Strategisch interviewen - verdieping

Strategisch interviewen - verdieping

Bijeenkomst op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Bij fraude-, witwas- en ondermijningsonderzoeken

Om strategisch te kunnen interviewen in een fraude-, witwas- of ondermijningszaak is zowel praktische gespreksvaardigheden als kennis van theoretische modellen en interviewtechnieken nodig. Het interview is, net als een forensisch onderzoek naar de jaarrekeningen en andere financiële stukken, een methode om relevante informatie te verzamelen.

Het interview met betrokkenen blijkt in de praktijk vaak een cruciaal moment, waar veel van afhangt en waar ook veel van wordt verwacht. Tegelijkertijd onderschatten onderzoekers vaak hoe complex deze methode van informatieverzameling is. Zo wordt vaak onvoldoende tijd gestoken in een degelijke voorbereiding. Ook ontbreekt regelmatig de kennis van moderne technieken en methoden, met als gevolg dat het interview in de praktijk niet veel meer is dan het afwerken van een vragenlijst. De strategie ontbreekt en belangrijke kansen worden gemist.

Wilt u wel alles uit een interview kunnen halen? Bij de cursus ‘Strategisch interviewen’ wordt dieper ingegaan op de kenmerken van fraudeurs, hun persoonlijkheidskenmerken, motieven en werkwijze en het gedrag dat op basis daarvan te verwachten is tijdens het interview. De gedragskenmerken van de geïnterviewde zijn namelijk, samen met de vastgestelde feiten en de omstandigheden, bepalend voor de structuur, de opbouw en vooral ook de strategie van het gesprek.

Om ervoor te zorgen dat deelnemers zoveel mogelijk profijt hebben van de cursus, heeft deze een modulaire opbouw. De cursus begint met basisvaardigheden en -technieken en eindigt met het strategisch inzetten van informatie en kennis. De training heeft een praktische focus maar ook de theorie achter de praktijk komt aan bod. Er is veel ruimte om te oefenen aan de hand van casuïstiek. Deelnemers krijgen ook persoonlijke feedback op hoe zij de geïnterviewde benaderen en op hun opbouw van het gesprek.

Strategisch interviewen voor gevorderden
Deze training voor gevorderden is een verdere specialisatie en verdieping. Er wordt (meer) aandacht besteed aan aan wie de interviewer als persoon is, en aan het interpersoonlijke proces tussen interviewer en geïnterviewde. De interviewer neemt immers zijn/haar eigen persoonlijkheid en kwetsbaarheden mee en kan al dan niet bewust reacties geven die de interactie en uiteindelijk de kwaliteit van het gesprek beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat de interviewer inzicht heeft in het eigen functioneren, met name onder verhoogde druk. Deze intensieve training gaat in op het persoonlijk functioneren.

Programma
-
-

We gaan dieper in op het fenomeen weerstand: weerstand bij de geïnterviewde, maar ook bij de interviewer. Hoe gaat de interviewer daarmee om? We simuleren verschillende vormen van weerstand en probleemgedrag en gaan daar ook mee oefenen. De deelnemer onderzoekt waar bepaalde eigen reactiepatronen vandaan komen, welk zichtbaar effect die hebben op de gesprekspartner en hoe hij/zij de negatieve dynamiek die daardoor ontstaat positief kan beïnvloeden.

-
-
-
-
-
-
-
Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met fraude/witwassen en ondermijning, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 695,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.