Juridische aspecten van (bedrijfs)beveiliging en particulier onderzoek

Juridische aspecten van (bedrijfs)beveiliging en particulier onderzoek

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Met welke juridische kaders dient u rekening te houden?

"Privacy" lijkt een modieus begrip maar is dat niet. Reeds in 1954 werd in het verdrag van Rome vastgelegd dat iedereen recht heeft op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inmiddels hebben we de AVG en zijn er verschillende wetten in Nederland die raken aan het concept “omgaan met persoonsgegevens” en “inbreuk op de persoonlijke levenssfeer”. De AVG stelt de meest vergaande eisen voor bedrijven en instellingen voor bedrijfsbeveiliging en het doen van onderzoek naar vermeende onregelmatigheden.

Juridische kaders
Voor de (bedrijfs)beveiliging zijn de juridische kaders van belang voor onder meer cameratoezicht, toegangsbeheersingssystemen, het weren van ongewenste bezoekers en gegevensuitwisseling. Voor het doen van onderzoek naar onrechtmatig en/of strafbaar handelen door medewerkers, klanten of derden is kennis en de juiste toepassing van het wettelijk kader van elementair belang. Je wilt immers niet dat de onderzoeksbevindingen terzijde worden geschoven wegens onrechtmatige verkrijging.

Vertaling naar de praktijk
Tijdens de studiedag wordt ingegaan op de theorie van de privacywetgeving en deze wordt vertaald naar de praktijk. Gefingeerde praktijkgevallen (casus) en uitspraken van rechters (jurisprudentie) zorgen ervoor dat de theorie levendig en herkenbaar wordt.

Opzet
De cursus is opgebouwd in 4 blokken:

 • Introductie
 • Verplichtingen
 • Toepassing
 • Capita Selecta
Accreditatie/PE-punten

(op aanvraag)

Neem contact op met de klantenservice voor vragen over de permanente educatie.

Programma
-
-
 • Wat is privacy? Welke wetten zijn van belang?
 • Welke kernbegrippen moet je kennen? Wat zijn persoonsgegevens, wie is de betrokkene, wat is verwerken van persoonsgegevens en wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
 • Wie is verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker? En wat zijn hun verantwoordelijkheden?
-
-
 • Wat zijn de gevolgen van de toepasselijkheid van privacywetgeving?
 • Vereisten voor een rechtmatige gegevensverwerking: welke verwerkingsgrondslagen zijn er en welke zijn van belang voor de afdeling (bedrijfs)beveiliging of de integriteitsonderzoeker?
 • Wat is doelbinding? Wanneer is een verzameldoel voldoende welbepaald? Wanneer niet? Wat doen we met de 'met niet-verenigbare verdere verwerkingen'?
 • Hoe lang mogen gegevens bewaard worden?
 • Wat zijn de bijzondere regels voor strafrechtelijke persoonsgegevens en andere ‘bijzondere gegevens’?
 • Hoe vertalen wettelijke verplichtingen zich naar de praktijk?
-
-
 • Privacyreglementen en protocollen
 • Wanneer en onder welke voorwaarden kunnen gegevens worden uitgewisseld en met wie?
 • Welke regels zijn van belang als politie en OM gegevens en camerabeelden vorderen?
 • Wanner is een DPIA verplicht en hoe geef je praktisch invulling aan de DPIA-plicht?
-
-

De onderwerpen van de eerste drie blokken zullen verweven zijn met de volgende thema’s

 • Cameratoezicht, toegangsbeheersingssysteem en andere fysieke beveiligingstoepassingen
 • Vastlegging van incidenten en het delen van gegevens met derden
 • Het onderzoek naar vermeende onregelmatigheden door personeelsleden en de relatie met de Privacygedragscode voor Particulier Onderzoekers
 • Employmentscreening
Sprekers
Bestemd voor

Particuliere fraudeonderzoekers en medewerkers integriteit, security managers van bedrijven en instellingen, BVA's van de ministeries, facility managers, adviseurs veiligheid, managers van beveiligingsbedrijven en directeuren van ondernemingen in het securityvakgebied.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.