Sinds 2019 is nieuwe wetgeving van kracht voor de verwerking van persoonsgegevens door Boa’s. Voor gegevens die u verwerkt in het kader van uw opsporingstaak gelden sindsdien de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bgp). Bent u voldoende op de hoogte?

Doe mee aan de Wpg quiz voor boa´s en test uw kennis. 

U krijgt diverse vraagstukken waar u in de praktijk mee in aanraking kunt komen. Met uw deelname maakt u tevens kans op een gratis Praktijkzakboek Wpg voor boa's.

Deze quiz is tot stand gekomen in samenwerking met drs. Suzanne Franken, Wpg-deskundige, trainer, beleidsmedewerker en tekstschrijver voor verschillende instellingen. Specialisme politie en privacywetgeving.