande bespreking van opmerkelijke jurisprudentie: materieel en formeel
2 In één middag op de hoogte van bijzonderheden en leerpunten uit tuchtzaken
3 Interactieve behandeling van casuïsitek

Doelgroep
De cursus is bestemd voor de jurist die ervaring heeft met tuchtrecht in de gezondheidszorg en behoefte heeft aan verdieping. Deelnemers beschikken over basiskennis van de tuchtprocedure en het doel van het tuchtrecht.
N.B. Om up-to-date te blijven adviseren wij om deze cursus tweejaarlijks te volgen.

Breng uw eigen casus in
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers voorafgaand aan de cursus zelf vragen en casuïstiek inbrengen, zodat de cursus aansluit bij uw behoefte en interactie plaatsvindt. U kunt uw casus en vragen sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 • Doel en reikwijdte; tuchtrecht of geschillenbeslechting?
 • (Niet-)ontvankelijkheid / (on)gegrondheid
 • Doorlooptijd; uitstel vragen?
 • Voorzittersbeslissing, raadkamer of zitting
 • Processtukken en producties
 • Bewijslevering: stellen, betwisten en bewijzen; getuigen
 • Herziening van beslissingen
 • Rol van het medisch dossier in de procedure; beroepsgeheim
 • Kostenveroordeling
 • Incidenteel beroep
 • Draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de zorg?
-
-

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

De tuchtnormen in de praktijk

 • Eerste tuchtnorm: zorgvuldigheid jegens de individuele patiënt:
  • Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar
  • Tuchtrecht en multidisciplinaire behandeling
  • Corona-perikelen
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Selectieve vernietiging medisch dossier
  • Inzagerecht nabestaande
  • ..en andere actuele uitspraken
 • Tweede tuchtnorm: ‘handelen in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt’
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Vertrouwen als norm

Procestactiek en -strategie

 • Verweer voeren
 • Houding op zitting: hoe pakt u het aan?
 • Afwegingen wel/niet hoger beroep instellen
-
-

Tuchtrecht in de praktijk aan de hand van casus

Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor advocaten, leden rechterlijke macht en juristen werkzaam bij:

 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (Aansprakelijkheids)verzekeraars
 • Rechtsbijstandsverzekeraars
 • Juridische adviesbureaus in de zorg

N.B. Basiskennis van het tuchtrecht in de zorg wordt verondersteld

Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 445,00 excl. BTW per persoon.

€ 395,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

NIEUW Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.