Studiedag/congres

Inzicht in fundamentele vraagstukken aan de hand van actuele jurisprudentie

Onder productaansprakelijkheid wordt verstaan aansprakelijkheid veroorzaakt door een gebrekkig product. Als regel geldt dat een product als gebrekkig wordt beschouwd, wanneer het niet de veiligheid biedt onder de te verwachten omstandigheden. Maar wanneer kan een product nu als ‘onveilig’ worden beschouwd? Wat is het verschil tussen productveiligheid en product-aansprakelijkheid? Wie is de producent en kan aansprakelijk zijn in het kader van productaansprakelijkheid? En welke schade valt er onder de productaansprakelijkheid?

Datum: 
21 juni 2018
€ 445,00 excl. BTW
Verdiep uw kennis voor effectieve schuldhulpverlening aan schuldenaren met een koophuis

Een koopwoning en grote schulden is een behoorlijke puzzel. Zeker als er een schuldregeling nodig is, komt vaak de vraag op tafel of het huis wel behouden kan worden. Met de juiste kennis over hypotheken en de omgang daarmee in schuldregelingen kan dat vaker dan de meeste schuldhulpverleners denken. Deze cursus biedt schuldhulpverleners en andere financieel dienstverleners verdiepende kennis op het gebied van onroerende zaken, het bijzonder beheerproces bij de bank, (nieuwe) hypotheekvormen en kapitaal-/levensverzekeringen.

Datum: 
19 juni 2018
€ 465,00 excl. BTW

De aanpak van verzekeringsfraude is bij veel verzekeraars urgent. Fraude treft zowel schade-, persoons-, levens- als zorgverzekeringen. En varieert van kleine, incidentele gevallen tot systematische, georganiseerde criminaliteit. De totale schade is omvangrijk. En deels nog onbekend. Digitalisering van producten en processen zorgt daarbij voor nieuwe risico’s. Dit vraagt van alle betrokken partijen – ook van politie, overheid en adviseurs – een andere aanpak. En een voortdurend meebewegen met nieuwe ontwikkelingen en vormen van criminaliteit.

Datum: 
14 juni 2018
€ 495,00 excl. BTW
Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

U krijgt tijdens deze dag een actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het gebruik van Big Data bij het signaleren, opsporen en bewijzen van fraude en criminaliteit. Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

Datum: 
24 mei 2018
€ 495,00 excl. BTW
Voor medewerkers van schuldhulpverlening, beschermingsbewind, sociaal werk en woningcorporaties

Medewerkers in de schuldhulpverlening krijgen in hun werk in toenemende mate te maken met cliënten met psychiatrische problematiek. Mede ten gevolge van alle veranderingen in het sociale domein zijn cliënten met psychische kwetsbaarheid steeds vaker onderdeel van de praktijk van de schuldhulpverlening . Dit is een nieuw perspectief. Vanuit dit perspectief wordt een nieuwe en andere manier van werken gevraagd ten aanzien van deze doelgroep.

Datum: 
20 november 2018
€ 475,00 excl. BTW
Vaardigheden

In deze cursus leert u de beginselen van stress-sensitieve schulddienstverlening, leert u hoe dit van toepassing is op uw werkzaamheden en maken we samen een schets hoe het in uw organisatie anders kan.

Datum: 
16 oktober 2018
€ 395,00 excl. BTW
Kennis

De laatste jaren krijgt de schuldhulpverlening in toenemende mate te maken met de bijzondere bevoegdheden van de overheid. De overheid mag vaak meer dan andere schuldeisers. Welke gevolgen heeft deze ongelijkheid tussen schuldeisers voor de schuldhulpverlening en voor de debiteur? 

Datum: 
2 oktober 2018
€ 395,00 excl. BTW
Een gemotiveerde klant creëer je zelf: Handvatten om direct mee aan de slag te gaan | Vaardigheden

 

Soms heb je als financieel dienstverlener (schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder, e.a.) helemaal geen tijd en ruimte om aan gedragsverandering te werken. Of is het niet je taak om dit te doen. Je hebt misschien maar één gesprek of beperkt contact met de cliënt en moet in die tijd veel uitleggen en tegelijkertijd veel informatie verzamelen om bijvoorbeeld tot een plan van aanpak te komen.b Juist dan kan een motiverende benadering veel bijdragen aan een goed gesprek.

Datum: 
27 november 2018
€ 395,00 excl. BTW
Kennis & Vaardigheden

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb).. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

Datum: 
6 november 2018
€ 395,00 excl. BTW
het verzoek toelating Wsnp en de Art. 285 Fw-verklaring | Kennis

De toepassing van dwangmiddelen in het minnelijk traject zorgt regelmatig voor vragen. Welk dwangmiddel is geschikt voor welke situatie? Hoe ziet het verzoekschrift er euit en welke stukken moeten worden bijgevoegd? Niet alle schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders en andere financieel dienstverleners hebben volledig onder de knie op welke wijze hun dossier bij de rechter moet worden aangeleverd. In de dagelijkse praktijk bij de rechtbank blijkt dat dossiers vaak incompleet zijn.

Datum: 
4 december 2018
€ 395,00 excl. BTW

Pagina's