Beste bezoeker, ook in deze ‘coronaperiode’ kunt u zich zonder probleem inschrijven voor onze cursussen, studiedagen en opleidingen. Diverse bijeenkomsten zijn inmiddels verplaatst en voor een aantal bijeenkomsten streven wij ernaar om deze ‘op afstand’ door te laten gaan. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Lees verder »

studiedag kerckebosch

Effectiever omgaan met personen met verward gedrag

Blended Learning
In voorbereiding
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik

Duur van de opleiding: 3 maanden: 1 september t/m 30 november 2020
Bijeenkomsten: oefenen d.m.v. rollenspel met (ervaringsdeskundige)acteur gebaseerd op uw eigen casus: Donderdag 17 september, 15 oktober en 12 november 2020 - 09.45 uur tot 16.30 uur
Online: Webinar, artikelen, online les, video’s en contact met de docent. 

Lees meer
Programma

Tijdens deze eerste module geeft de docent uitleg over de doelstelling en manier van werken in deze opleiding. De wijze waarop de GGZ zich in Nederland ontwikkelt, heeft alles te maken met de tijd, de cultuur en seksegebonden kijk op zaken. De veranderingen die hebben plaatsgevonden, stellen eisen aan de kennis, kunde en verantwoordelijkheden van professionals. Dat heeft (onder andere) gevolgen voor hun inzet.
Die inzetbaarheid en taakuitoefening kunnen per regio maar ook per instelling verschillen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Het werken met ervaringen van cliënten in de eigen woonomgeving en arbeid
 • Sociale insluiting en uitsluiting en daarbij behorende dilemma’s
 • Uitwisselen van ervaringen: verschillende benaderingswijzen bij de afzonderlijke toestandsbeelden psychose, licht verstandelijke beperking en autisme
 • Wat is ‘gek’? Herstel, burgerschap en ervaringsdeskundigheid
 • Motiverende gespreksvoering en werken met de reddersdriehoek
 • Conflicthantering, bemiddelen en onderhandelen
-
-
 • Kennismaken en oefening
 • Vragenblokje
 • Video ‘Psychose’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Rollenspellen met ervaringsdeskundige acteur(s)

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze

-
-

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

In deze module staan stemmingen op de voorgrond: depressie, rouw, manische ontremming, maar ook suïcidaal gedrag. We gaan de theorie en achtergrond van dit ziektebeeld behandelen en betrekken daar ook de omgeving bij: welke invloeden hebben de vier niveaus van functioneren? Hoe ontstaat depressie in engere zin? Wat zijn symptomen? Wat is manische depressiviteit? Hoe gedraagt een persoon met dit ziektebeeld zich en hoe vaak komt het voor? Welke behandeling is mogelijk? Maar vooral ook: hoe maakt u nu contact en verwijst u op een goede manier?
We gaan ook na welke betekenis een conflict heeft en welke vormen van conflicthantering er bestaan.
We oefenen in rollenspellen met ervaringsdeskundige acteur(s).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Stemmingsproblematiek: somberheid en stemmingswisselingen
 • Inleiding en achtergrond van suïcidaal gedrag en suïcidepreventie
 • KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problemen)
 • Vraagstukken op gebied van verslaving en psychische kwetsbaarheid
 • Werken vanuit de context in relatie tot somberheid:
 • Het werken met ervaringen van cliënten in de eigen woonomgeving en arbeid
 • Sociale insluiting en uitsluiting en daarbij behorende dilemma’s
 • Conflicthantering, bemiddelen en onderhandelen
-
-
 • Terugblik dag 1 - Wat is psychose?
 • Vragenblokje
 • Video ‘Depressie’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Opdracht diagnostiek
 • Rollenspellen
 • Uitleg eindopdracht en Intervisie

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

In deze module staan we stil bij een sociaalpsychiatrische kijk op en benadering van problemen die zich kunnen voordoen bij personen met persoonlijkheidsstoornissen.
Om te bepalen wat een persoonlijkheidsstoornis is, is het belangrijk eerst te kijken wat een persoonlijkheid is.
In de GGZ gaat veel aandacht uit naar de groep mensen met verschijnselen die duiden op zogenoemde persoonlijkheidsstoornissen. Dat heeft met verschillende zaken te maken, zoals het de heftigheid van de problematiek, de onmacht die soms door hulpverleners wordt gevoeld en de intensieve vormen van behandelingen.

