Coronabeleid. Kerckebosch volgt te allen tijde de coronavoorschriften van de overheid. Bijeenkomsten worden gehouden in locaties die ‘coronaproof’ zijn ingericht. Indien locaties specifieke maatregelen treffen, brengen wij onze deelnemers hiervan tijdig op de hoogte.

studiedag kerckebosch

Herkennen van en omgaan met personen met psychiatrische aandoeningen vanuit de herstelbenadering

Verdieping
Blended Learning
In bedrijf
Hotel Veenendaal
Lees meer
Programma

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

Opzet
Duur van de opleiding: 3 maanden: september t/m eind december 2021
Bijeenkomsten: oefenen d.m.v. rollenspel met (ervaringsdeskundige)acteur gebaseerd op uw eigen casus: maandag 4 oktober, 1 november en 6 december 2021 - 09.45 uur tot 16.30 uur
Online: Webinar, artikelen, online les, videos en contact met de docent.

Inhoud
Module 1: Geestelijke gezondheid in Nederland. Psychiatrie Algemeen. Introductie in de Psychiatrie en Psychotische stoornissen; psychische kwetsbaarheid en in het bijzonder het thema psychose
Module 2: Somberheid. Stemmingsstoornissen: depressie, rouw, manische ontremming, maar ook suïcidaal gedrag. En verder komt Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) aan bod
Module 3:Instabiel en impulsief. Persoonlijkheidsstoornissen; een sociaalpsychiatrische kijk op en benadering van problemen die zich kunnen voordoen. Borderline en narcistische problematiek. Verder komen ook autisme en licht verstandelijke beperking aan bod.

Blended learning
Voor een optimaal leerresultaat krijgt u als deelnemer aan de bijeenkomsten toegang tot een besloten online leeromgeving. Hier vindt u lesmodules ter voorbereiding en aanvulling op de bijeenkomsten, zoals videos, artikelen en verwijzingen naar te lezen hoofdstukken uit de boeken. Ook kunt u hier vragen stellen en beantwoorden en chatten met docent en medecursisten. De informatie kunt u gemakkelijk en op elk gewenst moment bestuderen. Dit maakt het leren flexibel en afwisselend.

De voordelen van blended learning:
- Beter leerrendement van de bijeenkomsten door online voorbereiding
- Meer ruimte voor praktisch oefenen door online lesmodules
- Kennis borgen na afloop van de bijeenkomst
- Flexibiliteit in uw leermomenten
- Extra tools & tips
- Vragen kunnen stellen aan de docent en aan medecursisten in een veilige omgeving

Tijdens deze module geeft de docent uitleg over de doelstelling en manier van werken in deze opleiding

De wijze waarop de GGZ zich in Nederland ontwikkelt, heeft alles te maken met de tijd, de cultuur en seksegebonden kijk op zaken. De veranderingen die hebben plaatsgevonden, stellen eisen aan de kennis, kunde en verantwoordelijkheden van professionals. Dat heeft (onder andere) gevolgen voor hun inzet. Die inzetbaarheid en taakuitoefening kunnen per regio maar ook per instelling verschillen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Het werken met ervaringen van cliënten in de eigen woonomgeving en arbeid
 • Sociale insluiting en uitsluiting en daarbij behorende dilemma’s
 • Uitwisselen van ervaringen: verschillende benaderingswijzen bij de afzonderlijke toestandsbeelden psychose, licht verstandelijke beperking en autisme
 • Wat is ‘gek’? Herstel, burgerschap en ervaringsdeskundigheid
 • Motiverende gespreksvoering en werken met de reddersdriehoek
 • Conflicthantering, bemiddelen en onderhandelen
-
-
 • Kennismaken en oefening
 • Vragenblokje
 • Video ‘Psychose’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Rollenspellen met ervaringsdeskundige acteur(s)

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze

-
-

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

In deze module staan stemmingen op de voorgrond: depressie, rouw, manische ontremming, maar ook suïcidaal gedrag

