Witwassen en bewijs

Witwassen en bewijs

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Specialisatiecursus met aansprekende cases en actuele uitspraken.

Strafbaarstelling van witwassen
De aanpak van witwassen staat hoog op de agenda. Het aantal witwaszaken neemt sterk toe. De strafbaarstelling van witwassen neemt in het strafrecht maar ook in het financieel-economisch en fiscaal strafrecht een steeds belangrijker plaats in. Als delict naast het gronddelict én separaat ter vervanging daarvan. Naast direct betrokkenen worden ook dienstverleners – zoals bankiers, notarissen en advocaten steeds vaker geconfronteerd met een vervolging voor (betrokkenheid bij) witwassen.

Bewijsproblematiek
Bij het bewijzen van witwassen kunnen zich verschillende problemen voordoen. Zo zal het bewijs dat een voorwerp van witwashandelingen inderdaad uit een misdrijf afkomstig is, niet eenvoudig te leveren zijn. De kern van het witwassen is immers het versluieren of verbergen van de herkomst van crimineel geld. Wanneer een gronddelict niet aan te tonen is maar er wel een vermoeden van witwashandelingen bestaat, zal dit vermoeden moeten worden bevestigd door andere bijkomende omstandigheden.

Specifieke kennis vereist
De beoordeling van het bewijs in witwaszaken vraagt daarbij bijzondere aandacht en expertise van opsporingsambtenaren, officieren van justitie, de rechter en van advocaten die mensen bijstaan die zich verweren tegen een beschuldiging van witwassen. Kennis van de achtergronden van de door de verdachten toegepaste constructies en de werking van bepaalde delen van de financieel-economische sector, is daarbij essentieel.

Witwaszaken zijn vaak complex en kunnen grote gevolgen met zich meebrengen. Behandeling van witwaszaken vereist specifieke kennis van bewijsregels, (nieuwe) witwasconstructies en de werking van de financieel-economische sector

Doel van de cursus
De cursus Witwassen en bewijs geeft u in één middag overzicht en een actuele stand van zaken. Naast de noodzakelijke theorie wordt er vooral veel aandacht besteed aan cases uit de praktijk en relevante en actuele jurisprudentie. ‘Lessons learned’ en handige tips staan hierbij centraal.

De cursus is bestemd voor iedereen die actief is in de opsporings- en vervolgingspraktijk én voor advocaten die organisaties en personen bijstaan die verdacht worden van (betrokkenheid bij) witwassen.

Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. Na het volgen van deze bijeenkomst kent u de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van witwassen en bewijs.

Accreditatie/PE-punten

(op aanvraag)

Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) contact op met de klantenservice

Programma
-
-
 • Bewijs van witwassen
 • Bewijsproblematiek
 • Bewijslast en bewijslastverdeling
 • Verdieping
-
 • Zwijgrecht en onschuldpresumptie
 • Opzet vs schuldwitwassen
 • Gewoonte witwassen
 • Uitsluitingsgronden
 • Vervolging van individuen
-
-
 • Cases
 • Recente jurisprudentie
-
 • Aanpak strafzaak
 • Procedure
 • Processtrategie OM en verdediging
 • Lessons learned
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor (academisch niveau):

 • Advocaten (strafrecht, financieel en fiscaal recht, forensisch)
 • Notarissen
 • Toezichthouders
 • Leden OM en ZM
 • Juristen werkzaam bij financiële instellingen, trustkantoren, overheden, bedrijven en in de opsporing
 • Belastingadviseurs
 • Forensisch Accountants
 • Compliance officers
 • Fiscalisten
 • Fraudeprofessionals
 • Juridisch adviseurs
 • Leden Opsporingsteams
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW. per persoon bij gelijktijdige aanmelding uit één en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.