Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Blended Learning
In bedrijf
16 en 23 november 2021
Locatie centraal in het land

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Met experts uit publieke en private sector. Unieke leergang!

Lees meer
Programma

Opzet leergang

De cursus is opgebouwd uit twee bijeenkomsten en twee kennisrijke online cursusmodules.

TWEE BIJEENKOMSTEN

 • Intensieve dagen met experts uit de praktijk
 • U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
 • Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

TWEE ONLINE CURSUSMODULES

 • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende colleges, artikelen, jurisprudentie en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • In de leestafel vindt u extra informatie voor na de leergang
 • Naar keuze sluit u het online gedeelte af met een korte toets.
 • Geslaagd, Extra 2 PE-punten *

Vanaf 1 april krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de cursusmodules. Voorbereiding van de bijeenkomsten vergroot uw leerrendement. De leeromgeving blijft tot 1 november 2021 voor u beschikbaar.

Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren.

WAT gaan we (verder) onderzoeken?
Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is welk probleem moet worden aangepakt. Fraudediagnostiek gebaseerd op intelligence, (big) data en duidelijk beleid vormt de sleutel voor evenwichtige en relevante keuzes. Hieruit volgt de strategie en aanpak.

-
-

Nader bekeken:

 • Fraudeonderzoeksstrategie: begrippen en belangen
 • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
 • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
 • Zicht op werkmethoden en processen
 • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek
-
-

Wat is de situatie? Wat is de gewenste situatie? Welke maatregelen neemt u?

 • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
 • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
 • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
 • Brondetectie en -validatie
 • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
 • Welke maatregelen neemt u?
 • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
 • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken
-
-

De organisatie van de uitvoering

 • Het formuleren van de onderzoeksopdracht
 • Beweegredenen en belangen
 • Benodigde middelen: geld en mankracht
 • Kritische succesfactoren
 • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
 • Samenwerking
 • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
 • Do’s en dont’s van keuzes
 • Verschillen aanpak publieke en private sector
-
-

Wat gaat u verder onderzoeken? Welke strategie kiest u?

 • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
 • Keuzes maken als rationeel proces
 • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
 • Werken met hypotheses en scenario’s
 • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
 • Volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
 • Wat te leren van strategieën uit de praktijk

HOE pakken we het aan?
Om de beheersbaarheid en controle over het onderzoekproces te behouden is een duidelijk gedefineerd onderzoeksplan belangrijk. Dit volgt uit de onderzoeksopdracht en de gekozen strategie. Vanzelfsprekend hebben doel, effect en impact een belangrijke invloed op dit proces.

-
-

Wat wilt u bereiken? Wat zijn de succes bepalende factoren?

 • Het vertalen van de onderzoeksopdracht in concrete stappen
 • Onderzoeksplanning passend bij onderzoeksopdracht en strategie
 • Kritische succesfactoren
 • Effectief instrueren van professionals
 • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
 • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
 • Fasering
 • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
 • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
-
-

Hoe waarborgt u (verder) de kwaliteit?

 • Beoordeling en afweging van risico’s
 • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Bevindingen en bewijs
 • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
 • Uitvoeren van (financiële) analyses
 • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
 • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
 • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
 • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
 • Juridische risico’s en aandachtspunten
 • Verschillen in aanpak publiek en privaat
-
-

Hoe presenteert u het resultaat?

 • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken, zoals de accountant en de advocaat
 • Juridische dienstverlening
 • Verschoningsrecht
 • Evalueren
 • Rapporteren
 • Interne problematiek
 • Juridische vervolgstappen
 • Publiciteit: communicatie en media
-
-

Hoe stuurt u?

 • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
 • Management in de keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
 • Aandacht voor de gedupeerde benadeelde
 • Aansluitende rechtshandhaving: bestuur-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
 • Bijzondere en/of buitengerechtelijke afdoeningen
 • Omgaan met de maatschappelijke impact van het onderzoek
 • Berichtgeving tijdens en na het onderzoek

OM

Sprekers
Een nieuwe dimensie in online leren!

Ik ben niet zo van online, maar dit was heel anders.

Maak kennis met onze nieuwe manier van online leren!
‘Interactief’, ‘afwisselend’ en ‘gemakkelijk’ in de woorden van onze deelnemers. Lees meer
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
16 en 23 november 2021

Vanaf 1 juni krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de cursusmodules. De leeromgeving blijft tot 1 november 2021 voor u beschikbaar.

Deze bijeenkomsten wordt aangeboden via de besloten, beveiligde leeromgeving van Kerckebosch. Deze online leeromgeving geeft toegang tot lesmateriaal, zoals het programma, presentaties en hand-outs. Ook informatie ter voorbereiding, als verdieping en als naslagwerk (zoals artikelen, filmpjes en opdrachten) is, indien van toepassing op uw cursus, hierin opgenomen. In de omgeving is ook aanwezigheidsregistratie geregeld ten behoeve van certificaten en kan de stof getoetst worden. Dit is van belang bij sommige cursussen waarbij PE-/PO-punten kunnen worden behaald.

Ook de toegang tot de online bijeenkomst in een virtueel klaslokaal (Virtual Classroom) wordt via de leeromgeving geregeld. Klik hier voor meer informatie over de Virtual Classroom.

Lees hier meer informatie over hoe wij u optimaal van dienst zijn.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.695,00 excl. BTW per persoon.

Deze leergang bestaat uit:

 • Twee bijeenkomsten
 • Twee online cursusmodules
 • Twee online On Demand colleges van elk ca.2 uur
 • Kennisbank met verdiepende informatie

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.