studiedag kerckebosch

Fraude in de letselschadepraktijk

Studiedag
In ontwikkeling
Locatie nog niet bekend

Met interessante cases, nieuwe workshops en de laatste uitspraken. Een snelle update van de laatste actualiteiten en jurisprudentie.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
-

Recente uitspraken over :
- Bewijs van fraude
- Fraude door benadeelde (niet verzekerde)
- Andere gevolgen
- Aangifte en registratie

Spreker
-
-
-

Uw cliënt wordt beticht van fraude. Of u bespeurt dat de verzekeraar fraude vermoedt.
Welke invloed heeft dit op de schaderegeling. Hoe stelt u zich op? Wat gaat u doen? Wat kunnen partijen ondernemen die de belangen van het slachtoffer behartigen?

-
-

Tijdens de workshops zal een aantal thema’s praktisch behandeld worden door middel van een casusbespreking. Verspreid over 2 rondes vinden 4 workshops plaats.

1. Het persoonlijk onderzoek

Hoe sterk zijn nu de fraude-indicatoren? Welke afwegingen maakt u en stelt u op basis daarvan mogelijk een ingrijpend middel als een persoonlijk onderzoek in waarbij de betrokkene kan worden geschaduwd en gefilmd? Aan welke eisen moet het onderzoek voldoen? Hoe gaat een dergelijk onderzoek in zijn werk? We behandelen een aantal interessante cases. Met aandachtspunten, valkuilen en lessons learned.

Spreker
2: De psychologie van het interview bij waarheidsvinding

Het blijkt om meerdere redenen ingewikkeld om eventuele fraude in letselschadezaken aan te kunnen tonen. Het interview met een betrokkene creëert mogelijkheden om relevante informatie op een betrouwbare wijze te verzamelen. Hoe versterkt u uw interviewvaardigheden? Hoe kan u gebruik maken van recherchepsychologische expertise om het proces van betrouwbare waarheidsvinding te ondersteunen en te begeleiden?

3. Fraude onderzoek op internet

Welke informatie biedt het internet? Hoe kan men fraude signaleren en onderzoeken met behulp van openbare bronnen? Hoe analyseert u deze openbaar beschikbare informatie met o.a. foto’s, video’s en social media. Aan de hand van een casus behandelen we mogelijkheden, technieken en beperkingen bij een letselschadezaak.

Spreker
4: De positie van de medisch adviseur bij een vermoeden van fraude en uitwisseling van gege

Wat mag de medisch adviseur in een letselschadezaak aan de verzekeraar over een betrokkene melden? En hoe kan de verzekeraar van de medisch adviseur informatie verkrijgen ten behoeve van het achterhalen of onderbouwen van fraude? Verder wordt stil gestaan bij de uitwisseling van privacy gevoelige gegevens tussen verzekeraars onderling. Mag de ene verzekeraar van de andere informatie opvragen, en mag die andere verzekeraar die informatie dan überhaupt verstrekken?

-
-
1. Het persoonlijk onderzoek

Hoe sterk zijn nu de fraude-indicatoren? Welke afwegingen maakt u en stelt u op basis daarvan mogelijk een ingrijpend middel als een persoonlijk onderzoek in waarbij de betrokkene kan worden geschaduwd en gefilmd? Aan welke eisen moet het onderzoek voldoen? Hoe gaat een dergelijk onderzoek in zijn werk? We behandelen een aantal interessante cases. Met aandachtspunten, valkuilen en lessons learned.

Spreker
2: De psychologie van het interview bij waarheidsvinding

Het blijkt om meerdere redenen ingewikkeld om eventuele fraude in letselschadezaken aan te kunnen tonen. Het interview met een betrokkene creëert mogelijkheden om relevante informatie op een betrouwbare wijze te verzamelen. Hoe versterkt u uw interviewvaardigheden? Hoe kan u gebruik maken van recherchepsychologische expertise om het proces van betrouwbare waarheidsvinding te ondersteunen en te begeleiden?

3. Fraude onderzoek op internet

Welke informatie biedt het internet? Hoe kan men fraude signaleren en onderzoeken met behulp van openbare bronnen? Hoe analyseert u deze openbaar beschikbare informatie met o.a. foto’s, video’s en social media. Aan de hand van een casus behandelen we mogelijkheden, technieken en beperkingen bij een letselschadezaak.

Spreker
4: De positie van de medisch adviseur bij een vermoeden van fraude en uitwisseling van gege

Wat mag de medisch adviseur in een letselschadezaak aan de verzekeraar over een betrokkene melden? En hoe kan de verzekeraar van de medisch adviseur informatie verkrijgen ten behoeve van het achterhalen of onderbouwen van fraude? Verder wordt stil gestaan bij de uitwisseling van privacy gevoelige gegevens tussen verzekeraars onderling. Mag de ene verzekeraar van de andere informatie opvragen, en mag die andere verzekeraar die informatie dan überhaupt verstrekken?

Sprekers
Bestemd voor

Deze studiedag (academisch niveau) is bestemd voor:

  • Juristen bij letselschadeverzekeraars
  • Overige juridisch adviseurs letselschade
  • Advocaten
  • Letselschadebehandelaars / regelaars
  • Toedrachtsonderzoekers
  • Schade-experts
  • Rechtshulpverleners
  • Rechterlijke macht
  • Fraudecoördinatoren
  • Onderzoekers integriteit
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer collega´s uit een dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.