Overlijdensschadeberekening basis

Overlijdensschadeberekening basis

On Demand college
In ontwikkeling
Wordt verwacht - beschikbaar per 15 februari 2023
Online Leeromgeving

Tijdens het On Demand Overlijdensschadeberekening worden de totstandkoming van de rekenmethodiek, de wettelijke kaders en de toepassing van de rekenmethode voor u op een rij gezet.

Op basis van art. 6:108BW is bij de schadebepaling in geval van overlijden een andere rekenmethodiek van toepassing dan in de letselschade toegepast wordt.
In deze cursus wordt enerzijds ingegaan op de van toepassing zijnde wetgeving en jurisprudentie en anderzijds op de rekenmethodiek. Hierbij komt aan de orde: de kring der vorderingsgerechtigden, zelfstandig vorderingsrecht, kosten lijkbezorging, evt. schadeposten na overlijden, voordeelsverrekening, behoefte, behoeftigheid en looptijd vorderingsgerechtigden.
Tijdens de cursus worden de diverse inkomensvormen behandeld die specifiek voorkomen in een overlijdensschade.
Tevens wordt er een (reken)casus behandeld.

Programma

BLOK I:

 • Wettelijk kader
 • De vorderingsgerechtigden in overlijdensschade
 • Looptijden vorderingsgerechtigden en vervroegd einde vorderingsrecht
 • Kosten lijkbezorging
 • Affectieschade

BLOK II:

 • Behoefte en behoeftigheid
 • Voordeelsverrekening (incl soorten inkomens na overlijden)
 • Schadeposten bij overlijden

BLOK III:

 • Ontstaan van de rekenmethodiek
 • Denktank 1.0 en 2.0

BLOK IV:

 • Het rekenmodel
 • Nieuwe definities
 • Rekenvoorbeeld jaarschade
 • Verdeling van de schade
 • Kapitaliseren
 • Sterftekans

BLOK V:
Casuïstiek berekening jaarschade
Terugkoppeling casuïstiek

Sprekers
Bestemd voor

Deze workshop is bestemd voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de rekentechnische afwikkeling van personenschadedossiers en deze dossiers beter wil leren beoordelen. De workshop richt zich op belangenbehartigers en op (verzekeraars van) aansprakelijke partijen. Een rekentechnische en actuariële achtergrond is niet noodzakelijk.

 • Letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij verzekeraars en letselschadebureaus
 • Letselschade-advocaten
 • Juridisch ondersteuners

Niveau
Basiskennis over de vaststelling van letselschade wordt verondersteld.

Deze workshop wordt georganiseerd door Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met Laumen Expertise

Data & Locatie
Wordt verwacht - beschikbaar per 15 februari 2023
Online Leeromgeving
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 225,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.