LEERGANG MANAGEMENT VAN FRAUDEONDERZOEKEN

LEERGANG MANAGEMENT VAN FRAUDEONDERZOEKEN

Blended Learning
Start flexibel
Start direct online - Uw bijeenkomsten volgt u op 1 en 22 november 2022
Hotel Breukelen

Van strategie naar uitvoering

Wat levert deze leergang op voor uw organisatie?

 • U leert complexe fraudeonderzoeken beter projectmatig aan- en bij te sturen
 • Doel, effect en impact staan centraal in uw strategie en handelen
 • De kwaliteit van het fraudeonderzoek wordt sterker geborgd en verhoogd

U start op een zelfgekozen moment met de studie. In de online leeromgeving staan verschillende lessen voor uw klaar. U komt daardoor goed voorbereid naar de bijeenkomsten. En u verdiept uw kennis alvast op speciale thema’s.

Deze leergang behandelt de belangrijkste thema's:

 • Hoe maakt u een goede fraudediagnose?
 • Welke fraude- en FEC-risico’s spelen er?
 • Hoe werkt u met hypotheses en scenario’s?
 • Welke strategie en aanpak volgt u?
 • Hoe formuleert u een heldere onderzoeksopdracht?
 • Hoe stuurt u resultaatgericht het onderzoeksproces aan?
 • Wat zijn de succesbepalende factoren?
 • Hoe werkt u goed samen bij PPS? Welke informatie wisselt u uit?
 • Op welke wijze vindt verslaglegging over het onderzoek plaats?
 • Hoe meet u het resultaat?
 • Hoe rondt u de zaak goed af?

Welke onderzoeksstrategie kiest u?
We starten met het maken van een goede fraudeanalyse. Wat is er aan de hand? Welke signalen ziet u? Hoe maakt u een goede fraudediagnose? Met verkenning van de mogelijkheden en de te nemen maatregelen.

Hoe geeft u sturing aan een complex fraudeonderzoek?
Hoe managed u de uitvoering van een complex fraudeonderzoek? Hoe houdt u rekening met allerlei factoren die uw onderzoek kunnen doorkruisen? Bij grootschalige onderzoeken is een projectmatige aanpak onontbeerlijk. Doel, effect en impact staan hierbij centraal.

Hoe organiseert u het? Met borging van kwaliteit.
De uitvoering dient kwalitatief te worden bewaakt vanuit enkele kernvragen. Hoe verdelen we de werkzaamheden? Met wie werken we samen? Hoe dienen de bevindingen te worden vastgelegd?
Onderzoekers dienen daarbij helderheid te hebben over de te behalen resultaten en de kritische succesfactoren. We behandelen een procesmatige aanpak.

Wanneer is het fraudeonderzoek geslaagd?
In elke fase van het onderzoek houden we doel en resultaat voor ogen. En meten we het effect en de impact. Hebben we uiteindelijk het doel behaald? Is uw ketenpartner (bij PPS) tevreden en kan het onderzoek goed worden geëvalueerd? Hoe presenteert u de resultaten?

 • Concreet en toepasbaar
 • Experts uit het bedrijfsleven en publieke domein
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk

Test uw kennis over fraudeonderzoeken
Doe mee aan de Management van Fraudeonderzoeken kennis test! Start hier de test

Programma

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

OPZET: BLENDEAD LEARNING
De cursus is opgebouwd uit verschillende leervormen met twee bijeenkomsten en kennisrijke online modules.

Bijeenkomsten

 • Intensieve dagen met experts uit de praktijk: afkomstig uit het private én uit het publieke domein
 • U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
 • Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

FRAUDEONDERZOEKSSTRATEGIE - 1 november 2022

WAT gaan we (verder) onderzoeken? Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is welk probleem moet worden aangepakt. Fraudediagnostiek gebaseerd op intelligence, (big) data en duidelijk beleid vormt de sleutel voor evenwichtige en relevante keuzes. Hieruit volgt de strategie en aanpak.