Verhoudingsgewijs is deze groep echter veel kleiner dan het aantal mensen met depressieve en angstklachten. Hoe kunt u uw aandacht goed verdelen? Het is van belang dat u vragen over de verdeling van aandacht vanuit verschillende perspectieven leert onderbouwen, omdat de verleiding groot is persoonlijke grenzen van u als hulpverlener te overschrijden. Het is daarom belangrijk te leren omgaan met afstand en nabijheid in het hulpverleningscontact.

Zowel Trimbos als Romme staan bekend als sociaal psychiaters van het eerste uur. Beiden hadden en hebben zo hun ideeën over goede aandacht. Professionals kunnen kennis nemen van dit gedachtegoed en bepalen of en welke plek dit in de nieuwe praktijkvoering krijgt.

Aan de hand van verschillende theorieën leert u stoornissen te onderscheiden en op grond daarvan leert u communiceren met mensen die dergelijke stoornissen hebben. Hierbij maken we gebruik van het classificeren volgens Hengeveld en Schudel. Daarnaast is de methodiek van de presentietheorie van Baart van toepassing. De basisprincipes uit de cognitieve gedragstherapie gebaseerd op de theorie van Beck worden aangereikt. Tenslotte maken we gebruik van de theorie van Motiverende gespreksvoering volgens Miller & Rollncik en de systemische benadering.
We oefenen in rollenspelen met ervaringsdeskundige acteur(s).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Symptomen: Verschil persoonlijkheidsstoornis ten opzichte van andere psychiatrische stoornissen; lichamelijke symptomen; duur van het ziektebeeld; medicijngebruik.
-
-
 • Terugblik dag 2 – Kenmerken van depressie
 • Vragenblokje
 • Video ‘Borderline’
 • Opdracht ‘Wat zie ik’
 • Rollenspellen
 • Eindevaluatie
 • Informatie over Eindopdracht

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-

*Elk dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

Blended learning
Voor een optimaal leerresultaat krijgt u als deelnemer aan de bijeenkomsten toegang tot een besloten online leeromgeving. Hier vindt u lesmodules ter voorbereiding en aanvulling op de bijeenkomsten, zoals videos, artikelen en verwijzingen naar te lezen hoofdstukken uit de boeken. Ook kunt u hier vragen stellen en beantwoorden en chatten met docent en medecursisten. De informatie kunt u gemakkelijk en op elk gewenst moment bestuderen. Dit maakt het leren flexibel en afwisselend.

De voordelen van blended learning:
- Beter leerrendement van de bijeenkomsten door online voorbereiding
- Meer ruimte voor praktisch oefenen door online lesmodules
- Kennis borgen na afloop van de bijeenkomst
- Flexibiliteit in uw leermomenten
- Extra tools & tips
- Vragen kunnen stellen aan de docent en aan medecursisten in een veilige omgeving

Sprekers
Data & Locatie
17 september, 15 oktober en 12 november 2020
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik

Baan van Fectio 1
Bunnik 3981 HZ
Nederland

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Tel: 030 6569222

Bereikbaarheid Postillion Hotel Utrecht Bunnik

MET DE AUTO

Gebruik in uw navigatie: de Baan van Fectio ipv Kosterijland. U komt zo direct bij de slagbomen en entree van Postillion Hotel Utrecht Bunnik uit.

Vanuit Utrecht / Amsterdam via de A12 richting Arnhem.
Neem afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de afrit linksaf, de volgende 2 verkeerslichten rechtdoor richting Kosterijland. Bij de 3de stoplichten gaat u ook rechtdoor en ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen. Neem de afslag het parkeerterrein van het hotel op.

Vanuit Arnhem via de A12 richting Utrecht.
Neem afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de afrit linksaf. Bij de volgende stoplichten gaat u ook rechtdoor en ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen. Neem direct de afslag het parkeerterrein van het hotel.

MET DE TREIN
Vanaf NS Station Utrecht neemt u de stoptrein richting Rhenen. U stapt uit in Bunnik, het tweede station na Utrecht. Het hotel ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het station. U volgt het fietspad “Anton van Dampad” langs het spoor (richting Rhenen). U loopt langs een frisdrankfabriek. Aan het einde van dit fietspad ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen.

MET DE BUS
Vanaf NS Station Utrecht neemt u de bus 41 (Connexxion) richting Wijk bij Duurstede. U stapt uit bij Halte Kosterijland. Het hotel ligt direct voor u.

Tarieven

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.