Coronabeleid. Goed nieuws: we organiseren ook weer op locatie! We volgen de voorschriften van de overheid en gebruiken daarbij de CoronaCheck als toegangsbewijs. Lees meer

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Blended Learning
In bedrijf
16 en 23 november 2021
Hotel Veenendaal – Corona-toegangsbewijs verplicht

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Met experts uit publieke en private sector. Unieke leergang!

Deze leergang behandelt de belangrijkste thema's:

 • Hoe maakt u een goede diagnose en analyse van de situatie
 • Welke fraude- en FEC-risico’s spelen er
 • Wat is de gewenste situatie afgestemd op het strategisch beleid
 • Hoe bepaalt u helder de onderzoeksdoelstelling
 • Hoe werkt u met hypotheses en scenario’s
 • Welke strategie en aanpak volgt hieruit
 • Hoe borgt u de kwaliteit van het onderzoek
 • Hoe stuurt u resultaatgericht het onderzoeksproces aan
 • Wat zijn de succesbepalende factoren
 • Hoe werkt u goed samen? In- en extern
 • Op welke wijze vindt verslaglegging over het onderzoek plaats
 • Hoe gaat u slim om met verkregen onderzoeksresultaten
 • Wat zijn de vervolgstappen
 • Hoe rondt u de zaak goed af

Hoe pakt u het onderzoek op?
Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Bij grootschalige onderzoeken is een projectmatige aanpak onontbeerlijk. Doel, effect en impact staan hierbij centraal. Daarnaast dient de kwaliteit van het onderzoek te worden gewaarborgd.

Wat pakt u op?
Welke fraudesignalen gaat u verder onderzoeken? Welke hypotheses en scenario’s werkt u uit? Hoe gaat u de zaak oppakken? Een zorgvuldige selectie en afweging van maatregelen vooraf is noodzakelijk. Het onderzoek vergt immers een grote investering aan tijd en kosten. En de gevolgen zijn vaak groot.

Hoe organiseert u het?
De uitvoering dient kwalitatief te worden bewaakt vanuit enkele kernvragen. Hoe verdelen we de werkzaamheden? Met wie werken we samen? Hoe dienen de bevindingen te worden vastgelegd?
We behandelen een procesmatige aanpak.

Wanneer is het onderzoek geslaagd?
Onderzoekers dienen daarbij helderheid te hebben over de te behalen resultaten en de kritische succesfactoren. Samen met de voorwaarden waaronder het onderzoek gaat plaatsvinden. Hieruit volgen de strategie en aanpak.

Hoe rondt u de zaak goed af?
Hoe presenteren we de uiteindelijke onderzoeks-bevindingen? Hoe gaat u vervolgens om met het resultaat? Welke vervolgstappen neemt u naar een effectieve afhandeling van de zaak?

Opzet leergang

De cursus is opgebouwd uit twee bijeenkomsten en twee kennisrijke online cursusmodules.

Bijeenkomsten:

 • Intensieve dagen met experts uit de praktijk
 • U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
 • Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

Online cursusmodules

 • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende colleges, artikelen, jurisprudentie en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • In de leestafel vindt u extra informatie voor na de leergang
 • Naar keuze sluit u het online gedeelte af met een korte toets.
 • Geslaagd, Extra 2 PE-punten *
Programma

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

Onderzoeksstrategie
16 november
WAT gaan we (verder) onderzoeken? Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is welk probleem moet worden aangepakt. Fraudediagnostiek gebaseerd op intelligence, (big) data en duidelijk beleid vormt de sleutel voor evenwichtige en relevante keuzes. Hieruit volgt de strategie en aanpak.

Onderzoeksplan
23 november
HOE pakken we het aan? Om de beheersbaarheid en controle over het onderzoekproces te behouden is een duidelijk gedefineerd onderzoeksplan belangrijk. Dit volgt uit de onderzoeksopdracht en de gekozen strategie. Vanzelfsprekend hebben doel, effect en impact een belangrijke invloed op dit proces.

OPZET: BLENDEAD LEARNING
De cursus is opgebouwd uit twee bijeenkomsten en twee kennisrijke online cursusmodules.

++Bijeenkomsten++
- Intensieve dagen met experts uit de praktijk
- U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
- Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

++Online cursusmodules++

 • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende colleges, artikelen, jurisprudentie en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • In de leestafel vindt u extra informatie voor na de leergang
 • Naar keuze sluit u het online gedeelte af met een korte toets.
 • Geslaagd, Extra 2 PE-punten

Na inschrijving krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de cursusmodules. De leeromgeving blijft tot 1 mei 2022 voor u beschikbaar.

 • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
 • Met verdiepende colleges, artikelen, jurisprudentie en cases
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • In de leestafel vindt u extra informatie voor na de leergang
 • Naar keuze sluit u het online gedeelte af met een korte toets.
 • Geslaagd, Extra 2 PE-punten *

Na inschrijving krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de cursusmodules. Voorbereiding van de bijeenkomsten vergroot uw leerrendement. De leeromgeving blijft tot 1 mei 2022 voor u beschikbaar.

WAT gaan we (verder) onderzoeken?
Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is welk probleem moet worden aangepakt. Fraudediagnostiek gebaseerd op intelligence, (big) data en duidelijk beleid vormt de sleutel voor evenwichtige en relevante keuzes. Hieruit volgt de strategie en aanpak.

-
-

Nader bekeken:

 • Fraudeonderzoeksstrategie: begrippen en belangen
 • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
 • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
 • Zicht op werkmethoden en processen
 • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek
-
-

Wat is de situatie? Wat is de gewenste situatie? Welke maatregelen neemt u?

 • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
 • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
 • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
 • Brondetectie en -validatie
 • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
 • Welke maatregelen neemt u?
 • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
 • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken
-
-

De organisatie van de uitvoering

 • Het formuleren van de onderzoeksopdracht
 • Beweegredenen en belangen
 • Benodigde middelen: geld en mankracht
 • Kritische succesfactoren
 • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
 • Samenwerking
 • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
 • Do’s en dont’s van keuzes
 • Verschillen aanpak publieke en private sector
Spreker
-
-

Wat gaat u verder onderzoeken? Welke strategie kiest u?

 • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
 • Keuzes maken als rationeel proces
 • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
 • Werken met hypotheses en scenario’s
 • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
 • Volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
 • Wat te leren van strategieën uit de praktijk

HOE pakken we het aan?
Om de beheersbaarheid en controle over het onderzoekproces te behouden is een duidelijk gedefineerd onderzoeksplan belangrijk. Dit volgt uit de onderzoeksopdracht en de gekozen strategie. Vanzelfsprekend hebben doel, effect en impact een belangrijke invloed op dit proces.

-
-

Wat wilt u bereiken? Wat zijn de succes bepalende factoren?

 • Het vertalen van de onderzoeksopdracht in concrete stappen
 • Onderzoeksplanning passend bij onderzoeksopdracht en strategie
 • Kritische succesfactoren
 • Effectief instrueren van professionals
 • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
 • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
 • Fasering
 • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
 • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
-
-

Hoe waarborgt u (verder) de kwaliteit?

 • Beoordeling en afweging van risico’s
 • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Bevindingen en bewijs
 • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
 • Uitvoeren van (financiële) analyses
 • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
 • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
 • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
 • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
 • Juridische risico’s en aandachtspunten
 • Verschillen in aanpak publiek en privaat
-
-

Hoe presenteert u het resultaat?

 • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken, zoals de accountant en de advocaat
 • Juridische dienstverlening
 • Verschoningsrecht
 • Evalueren
 • Rapporteren
 • Interne problematiek
 • Juridische vervolgstappen
 • Publiciteit: communicatie en media
Spreker
-
-

Hoe stuurt u?

 • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
 • Management in de keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
 • Aandacht voor de gedupeerde benadeelde
 • Aansluitende rechtshandhaving: bestuur-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
 • Bijzondere en/of buitengerechtelijke afdoeningen
 • Omgaan met de maatschappelijke impact van het onderzoek
 • Berichtgeving tijdens en na het onderzoek

OM

Spreker
Sprekers
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
16 en 23 november 2021
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Corona-toegangsbewijs verplicht

Studiecentrum Kerckebosch volgt de richtlijnen van de overheid. We gebruiken de CoronaCheck als toegangsbewijs. U kunt gebruik maken van de CoronaCheck-app of uw QR-code geprint meenemen naar de locatie. Zonder dit toegangsbewijs kunnen wij u geen toegang verlenen. Alle informatie hierover vindt u op onze website:
https://www.kerckebosch.nl/klantenservice/coronabeleid

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.695,00 excl. BTW per persoon.

€ 1495,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Deze leergang bestaat uit:

 • Twee bijeenkomsten
 • Twee online cursusmodules
 • Twee online On Demand colleges van elk ca.2 uur
 • Kennisbank met verdiepende informatie

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.