PROJECTMANAGEMENT van FRAUDEONDERZOEKEN - 22 november 2022

HOE pakken we het aan? Om de beheersbaarheid en controle over het onderzoekproces te behouden is een duidelijk gedefineerd onderzoeksplan belangrijk. Dit volgt uit de onderzoeksopdracht en de gekozen strategie. Vanzelfsprekend hebben doel, effect en impact een belangrijke invloed op dit proces.

Online modules

 • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende colleges, artikelen, jurisprudentie en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 10 uur voor de onlinemodule
 • Verder vindt u in de leestafel extra kennis en tools voor na de leergang
 • Naar keuze sluit u het online gedeelte af met een korte toets.
 • Geslaagd! Advocaten ontvangen extra PE-punten

Na inschrijving krijgt u direct toegang tot de online leeromgeving met de cursusmodules. De leeromgeving blijft tot 1 mei 2023 voor u beschikbaar.

PROGRAMMA LEERGANG

VOORBEREIDING ONLINE
U start op een zelfgekozen moment met de studie. In de online leeromgeving staan verschillende lessen voor uw klaar. U komt daardoor goed voorbereid naar de bijeenkomsten.

Introductie (2 uur)
We beginnen met een korte introductie van de leergang. Opbouw, structuur en leerdoelen worden nader aan u toegelicht. U wordt uitgenodigd uw eigen leerdoelen aan te geven. De docenten hebben hiermee handvatten om het programma verder af te stemmen op uw wensen en praktijk

Fraudeonderzoeksstrategie en management: inleiding (2 uur)
U krijgt een stevige theoretische basis. U leest en leert over:

 • Fraude onderzoeksstrategie: begrippen en belangen
 • Intelligence en sturing
 • Beleid, besluitvorming en strategie
 • Keuzes maken als rationeel proces

Management van fraudeonderzoeken: inleiding (2 uur)

 • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
 • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
 • Zicht op werkmethoden en processen
 • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek

Fraudediagnostiek (2 uur)
Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is welk probleem moet worden aangepakt. Fraudediagnostiek gebaseerd op intelligence en duidelijk beleid vormt de sleutel voor evenwichtige en relevante keuzes.

U bekijkt 8 videolessen van elk circa 15 min, over:
1.Het belang van een fraudediagnose
2.Indicatoren /signalen /red flags
3.Probleem analyse
4.Risico analyse
5.Sterkte zwakte analyse
6.Kosten baten analyse
7.Probleem waardering
8.Hoe verder na diagnose?

Praktijkervaringen: een klein voorafje (1 uur)
Interviews met fraude experts over belangrijke themas binnen de leergang. Waaronder:

 • Vergroten beheersing van complexe fraudeonderzoeken

 • Kwaliteit van het fraudeonderzoek

 • Samenwerken met andere disciplines

VERDIEPING ONLINE
Leestafel (meer dan 10 uur)
Aan de leestafel kunt u verder uw kennis verdiepen. Op een moment dat het u schikt. Bestudering is vrijblijvend maar brengt u zeker wat op!

-
-

Wat wilt u bereiken? Welke maatregelen zet u in?

 • Doelbepaling: wat wilt u bereiken?
 • Afwegen van mogelijkheden en maatregelen
 • Keuze interventiestrategie
 • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
-

Wat gaan we onderzoeken? Welke aanpak kiest u?

 • Hypotheses en scenario’s
 • Welke onderzoeksstrategie en aanpak kiest u?
 • Wat te leren van strategieën uit de praktijk
-
-

Welke fraudesignalen kunnen we signaleren?

 • Het georganiseerd analyseren van fraudesignalen en andere feiten
 • Modelmatige benadering
 • Resultaat- en effectmeting
-

Lessen uit de praktijk.? Wat ging er fout bij mislukte onderzoeken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zijn de kritische succesfactoren?

