studiedag kerckebosch

Haal het beste uit modellen bij de aanpak van fraudebestrijding en -preventie

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Optimaliseren van mogelijkheden modellen bij fraudepreventie en bestrijding.

Modellen vormen tegenwoordig een belangrijk en onmisbaar element in de fraudebestrijding en –preventie. Om de potentiële mogelijkheden van modellen te benutten en de kans op fouten hierbij te minimaliseren is het van belang om te begrijpen hoe modellen werken en waar de zwakke plekken zitten. Kloppen de modellen die uw organisatie gebruikt? Welke vragen moet u stellen? Hoe beoordeelt u het resultaat? Zijn er fouten? Wat kan beter? Hoe stuurt u dit aan?

Na het volgen van de cursus:

 • Bent u in staat te onderkennen waar u modellen voor kunt inzetten
 • Weet u wat van essentieel belang is bij de ontwikkeling van modellen
 • Kent u de positie van het model in uw organisatie en de noodzakelijke verbinding tussen deskundigen, modelbouwers en de uitvoering
 • Weet u hoe u (voorspellende) factoren kunt (laten) ontwikkelen in uw model
 • Hebt u handvatten om vast te stellen of het model goed genoeg is (geen zwakke plekken kent) en kunt u voorkomen dat het gebruik van het model tot fouten leidt.
 • Bent u een goede en kritische gesprekspartner

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Welke functies hebben modellen
 • Het doel en de beperkingen van modellen
 • Voorbeelden van modellen op verschillende gebieden zoals de
  • Fraudepreventie
  • Fraudedetectie
  • Risico-selectie
  • Compliance

De invloed van modellen wordt steeds groter
Het gebruik van modellen is bijna niet meer weg te denken in de huidige samenleving. De invloed van modellen lijkt ook steeds groter te worden. Zo is bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, beleid ontwikkeld op basis van wat de modellen van de RIVM ons vertelden. De winkels werden gesloten omdat het model aangaf dat de opnames in de ziekenhuizen te sterk zouden stijgen.

Met soms ongewenste resultaten
Hiermee wordt direct duidelijk dat modellen niet altijd opleveren wat er van verwacht wordt. Toch duurt het vaak te lang voordat duidelijk wordt dat een model het fout heeft en waardoor deze fout kon optreden.

Gevolgen van fouten kunnen groot zijn
De gevolgen van deze fouten uit modellen kunnen enorm zijn. We kennen de voorbeelden van de crises op de aandelenbeurs waarbij steeds meer aan- en verkoopbeslissingen genomen worden op basis van modellen. Een andere voorbeeld is de Toeslagenaffaire waarbij conclusies werden getrokken op basis van de data en de modellen, waarbij individuele burgers ten onrechte bestempeld werden als fraudeur.

Een belangrijk instrument met veel kansen en mogelijkheden
Toch hebben modellen een functie en kunnen een belangrijk instrument vormen om problemen op te lossen of beter te begrijpen. Een goed model is een hulpmiddel om betere keuzes te maken en tot betrouwbaardere besluitvorming te komen. De toepassingsmogelijkheden zijn oneindig: van het optimaliseren van een productieproces, het detecteren van fraudeurs, het opsporen van misdaad, het ontwikkelen van een nieuw medicijn tot het ontwerpen van een model om files te minimaliseren.

Correcte toepassing van modellen met betrouwbare risico-indicatoren
De cursus gaat precies hierop in. Tijdens deze cursus zullen voorbeelden gegeven worden van verschillende toepassingen van modellen en de mogelijkheden van modellen op verschillende terreinen.

 • Hoe ontwikkel je betrouwbare risico-indicatoren en op welke wijze vertaal je een risico-indicator naar een variabele in een model?
 • Wat zijn de valkuilen bij de ontwikkeling en het gebruik van risico-indicatoren?
 • Welke data is nodig om een model te kunnen ontwikkelen en toetsen bij de fraudedetectie en -preventie en hoe kun je aan deze data komen en welke eisen moeten aan deze data worden gesteld.
 • Hoe beoordeel je of een reeds ontwikkeld model betrouwbaar is en tot de beoogde resultaten leidt

In de cursus is ook ruimte om uw persoonlijke vraag over de mogelijkheden van modellen en de vragen waar u tegen aan loopt te behandelen. Ook zal er tijdens de cursus als training ook gemeenschappelijk real time een model worden ontwikkeld en verbeterd.

Programma
-
-

Met o.a. voorbeelden van modellen in de fraudedetectie en preventie

-
-

Met o.a. de stappen om kennis over de fraude te vertalen naar een theorie en een conceptueel model. En aandacht voor het ontwikkelen en gebruik van betrouwbare risico-indicatoren.

-

Met o.a. Op welke data baseer je het model? Aan welke eisen moet de gebruikte data voldoen. Hoe kun je organiseren dat de data de kwaliteit heeft die je hieraan stelt? Welke rol heeft standaardisatie van begrippen? Hoe weet je dat je meet wat je wilt meten?

-
-

Met o.a. Hoe moet een model binnen de organisatie worden getoetst en waar moet worden op gelet? Wanneer is een model goed genoeg? Tevens wordt nader ingegaan op te vermijden valkuilen bij het ontwikkelen en toetsen van een model en wordt de betekenis van fout positieven en negatieven uitgelegd aan de hand van voorbeelden.

-
-

Met o.a. de basisvaardigheden uit de statistiek die zijn nodig om een model te toetsen. Welke vragen moet u stellen over het ontwikkelde model om te weten wat de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het model is.

Sprekers
Bestemd voor

Private sector:

 • Adviseurs veiligheidszaken, risicomanagers en fraudespecialisten

Publieke sector:

 • Onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek

Adviseurs

Specialisten op het gebied van fraude/ FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data analisten en data-scientists

Voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist. De stof wordt op een goed begrijpbare wijze behandeld. Het programma bevat tevens een basis statistiek. Hetgeen nodig is om de materie te kunnen doorgronden. Zodat de opbouw van modellen voor alle deelnemers geen black box is en blijft. De docent doorloopt zorgvuldig en op een methodische wijze met u de benodigde stappen en leerdoelen.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 595,00 excl. BTW per persoon.

€ 545,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.