LEERGANG - SPECIALIST PERSONENSCHADEVERGOEDING

LEERGANG - SPECIALIST PERSONENSCHADEVERGOEDING

Blended Learning
In bedrijf
1, 8, 15, 22 november 2022
Hotel Veenendaal

Onderscheid u als Specialist Personenschadevergoeding. Deze leergang behandelt de verschillende complexe juridische en financiële aspecten van de schadevergoeding. Volg deze specialisatie personenschade voor ervaren letselschadeprofessionals.

Het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding is, zeker bij middelzwaar- en zwaar letsel, vaak niet eenvoudig en vergt specialistische kennis van juristen in samenwerking met externe deskundigen.

Deze leergang behandelt de verschillende complexe juridische en financiële aspecten van de personenschadevergoeding. Aan de hand van verschillende praktijksituaties behandelen we belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie.

 • Flexibel: sterke mix van bijeenkomsten en zelfstudie, goed te combineren met werk en privé
 • Kwaliteit: u leert van de topexperts binnen het vakgebied
 • Snel: binnen 1 maand rondt u de opleiding af

Opzet: korte opleiding van 4 bijeenkomsten en 4 kennismodules.
U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan daarna snel de diepte in met praktijkcases en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken in uw praktijk. Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra theorie en verdieping.

 • Intensief en interactief met experts en professionals uit de letselschadepraktijk
 • U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases
 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, bekijkt expertvideo’s en analyseert jurisprudentie
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 - 4 uur per kennismodule
 • Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping

Vanaf medio oktober krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules. De leeromgeving blijft een half jaar tot uw beschikking.

Inclusief de laatste stand van zaken en recente jurisprudentie.
Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Accreditatie/PE-punten
Programma

++4 bijeenkomsten + 4 online modules++

SCHADEVERGOEDINGSRECHT BIJ PERSONENSCHADE
Cursus - 1 november
We starten met een kort overzicht van het systeem van het schadevergoedingsrecht bij personenschade (schade door letsel en overlijden). Daarna zoomen we in op diverse complexe juridische vraagstukken die u in uw praktijk als personenschadespecialist tegen kan komen. Aan de hand van verschillende praktijksituaties behandelen we belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie.

LETSELSCHADEBEREKENINGEN BIJ VERLIES VAN ARBEIDSVERMOGEN (ART. 6:107 BW)
Cursus - 8 november
Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken. Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid ten aanzien van het beoordelen van een berekening en formuleren van de juiste uitgangspunten een rol. Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken.

BEREKENING LETSELSCHADE BIJ ZELFSTANDIGEN: EEN HELE ONDERNEMING!
Cursus - 15 november
Na afloop van de cursus weet u welke componenten noodzakelijk zijn voor een adequate berekening van de letselschade bij zelfstandig ondernemers.

LETSELSCHADE & SOCIALE ZEKERHEID
Cursus - 22 november
Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg, arbeid, en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De docenten maken u wegwijs in het woud van de sociale zekerheid!

OPZET: BLEANDED LEARNING
De korte leergang is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten en 4 online kennismodules. U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan daarna snel de diepte in met praktijkcases en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken in uw praktijk. Naast de intensieve bijeenkomsten bieden de online kennismodules extra theorie en verdieping.

 • Intensief en interactief met experts en professionals uit de letselschadepraktijk
 • U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases
 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, bekijkt expertvideo's en analyseert jurisprudentie
 • Uw tijdsinvestering is circa 2 - 4 uur per kennismodule
 • Inclusief leestafel met extra kennis ter verdieping
  Vanaf medio oktober krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de kennismodules. De leeromgeving blijft een half jaar tot uw beschikking.

