studiedag kerckebosch

Herstelgerelateerde dienstverlening in het algemeen en Herstelcoaching in het bijzonder

Online Cursus
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

De inhoud van herstelgerichte dienstverlening waaronder herstelcoaching en de praktische toepassing daarvan in het schaderegelingsproces.

In toenemende mate komt schadevergoeding bij letselschade primair in het teken van herstel te staan en meer subsidiair in het teken van financiële compensatie. Herstelgerelateerde dienstverlening en, meer in het bijzonder de herstelcoach, ontwikkelt zich daarom steeds meer als een vaste waarde in de dienstverlening aan letselschadeslachtoffers, met name als het gaat om niet-objectiveerbaar letsel.

Zowel het aantal professionele herstelcoaches als het aantal zaken waarin een herstelcoach wordt ingeschakeld is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Toch blijkt de kennis over deze vorm van dienstverlening binnen het veld van de letselschaderegeling niet altijd optimaal. Er is verwarring, onder meer doordat onder de noemer herstelgerichte dienstverlening zeer verschillende vormen van dienstverlening vallen.

Doelstelling van dit online college
Verzekeraars en belangenbehartigers blijken nog veel vragen te hebben over de inhoud van herstelgerichte dienstverlening waaronder herstelcoaching en de praktische toepassing daarvan in het schaderegelingsproces. Tijdens deze ochtend staan bijzonderheden en feiten over herstelgerichte dienstverlening in het algemeen en herstelcoaching in het bijzonder centraal .

Na afloop bent u (beter) in staat te beoordelen in welke letselschadezaken de inzet van o.a. herstelcoaching van toegevoegde waarde kan zijn.

Programma

 • De diverse vormen van herstelgerelateerde dienstverlening
 • Herstelcoaching
 • Juridische vraagstukken
Accreditatie/PE-punten
Programma

Letselschade in de praktijk

 • Het dilemma van de niet-objectiveerbare schades

Herstelgerelateerde dienstverlening

 • De 5 vormen van herstelgerelateerde dienstverlening nader uitgediept

Herstelcoaching

 • De basis van herstelcoaching
 • De 5 principes van herstelcoaching
 • Toepassingsgebieden

Juridische vraagstukken

 • Wat is de wettelijke basis?
 • In hoeverre heeft men recht op een herstelcoach?
 • De niet-materiële aspecten
 • Welke kosten zijn redelijk?
-
-
-
-
-
Sprekers
Bestemd voor
 • Schadebehandelaars, schaderegelaars en managers
 • Juristen bij (rechtsbijstand)verzekeraars
 • Letselschade-advocaten
Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 299,00 excl. BTW per persoon.

€ 275,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.