Vastgoedfraude: signaleren, preventie en aanpak

Vastgoedfraude: signaleren, preventie en aanpak

Cursus op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

De afgelopen jaren staat vastgoedfraude vanuit diverse invalshoeken in de belangstelling. Zo is er veel aandacht voor de preventie en detectie van witwassen en corruptie, de bestrijding van ondermijning, of het voorkomen van ongeoorloofde constructies met vastgoed.

Maar wat is vastgoedfraude precies? ‘Vastgoed’ en ‘fraude’ zijn beide containerbegrippen, waardoor ‘vastgoedfraude’ ook een vrij abstract en ongrijpbaar fenomeen is. Er is dan ook behoefte aan helderheid en aanknopingspunten. Zo vragen diverse partijen in het vastgoed, waaronder poortwachters, toezichthouders en (lokale) overheden, om lijsten met red flags en/of risico-indicatoren om vastgoedfraude te kunnen herkennen.

De vraag is alleen: zijn deze instrumenten wel zo effectief en betrouwbaar voor de preventie en detectie van diverse vormen van vastgoedfraude? Bij deze cursus gaan we dieper in op de basisvarianten van vastgoedfraude en de wijze waarop u in uw rol deze vormen kunt herkennen en voorkomen.

De cursus is interactief qua insteek, waarbij theorie en praktijk worden gecombineerd. Niet alleen doet u kennis op over risico’s rondom vastgoed, maar ook oefent u met risico’s herkennen in verschillende casussen. Daarnaast krijgt u instrumenten aangereikt die u direct kunt toepassen in uw werk.

Programma
-
-
 • In welke 4 procesonderdelen kan vastgoedfraude ontstaan?
 • Wat zijn risicogebieden bij vastgoed?
 • Hoe stelt u vast of bepaalde risico’s zich voordoen?
 • Welke vragen moet u altijd stellen bij een vastgoedcasus?
 • Welke risico’s kennen bepaalde civielrechtelijke en fiscale constructies?
 • Wat is de betekenis en de beperking van een taxatierapport bij een vastgoedcasus?
 • Welke taken en rollen hebben de verschillende spelers rondom vastgoed?
-
-

We gaan onder andere in op de rol van de psychologie van de fraudeur. Welke vormen van bias (cognitieve ruis) gebruikt de fraudeur om u te misleiden? Hoe kunt u deze bias herkennen?

-

Het kennen van de risico’s op zich is onvoldoende voor de preventie en detectie van fraude. Daarom gaat u ook de vaardigheden en de grondhouding ontwikkelen die voor de preventie en detectie van fraude nodig zijn.
Aan de hand van diverse casussen gaan we oefenen met het onderkennen en opsporen van risico’s rondom vastgoed:

 • Duiding van het nut en de beperking van werken met red flags en risico-indicatoren
 • De toegevoegde waarde van het gebruik van de fraude-driehoek en het in kaart brengen van een tijdlijn, rollen en motieven
-
Sprekers
Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam bij:

 • Financiële instellingen
 • Accountantskantoren
 • Advocaten
 • Notarissen
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Opsporingsdiensten
 • Toezichthouders
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.