Uit reacties op de cursusreeks 'Aansprakelijkheid in medische zaken' die Kerckebosch een aantal jaar heeft georganiseerd bleek behoefte te bestaan aan een cursus die vooral gericht is op het behandelen van een medische zaak in praktische zin.

In deze nieuwe cursus staat het oefenen met praktische zaken centraal, zoals de vraagstelling aan de medisch adviseur en/of de deskundige, de opzet van een aansprakelijkstelling en die van een verweer. Docent mr. dr. Rolinka Wijne nodigt u uit!