De leugen in het onderzoek

De leugen in het onderzoek

Cursus op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Hoe gaat u communicatief en juridisch om met leugenachtig gedrag en informatie

U leert:

 • Leugens en fraude te herkennen
 • Communicatief vaardig om te gaan met fraudeurs
 • Een doelgerichte gespreksstrategie te kiezen
 • De juridische betekenis van de leugen te beoordelen
 • De bewijswaarde toe te kennen aan de leugen
 • De juiste vervolgstappen te nemen

Onderkennen van leugenachtigheid en fraude
Op verschillende manieren wordt er gelogen. En met uiteenlopende bedoelingen. Tussen ‘het leugentje om bestwil’ en keiharde, opzettelijke fraude bestaan vele gradaties. Persoonlijkheidskenmerken van de leugenaar blijken daarbij vaak een doorslaggevende rol te spelen. Naast het inhoudelijk falsificeren van een verklaring kunnen taalpatronen, lichaamsexpressies en andere signalen gebruikt worden om leugenachtigheid te onderkennen en zelfs te gebruiken. Hoe bereidt u zich in het onderzoek hier goed op voor? U leert mede van mogelijkheden uit de psychopathologie.

Wat kunt u (juridisch) met die leugen?
Het herkennen van de leugen is één, het gebruiken van die ervaring op een communicatief vaardige en juridisch praktische wijze is wat anders. Zeker als de leugen een rol speelt in een onderzoeksmatige werkomgeving: de verzekerde die de feiten verdraait bij zijn verzekeringsclaim, de verdachte die het strafbare feit glashard ontkent, de burger die de overheid een valse voorstelling van zaken voorspiegelt of de bestuurder die de onderzoeker ervan wil overtuigen dat zijn uitspraken en handelingen anders moeten worden begrepen. Steeds weer moet de betekenis van de leugen beoordeeld worden vanuit de juridische context. Deze bepaalt immers hoe met de leugenachtige verklaring verder kan worden omgegaan. Hoe pakt u dit resultaatgericht op?

Opzet en doel cursus
In deze compacte cursus krijgt u een aantal technieken aangereikt om leugenachtigheid te detecteren, adequaat te beoordelen en tenslotte te hanteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en met korte oefeningen nemen de trainers u mee in de wereld van de leugen en het onderzoek.

Programma
-
-
 • Hoe herkennen we leugens? De waarde van methodologisch én intuïtief werken
 • Wat is leugenachtigheid? De twee perspectieven: wet & psyche
 • Signaleren: patroonherkenning op basis van typologieën
 • Omgaan met radicale eerlijkheid & radicale oneerlijkheid

Deze sessie wordt onderbroken door een pauze van 15 minuten.

-
-
 • Voorbereiding op leugens in het onderzoek
 • Hoe pakt u het resultaatgericht op
 • Het belang van de ‘fair witness’-houding van de waarnemer
 • (Onbewuste) beïnvloeding door eigen overtuigingen
 • Taal als betrouwbare leugendetector - teksten, woorden & gebaren
-
-
 • De bewijswaarde van de leugen
 • Doelgerichte gespreksstrategie
 • De juridische betekenis van de leugen in het onderzoek
 • Vervolgstappen, gevolgen en resultaat
Sprekers

drs. Guus Essers

Gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde
G.E. Organisatieontwikkeling
Bestemd voor

Bestemd voor iedere functionaris, die beroepsmatig met feitenonderzoek belast is en daarbij geconfronteerd kan worden met leugenachtige verklaringen, meer en in het bijzonder:

 • Fraude-onderzoekers en -coöordinatoren bij verzekeraars, banken en andere financiële instellingen
 • Risk- en compliancemanagers
 • Leden van de rechterlijke macht, zoals officieren van justitie en rechters
 • Politiefunctionarissen
 • Opsporingsambtenaren Bijzondere Opsporingsdiensten
 • Onderzoekers, werkzaam bij autoriteiten en toezichthouders
 • (Forensische) accountants
 • Schadebehandelaars
 • Schade-experts
 • Toedrachtonderzoekers
 • Onderzoekbureaus / particuliere onderzoekers
 • Fraude-advocaten
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 545,00 excl. BTW per persoon.

€ 495,00 excl. btw per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie, u ontvangt één factuur.

Inclusief (digitaal) documentatiemateriaal en het boek Ik weet dat u liegt van drs. Guus Essers & Job Boersma, Uitgeverij Haystack

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.