Leergang Verkeersaansprakelijkheid & De letselschaderegeling

Leergang Verkeersaansprakelijkheid & De letselschaderegeling

Blended Learning
In bedrijf
Dinsdag 19 november en dinsdag 3 december 2019
Hotel Breukelen

Een combinatie van twee bijeenkomsten en twee online cursusmodules. Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online cursusmodules extra lesstof ter verdieping van uw kennis. U bestudeert deze waar en wanneer u wilt.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

NOvA 16 punten

Nederlandse Orde van Advocaten

6 PO-punten per bijeenkomst + 2 extra PO-punten per online module bij het slagen van de afsluitende toets in de online leeromgeving

Programma
-
-

Na een korte inleiding gaan we de diepte in met aandacht voor actuele ontwikkelingen.

 • Hoofdlijnen van het huidige systeem
 • Juridische stand van zaken
 • Art185 Wegenverkeerswet: toepassing en perikelen
 • Art 6: 162 BW
 • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
 • Over eigen schuld, overmacht en billijkheid
 • Actuele ontwikkelingen
-
-

Sterk bewijs is cruciaal voor het slagen van uw zaak. Wat zijn de regels?

 • Bewijsrecht en bewijslastverdeling
 • De problematiek van whiplashzaken
 • Tips en valkuilen
 • Laatste jurisprudentie
-

Wat komt er (extra) bij kijken als het ongeval in het buitenland heeft plaatsgevonden? En wat komt er (extra) bij kijken als je in Nederland door een buitenlander wordt aangereden? Waar loopt u tegenaan? Over cross border problemen en aanpak.

Spreker
-
-

Wat als het complex wordt? Welke speciale omstandigheden komt u in de praktijk soms tegen? Welke regels gelden dan?

 • Bijzondere voertuigen
 • Aansprakelijkheid tijdens werk
Spreker
-
 • Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
 • Andere complexe omstandigheden
Spreker
-
-

Wat doet u als er onduidelijkheid is over de toedracht van het ongeval? Wat kunt u verder laten onderzoeken? Hoe gaat dat in zijn werk?

 • Vaststellen toedracht
 • Verschillende methoden en technieken
 • Wat is de impact van de aanrijding?
 • Causaal verband ongeval en letselschade
 • Met voorbeelden van cases en lessons learned
-

Aan de slag. Hoe past u de regels toe? Aan de hand van verschillende verkeerssituaties kijken we naar de aansprakelijkheid bij ongevallen. Waar moet u op letten? Wat is cruciaal? We maken daarbij de koppeling naar recente jurisprudentie. Een interactieve sessie met veel praktijkcases.

-
-

Welke stappen neemt u om de omvang van de schade correct vast te stellen? Hoe stelt u het causaal verband tussen letsel(schade) en het verkeersongeval vast? De praktijk staat hierbij centraal. Hoe gaaat u voortvarend aan de slag en wat doet u bij problemen? Met tips en tricks.

 • Schadeomvang en vergoeding vaststellen: materieel en immaterieel
 • Snelle inventarisatie mede middels goede telefonische intake of huisbezoek
 • Bepaling schadecomponenten (toepassing richtlijnen De Letselschade Raad)
 • Keuze strategie en behandelplan
 • Welke stappen moet u nemen?
 • Materiaal verzamelen: welke gegevens zijn onmisbaar? Welke stukken zijn nodig?
 • Fasering: welke informatie is in een vroeg stadium noodzakelijk om de schade te bepalen, wat vraagt u later op?
 • Welke juridische en medische informatie is (aanvullend) nodig voor de schadebepaling? Belang medische machtiging (en goede uitleg aan een slachtoffer)
 • Tips voor als de medische informatievergaring stroef loopt: hoe kom je toch snel aan de benodigde informatie?
 • Het horen van betrokkenen en getuigen: het belang van een goede verklaring, hoor en wederhoor
-
-

Welke specialisten schakelt u verder in? Hoe werkt u goed – en volgens de regels - samen?

 • We gaan o.a. in op de rol van de arbeidsdeskundige, de casemanager (Wmo), de herstelcoach en van de letselschadepsycholoog
 • De rol van deskundigen, waaronder de medisch adviseur.
 • Belang van samenwerking : hoe om te gaan met vertrouwelijke inzichten, redactie medische adviezen, intercollegiaal overleg tussen medisch adviseurs, aanzet medische expertisetraject en rol medisch adviseur hierbij
 • Gedragsregels en richtlijnen
-

Wat te doen bij een vermoeden van fraude? Welke stappen neemt u?

 • Wat moet u opnemen in het dossier, wie schakelt u in?
 • Wat is toegestaan en wat niet?
 • Wat doet u als een persoonlijk onderzoek wordt ingesteld?
 • En welke gevolgen heeft fraude voor de letselschadevergoeding?
 • Fraude bekeken vanuit de invalshoek van de verzekeraar en van de belangenbehartiger.
-
-

Hoe presenteert u informatie. Welke eisen worden er gesteld aan het bewijs? Over het maken van een sterk dossier en zaak.

 • Het maken van een sterk dossier
 • Transparantie
 • Bewijslevering aansprakelijkheid en schade
 • Bepalen koers en strategie
 • Belangrijke aandachtspunten
 • Juridische en schadetechnische valkuilen
 • Tips en tricks met voorbeelden en cases
-

Hoe rondt u de zaak uiteindelijk goed af? Gaat u regelen of procederen? Over het maken van de juiste keuzes bij de afwikkeling van de letselschadezaak.

 • Aanpak procedure
 • Op welke valkuilen moet u letten?
 • Voeging in een strafrechtelijke procedure
 • Hoe leest de rechter het procesdossier?
 • Veel voorkomende problemen
 • Lessons learned voor een optimale letselschadeafhandeling
-
-

Is mediation ook een optie? Met extra aandacht voor de (emotionele) gevolgen voor de slachtoffers (en hun naasten) van het verkeersongeval. Ervaringen van een mediator.

-

Het regelen van schades waarbij slachtoffers als gevolg van het verkeersongeval whiplashklachten hebben brengt vaak problemen met zich mee. Aan de hand van een casus behandelen we vanuit beide invalshoeken - verzekeraar en slachtoffer (belangenbehartiger) - de belangrijkste aandachtspunten.

Online cursusmodule 1:
Verkeersaansprakelijkheid extra verdieping
- Uitleg van recente jurisprudentie
- Bespreking van verschillende casusposities
- Extra theorie over bijzondere omstandigheden
- Actuele ontwikkelingen

Online cursusmodule 2:
De letselschaderegeling - extra verdieping
- Vaststellen letselschade
- Bespreking van jurisprudentie
- Samenvatting richtlijnen De Letselschade Raad

Sprekers
Bestemd voor
 • Schadebehandelaars
 • Schaderegelaars
 • Advocaten
 • Juristen
 • Adviseurs
 • Belangenbehartigers

Werkzaam bij

 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Rechtsbijstandverzekeraars
 • Advocatenkantoren

Deelnemers beschikken over een basale kennis van letselschade. Deze leergang biedt een stevige basis met praktische verdieping op het vakgebied Letselschade en verkeersongevallen

Niveau: Academisch

Data & Locatie
Dinsdag 19 november en dinsdag 3 december 2019
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.299,00 excl. BTW per persoon.

Korting
Bij gelijktijdige aanmelding vanuit dezelfde organisatie voor de leergang € 1199,- per persoon excl. btw

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) lesmateriaal.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.