Studiedag/congres

In bijna elk gebouw komen klachten voor over de temperatuur, luchtkwaliteit, het geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt echter maar al te vaak voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke arbeidsomstandigheden zijn niet alleen onprettig, ze kunnen ook leiden tot concentratieverlies, minder productiviteit en meer ziekteverzuim. Zo ver hoeft het niet te komen. Tijdens deze training leert u wat u moet doen bij klachten over het binnenmilieu.

Datum: 
6 november 2018
€ 395,00 excl. BTW
Inzicht in psychologische processen & tips voor effectieve communicatie met het slachtoffer

De psychische gevolgen van letsel door een ongeval of door geweld worden steeds vaker onderkend en meegenomen bij de afwikkeling van letselschade. Deze cursus geeft antwoord op de volgende vragen: Wat kan de impact zijn van de manier waarop het slachtoffer, het ongeval en de context zich tot elkaar verhouden? Wat zijn daardoor mogelijke belemmeringen in het herstel en dus in de afwikkeling van de zaak? Wat kunnen letselschadeprofessionals doen (of laten) om het herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen?

  Datum: 
  5 april 2018
  € 495,00 excl. BTW
  Met interessante cases - Handige tips uit de praktijk - En recente jurisprudentie

  Fraude krijgt steeds meer aandacht bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het aantal claims waarbij het vermoeden bestaat dat er wordt gefraudeerd neemt toe. De uitkeringsbedragen zijn vaak hoog. Toch is er meestal twijfel óf en hoe de zaak verder op te pakken.

  Datum: 
  3 april 2018
  € 495,00 excl. BTW

  Medewerkers in de schuldhulpverlening krijgen in hun werk in toenemende mate te maken met cliënten met psychiatrische problematiek. Mede ten gevolge van alle veranderingen in het sociale domein zijn cliënten met psychische kwetsbaarheid steeds vaker onderdeel van de praktijk van de schuldhulpverlening . Dit is een nieuw perspectief. Vanuit dit perspectief wordt een nieuwe en andere manier van werken gevraagd ten aanzien van deze doelgroep.

  Datum: 
  20 november 2018
  € 475,00 excl. BTW
  Vaardigheden

  In deze cursus leert u de beginselen van stress-sensitieve schulddienstverlening, leert u hoe dit van toepassing is op uw werkzaamheden en maken we samen een schets hoe het in uw organisatie anders kan.

  Datum: 
  16 oktober 2018
  € 395,00 excl. BTW
  Kennis

  De laatste jaren krijgt de schuldhulpverlening in toenemende mate te maken met de bijzondere bevoegdheden van de overheid. De overheid mag vaak meer dan andere schuldeisers. Welke gevolgen heeft deze ongelijkheid tussen schuldeisers voor de schuldhulpverlening en voor de debiteur? 

  Datum: 
  2 oktober 2018
  € 395,00 excl. BTW
  Een gemotiveerde klant creëer je zelf: Handvatten om direct mee aan de slag te gaan | Vaardigheden

   

  Soms heb je als financieel dienstverlener (schuldhulpverlener, beschermingsbewindvoerder, e.a.) helemaal geen tijd en ruimte om aan gedragsverandering te werken. Of is het niet je taak om dit te doen. Je hebt misschien maar één gesprek of beperkt contact met de cliënt en moet in die tijd veel uitleggen en tegelijkertijd veel informatie verzamelen om bijvoorbeeld tot een plan van aanpak te komen.b Juist dan kan een motiverende benadering veel bijdragen aan een goed gesprek.

  Datum: 
  27 november 2018
  € 395,00 excl. BTW
  Kennis & Vaardigheden

  In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb).. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

  Datum: 
  6 november 2018
  € 395,00 excl. BTW
  het verzoek toelating Wsnp en de Art. 285 Fw-verklaring | Kennis

  De toepassing van dwangmiddelen in het minnelijk traject zorgt regelmatig voor vragen. Welk dwangmiddel is geschikt voor welke situatie? Hoe ziet het verzoekschrift er euit en welke stukken moeten worden bijgevoegd? Niet alle schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders en andere financieel dienstverleners hebben volledig onder de knie op welke wijze hun dossier bij de rechter moet worden aangeleverd. In de dagelijkse praktijk bij de rechtbank blijkt dat dossiers vaak incompleet zijn.

  Datum: 
  4 december 2018
  € 395,00 excl. BTW
  Kennis

  Met de maatschappelijke toename van het aantal zelfstandigen (met name de Zzp-er), zien we deze doelgroep ook vaker bij de aanvragen voor schuldhulpverlening. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)zelfstandige een schuldregeling tot stand willen brengen?

  Datum: 
  30 oktober 2018
  € 395,00 excl. BTW

  Pagina's