studiedag kerckebosch

De nieuwe (verplichte) zorgwetgeving in werking

Cursus
In ontwikkeling
Locatie nog niet bekend

Tijdens deze cursusmiddag staat de inhoud van de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving centraal, die de Wet Bopz gaat vervangen en deels al heeft vervangen. De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang zullen op 1 januari 2020 in werking treden.

Lees meer
Programma
-
-
 • Totstandkoming en uitgangspunten
 • Procedures:
  • Crisismaatregel
  • Zorgmachtiging
 • Stoornisbegrip
 • Klachtenprocedure
 • Strafrechtelijke titel
-
-
 • Achtergrond van de Wzd
 • Doelgroepen
 • Onvrijwillige zorg
 • Verplichte zorg via stappenplan
 • Aansluiting met de Wvggz
-
-
 • Mogelijkheden strafrechter
 • Nw artikel 37a Sr
 • Regeling van de weigerende observandus

WVGGZ, WZ&D, WFZ, aandachtspunten
- Samenhang onderling / met andere wetten
- Wisselende definities / begrippen
- Sterk verschillende ordeningsprincipes
- Werklast en kosten
- Continuïteit van zorg
- ‘Patiëntenlogistiek’

Sprekers
Bestemd voor
 • (Bopz-/Wvggz) Advocaten
 • Officieren van justitie
 • Juristen met interesse in de rechtspositie van psychiatrische patiënten en cliënten met een verstandelijke beperking of dementie
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 395,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.