Coronabeleid. Goed nieuws: we organiseren ook weer op locatie! We volgen de voorschriften van de overheid en gebruiken daarbij de CoronaCheck als toegangsbewijs. Lees meer

AV&S-symposium 2021 Directe verzekering: de letselschaderegeling op de schop?

AV&S-symposium 2021 Directe verzekering: de letselschaderegeling op de schop?

Online Symposium
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

Directe schadeafhandeling (DSA) als opstap naar een directe verzekering voor letselschadezaken?

Sinds 1 juli handelen verzekeraars schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen klanten zelf af. Het Verbond van Verzekeraars spreekt over een eerste stap op weg naar een toekomstige directe verzekering voor letselschadezaken. Een aantal vragen komt daarmee op:

  • Hoe zijn de eerste ervaringen met DSA, zowel voor verzekerden als voor verzekeraars?
  • Hoe zou een directe verzekering voor letselschadezaken eruit kunnen zien?
  • Wat zouden de implicaties daarvan zijn voor de verschillende partijen?
  • Welke dilemma’s spelen er rondom een directe verzekering bij letselschade en hoe kunnen deze het hoofd worden geboden?
  • Wat kunnen we leren van de landen waar de directe verzekering voor letselschadezaken (al dan niet in een hybride vorm) al is ingevoerd?
  • Wat is of wordt de betekenis van de kritische brief van demissionair minister Dekker op dit punt?

Over deze vragen organiseren de redactie van het Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), Wolters Kluwer en Studiecentrum Kerckebosch een symposium.

Doel van het symposium
Tijdens het symposium belichten gerenommeerde sprekers de voor- en nadelen van de directe verzekering en de mogelijke gevolgen voor de letselschadepraktijk.

DSA per 1 juli 2021
Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt de afwikkeling van motorrijtuigschade, zoals we die nu kennen, compleet onhoudbaar. Verwezen wordt naar de opkomst van de zelfrijdende auto en het daarmee mogelijk verschuivende aansprakelijkheidsregime. Op 1 juli jl. zijn verzekeraars daarom gestart met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten: WA-direct (directe schadeafhandeling). Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Nog geen ‘echte’ directe verzekeringsoplossing, maar wel een nieuwe manier van schadeafwikkeling! Tijdens het symposium worden de eerste ervaringen gedeeld.

Opstap naar personenschade?
Mocht de directe schadeafhandeling van materiële schade goed verlopen, is de stap naar de directe schadeafhandeling van personenschade dan snel gezet? De stap van DSA naar een echte directe verzekering voor letselschadezaken in ieder geval niet; aan de orde is daarmee immers een systeemwijziging. Dan zal er een andere wind uit Den Haag moeten gaan waaien. Demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming ziet vooralsnog geen oplossing in een stelsel van directe verzekeringen voor letselschadezaken.

Tegenstand
Ook in de praktijk zien tegenstanders van de directe verzekering voor letselschadezaken de eventuele komst van dat model somber in. Als cliënten met een forse schadeclaim aankloppen is de rekensom al gauw gemaakt; die claim kost meer dan dat de betrokkene ooit aan premie ‘oplevert’. Is de verzekeraar er dan nog steeds bij gebaat om dit slachtoffer tevreden te houden met een schadevergoeding? Of loont het dan meer om de hakken in het zand te zetten, een regel uit de voorwaarden te citeren en de claim af te wijzen?

Vragen en dilemma's
Hoe zou het systeem van een directe verzekering voor letselschadezaken er uit kunnen zien? In de vorm van een schadevergoedingswet? Of wordt de inhoud overgelaten aan de verzekeringsbranche via de polisvoorwaarden (vergelijkbaar aan een SVI)? Wat zouden de implicaties zijn voor de verschillende partijen? Kan de directe verzekering een oplossing zijn voor de problematiek van langlopende letselschadezaken? Of heeft de minister gelijk en zal het alleen maar leiden tot meer formalisering/juridisering? Kortom, er staat veel op het spel om op dit symposium met elkaar over van gedachten te wisselen.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

De introductie van DSA heeft het debat over de directe verzekering nieuw leven ingeblazen. Hoe verhoudt een en ander zich tot elkaar?

-

De horizon in de ogen van de verzekeraar (met de vraag wel of geen letsel in een DSA variant).

-

Hoe zit ons huidige vergoedingssysteem in elkaar en hoe past een directe verzekering binnen het Nederlandse systeem van schade afwikkelen?

-

Kan met een directe verzekering een ideale letselschadeafwikkeling bereikt worden? Wat leert het buitenland ons daarover?

-
-

Wat zijn de voor- en nadelen voor de verzekeraar?

Spreker
-

Wat zijn de voor- en nadelen voor de benadeelde?

Spreker
-
Sprekers

dr. Rianka Rijnhout LLM

Universitair hoofddocent/Molengraaff Inst. voor Privaatrecht & Instituties voor conflictoplossingen
Universiteit Utrecht
Bestemd voor
  • Advocatenkantoren
  • (Letsel)schadebureaus
  • Rechterlijke macht
  • Overige juridisch adviseurs
Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 195,00 excl. BTW per persoon.

Voor abonnees op AV&S, leden van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW), en deelnemers aan de Leergang specialist Personenschade, Aansprakelijkheid en Verzekeringsrecht geldt het volgende tarief:
€ 145,- per persoon (gebruik hiervoor de verstrekte code).

Alle bedragen zijn exclusief BTW en inclusief digitaal documentatiemateriaal. Deelnemers krijgen bovendien toegang tot het gelijknamige themanummer van AV&S.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.