Inclusief de laatste stand van zaken en recente jurisprudentie.
Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Schadevergoedingsrecht bij personenschade
We behandelen diverse complexe juridische vraagstukken die u in uw praktijk als personenschadespecialist tegen kan komen. Aan de hand van verschillende praktijksituaties behandelen we belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Helikopterview van het schadevergoedingsrecht
 • De kring van gerechtigden bij personenschade
 • De begroting van toekomstschade, waarbij de verwachte toekomstige situatie vergeleken wordt met de hypothetische situatie zonder ongeval
 • Verplaatste schade
 • De vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade (smartengeld)
 • Andere bronnen dan het aansprakelijkheidsrecht waaruit de benadeelde in geval van personenschade kan putten en hoe (dergelijke) ‘voordelen’ van betekenis zijn voor de aanspraak op schadevergoeding.
 • Procedurele aspecten en de verjaring en stuiting van de vordering tot schadevergoeding
-
-
 • Schadevergoedingsrecht
 • Kring van gerechtigden
 • Vermogensschade en ander nadeel
 • Verplaatste schade
 • Overlijdensschade 6:108
 • Shock- en affectieschade
 • Aantasting in de person op andere wijze
 • Inclusief een pauze van 15 minuten
-
-
-
 • Bespreking casus
 • Verlies arbeidsvermogen, o.a. toekomstschade, hypothetische situatieSchadebeperking (artikel 6:101 ten opzichte van artikel 7:957 BW);
 • Verrekening van voordeel art. 6:100
 • Bewijs van schade
 • Verjaring en stuiting

Inclusief een pauze van 15 minuten

Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)
Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken. Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid ten aanzien van het beoordelen van een berekening en formuleren van de juiste uitgangspunten een rol.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Belang van een berekening
 • Eisen aan een berekening
 • Hoe lees ik een rekenrapport?
 • Valkuilen:
  • Samenhang rendement, inflatie, rekenrente en fiscale schade
  • Verwerking ‘onzichtbare’ arbeidsvoorwaarden
  • Pensioenschade
 • Attentiepunten bij re-integratie
 • Het netto besteedbaar inkomen
 • Schade als gevolg van uitkering schadevergoeding

Na afloop van de bijeenkomst:

 • Begrijpt u het belang van het maken van een adequate berekening
 • Kunt u een rekenrapport beter lezen en beoordelen
 • Bent u in staat om in een casus de mogelijke valkuilen te signaleren

Veel voorkomende valkuilen
De docent bespreekt de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit, vorm en inhoud van een rekenrapport. Daarnaast wordt ingegaan op het lezen, begrijpen én beoordelen van een rekenrapport. Aan de hand van een casus zullen veel voorkomende valkuilen worden behandeld.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met de Bureaus - Analyse & Rekenen.

-
-
 • Belang van een berekening
 • Eisen aan een berekening
 • Hoe lees ik een rekenrapport?
 • Inleiding casus
-

In groepen bestudering van de casus

-
-
 • Bespreking casus
 • Valkuilen:
  o Samenhang rendement, inflatie, rekenrente en fiscale schade
  o Verwerking ‘onzichtbare’ arbeidsvoorwaarden
  o Pensioenschade
  o Attentiepunten bij re-integratie
 • Netto besteedbaar inkomen
 • Schade als gevolg van uitkering schadevergoeding
Spreker

Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming!
Na afloop van de cursus weet u welke componenten noodzakelijk zijn voor een adequate berekening van de letselschade bij zelfstandig ondernemers.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand?
 • Welke informatie is benodigd?
 • Hoe bepalen we het hypothetisch inkomen?
 • Verschillende rechtsvormen van de onderneming
 • De fiscale verschillen en consequenties bij de diverse rechtsvormen
 • Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privé-kosten via de zaak?
 • Vervanging van de ondernemer
 • Voordeelsverrekening (AOV-uitkeringen)
 • Re-integratie
 • Rekencasus Zzp’er en DGA
 • Onderhandelen en schaderegelen

Onzekerheid en complexe problematiek
Het bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Ondernemers worden vaak vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid geconfronteerd met financiële vraagstukken en grotere onzekerheid. Waar arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is, valt bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer het arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is aangetast.

Vragen uit de praktijk
Advocaten en schadebehandelaars willen weten hoe zij een jaarrekening moeten beoordelen. Waar zit de schade? Hoe zit het met de fiscale voordelen van ondernemers, rechtsvormen en geldstromen? Hoe bepaal je het hypothetisch inkomen? Wat is het verdienvermogen geweest vóór het ongeval? Wat is de economische waarde van de arbeid van de ondernemer en in welke mate is dit aangetast?

Alle relevante aspecten van de letselschadeberekening bij zelfstandigen komen aan bod tijdens deze cursus. Ook behandelen de docenten met u enkele rekencasus.