 • Succesvolle en (en mislukte) operaties op het gebied van fraude, witwassen en ondermijning.
 • Lessons learned en tips voor de praktijk
-
-

Hoe formuleert u de onderzoeksopdracht?

 • Randvoorwaarden
 • Beweegredenen en belangen
 • Kritische succesfactoren Welke voorwaarden zijn belangrijk voor een goed resultaat
 • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
 • Do’s en don’ts van keuzes
 • Cases
Spreker
-
-

Hoe werkt u goed samen? Welke informatie wisselt u uit?

 • Samenwerking met andere disciplines en functies & PPS invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
 • Informatie uitwisseling
 • Rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
 • Juridische risico’s en aandachtspunten
 • Verschillen in aanpak publiek en privaat
 • Cases
-
-

Hoe manage u het fraudeonderzoek? Hoe stuurt u tijdig bij?

 • Onderzoeksplan (van aanpak)
 • Fasering: het structureren van het onderzoeksproces
 • Opzet en uitvoering
 • Kritische succesfactoren
 • Beslismomenten
 • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
 • Effect en impact
-
-

Casusbehandeling

-
-

Management en kwaliteitsborging fraudeonderzoek 1

 • Methodologie voor het doen van onderzoek
 • Beoordeling en afweging van risico’s
 • Hypotheses en scenario’s en onderzoeksstrategie
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Bevindingen en bewijs
 • Verslaglegging en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
-

Fraudecasus
Behandeling van een casus uit de praktijk met aandacht voor o.s.:

 • Inrichting van het fraudeonderzoek
 • Factfinding
 • Planning en procesbeheersing
 • Mankracht, tijd en budgettering
 • Hoe werkt u effectief samen?.
 • Omgaan met risico’s en variabelen in planning en monitoring
 • Hoe rapporteert u?
-
-

Fraudeonderzoek door een advocaat- onderzoeker

 • De advocaat-onderzoeker:
 • Aanpak en inrichting van het onderzoek
 • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken
 • Regels voor het doen van onderzoek. Jurisprudentie, o.a. op het gebied van zorgvuldigheid en protocollering
 • Het eindresultaat van het onderzoek:
 • Evalueren
 • Rapporteren
 • Juridische vervolgstappen
Spreker
Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
Start direct online - Uw bijeenkomsten volgt u op 1 en 22 november 2022
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Opzet leergang
U start direct (wanneer het u uitkomt) in de kennisrijke online leeromgeving. Met videolessen, artikelen en korte (vrijblijvende) opdrachten.

Daarna volgt u op 1 en 22 november intensieve studiedagen. Met presentaties, workshops en cases. U ontmoet uw medecursisten. Fraudeprofessionals uit het publieke en private domein. U leert van de docenten en van elkaar.

Er is voldoende gelegenheid om eigen leerdoelen, cases en ervaringen te delen en praktijkvragen in te brengen. Zo wordt de leergang terwijl u leert verder op uw praktijk en kennisbehoefte afgestemd.

Kortom, de leergang is een flexibele mix van online studeren en bijeenkomsten. Goed te combineren met uw werk en privé.

TWEE BIJEENKOMSTEN

 • Intensieve dagen met presentaties en workshops door experts uit de praktijk
 • U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
 • Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

ONLINE MODULES

 • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • U bekijkt expertvideos, leest artikelen en leert van cases
 • Flexibel te volgen en goed te combineren met werk en privé
 • Met extra informatie en tools voor na de leergang

De online leeromgeving staat ook na afloop tot uw beschikking.
Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren.

Studiebelasting
Naast de 2 studiedagen dient u rekening te houden met een extra studiebelasting van ongeveer 10 uur. Facultatief kunt u dit uitbreiden met circa 10 uur lezen en leren aan de leestafel, ter verdieping van uw kennis.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.595,00 excl. BTW per persoon.

€ 1.445,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.