We gaan de theorie en achtergrond van dit ziektebeeld behandelen en betrekken daar ook de omgeving bij: welke invloeden hebben de vier niveaus van functioneren? Hoe ontstaat depressie in engere zin? Wat zijn symptomen? Wat is manische depressiviteit? Hoe gedraagt een persoon met dit ziektebeeld zich en hoe vaak komt het voor? Welke behandeling is mogelijk? Maar vooral ook: hoe maakt u nu contact en verwijst u op een goede manier? We gaan ook na welke betekenis een conflict heeft en welke vormen van conflicthantering er bestaan. We oefenen in rollenspellen met ervaringsdeskundige acteur(s).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Stemmingsproblematiek: somberheid en stemmingswisselingen
 • Inleiding en achtergrond van suïcidaal gedrag en suïcidepreventie
 • KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problemen)
 • Vraagstukken op gebied van verslaving en psychische kwetsbaarheid
 • Werken vanuit de context in relatie tot somberheid:
  • Het werken met ervaringen van cliënten in de eigen woonomgeving en arbeid
  • Sociale insluiting en uitsluiting en daarbij behorende dilemma’s
  • Conflicthantering, bemiddelen en onderhandelen
-
-
 • Terugblik dag 1 - Wat is psychose?
 • Vragenblokje
 • Video ‘Depressie’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Opdracht diagnostiek
 • Rollenspellen
 • Uitleg eindopdracht en Intervisie

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

In deze module staan we stil bij een sociaalpsychiatrische kijk op en benadering van problemen die zich kunnen voordoen bij personen met persoonlijkheidsstoornissen.

Om te bepalen wat een persoonlijkheidsstoornis is, is het belangrijk eerst te kijken wat een persoonlijkheid is.In de GGZ gaat veel aandacht uit naar de groep mensen met verschijnselen die duiden op zogenoemde persoonlijkheidsstoornissen. Dat heeft met verschillende zaken te maken, zoals het de heftigheid van de problematiek, de onmacht die soms door hulpverleners wordt gevoeld en de intensieve vormen van behandelingen. Verhoudingsgewijs is deze groep echter veel kleiner dan het aantal mensen met depressieve en angstklachten. Hoe kunt u uw aandacht goed verdelen? Het is van belang dat u vragen over de verdeling van aandacht vanuit verschillende perspectieven leert onderbouwen, omdat de verleiding groot is persoonlijke grenzen van u als hulpverlener te overschrijden. Het is daarom belangrijk te leren omgaan met afstand en nabijheid in het hulpverleningscontact. Zowel Trimbos als Romme staan bekend als sociaal psychiaters van het eerste uur. Beiden hadden en hebben zo hun ideeën over goede aandacht. Professionals kunnen kennis nemen van dit gedachtegoed en bepalen of en welke plek dit in de nieuwe praktijkvoering krijgt.

Aan de hand van verschillende theorieën leert u stoornissen te onderscheiden en op grond daarvan leert u communiceren met mensen die dergelijke stoornissen hebben. Hierbij maken we gebruik van het classificeren volgens Hengeveld en Schudel. Daarnaast is de methodiek van de presentietheorie van Baart van toepassing. De basisprincipes uit de cognitieve gedragstherapie gebaseerd op de theorie van Beck worden aangereikt. Tenslotte maken we gebruik van de theorie van Motiverende gespreksvoering volgens Miller & Rollncik en de systemische benadering. We oefenen in rollenspelen met ervaringsdeskundige acteur(s).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Symptomen: Verschil persoonlijkheidsstoornis ten opzichte van andere psychiatrische stoornissen; lichamelijke symptomen; duur van het ziektebeeld; medicijngebruik
 • Omgaan met conflict en grensoverschrijdend gedrag
-
-
 • Terugblik dag 2 – Kenmerken van depressie
 • Vragenblokje
 • Video ‘Borderline’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Rollenspellen
 • Eindevaluatie
 • Informatie over Eindopdracht

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

Sprekers
Bestemd voor

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die in hun werk te maken krijgen met verward gedrag van cliënten, burgers, patiënten, in de spreekkamer, op straat, aan de balie en die willen weten hoe ze personen met dit verward gedrag moeten ‘lezen’ en benaderen.

Data & Locatie
4 oktober, 1 november en 6 december 2021
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.995,00 excl. BTW per persoon.

Incl. een jaar toegang tot online leeromgeving, de boeken ‘Psychische kwetsbaarheid’ (Boom, 2017) en ‘Verward in Nederland’, Bauke Koekkoek, 2017

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.