Na afloop van de cursus:

 • Weet u welke componenten noodzakelijk zijn voor een adequate berekening van de letselschade bij zelfstandig ondernemers.
 • Kunt u een rekenrapport beter lezen en beoordelen
 • Bent u in staat om in een casus de mogelijke valkuilen te signaleren
-
-

Zelfstandig ondernemers & letsel: inleiding
Erik-Jan Bakker

Rechtsvormen onderneming (eenmanszaak, v.o.f., maatschap, BV) en de gevolgen daarvan voor de schaderegeling
mr. Mariken Peters

De fiscale verschillen en consequenties bij de diverse rechtsvormen
Erik-Jan Bakker

-
-

Analyse bij zelfstandig ondernemer met letsel
Erik-Jan Bakker

Rekencasus: Zzp’er
Erik-Jan Bakker

-
-

Schadebeperking (wanneer en hoe?)
mr. Mariken Peters

Voordeelsverrekening (AOV)
mr. Mariken Peters

Hoe om te gaan met uitblijvende re-integratie?
Erik-Jan Bakker

Rekencasus: DGA
Erik-Jan Bakker

-
-

Onderhandelen en schaderegelen
mr. Mariken Peters

Letselschade & Sociale Zekerheid
Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg, arbeid, en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De docenten maken u wegwijs in het woud van de sociale zekerheid!

Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag:

Voorzieningen, wonen, zorg en de wetgeving

 • De diverse voorzieningen vervoer, hulp bij het huishouden en zorg/begeleiding
 • Verhuizing en het aanpassen van de woning
 • Convenant Wmo
 • Aspecten van de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige
 • Participatiewet en (im)materiële schade: wat kan een gemeente nu terugvorderen?

Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 • Loondoorbetaling, Ziektewet (Zw) en Werkloosheidswet (WW)
 • Rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?
 • Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
 • Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)
 • WIA, IVA & WGA
 • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)
 • Wajong 2015

Voorzieningen, wonen, zorg en de wetgeving
Bij ernstige letsels en beperkingen kan aanpassing van de woning nodig zijn. Of is verhuizing naar een toegelaten zorginstelling (“Wlz-instelling”) beter en/of goedkoper? Kan er aanspraak worden gemaakt op een Wmo voorziening, of de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. Is een PGB mogelijk, of moet het slachtoffer genoegen nemen met zorg in natura? En wie bepaalt dat dan en volgens welke criteria?

Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Het slachtoffer heeft een tijdelijk contract, is uitzend- of oproepkracht en komt zonder werk te zitten. Waar kan nog aanspraak op gemaakt worden? En wat als er sprake is van arbeidsongeschiktheid?

Al deze vragen kunnen vroeger of later een rol spelen in een letselschadedossier. Na het volgen van deze intensieve praktijkmiddag weet u de antwoorden te vinden.

-
-
-
 • Loondoorbetaling, Ziektewet (Zw) en Werkloosheidswet (WW)
 • Hoe zit het met de rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?
 • Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
 • Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)
 • Welke schade vergoedt de WIA niet?
 • WIA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • WIA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
 • Wajong 2015
 • Wanneer is bezwaar/beroep zinvol?

Blok I wordt onderbroken door 15 min pauze

-
-

Procedures van onderstaande wetten, (on)mogelijkheden en recente jurisprudentie:

 • Wmo:
  • De diverse voorzieningen vervoer, hulp bij het huishouden en zorg/begeleiding
  • Verhuizing en de (on)mogelijkheden van het aanpassen van de woning
  • Convenant Wmo en eigen bijdrage Wmo
 • Jeugdwet en Zorgverzekeringswet in het kort
 • Wet langdurige zorg (Wlz) en zorgbehoefte
  • Eigen bijdrage en vermogensbijtelling letselschade
 • Participatiewet en (im)materiële schade: wat kan een gemeente nu terugvorderen?

Blok II wordt onderbroken door 15 min pauze

Sprekers
Bestemd voor

Deze leergang (academisch niveau-praktijkgericht) is speciaal bestemd voor ervaren advocaten, belangenbehartigers en juristen (met meer dan 2 jaar ervaring), werkzaam bij verzekeraars, letselschadebureaus en juridische adviesbureaus.

Data & Locatie
1, 8, 15, 22 november 2022
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 2.195,00 excl. BTW per persoon.

€ 1.995,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.