Wij staan voor u klaar dit najaar! Lees hier hoe wij u van dienst zijn en welke coronamaatregelen wij treffen voor veilige deelname.

Informatie en Opsporing

Informatie en Opsporing

Zonder inwinning geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht

Auteurs
mr. D. van der Bel
mr. Hans Pieters
mr. Anne Marie van Hoorn

Zonder vergaring geen informatie, Zonder informatie geen opsporing, Zonder kennis geen recht. Vrijwel dezelfde regels vormden het uitgangspunt van de eerste en tweede druk van dit handboek en zij gelden na zes jaren nog steeds. Beide uitgaven hebben in die periode bewezen een onmisbare informatiebron te zijn voor iedereen die te maken heeft met informatie in opsporingsonderzoeken en/of de daarop volgende strafzaken.

Er is inmiddels heel veel veranderd wat betreft de informatievergaring door politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie. Niet alleen de regelgeving, zoals de Wet en het Besluit politiegegevens, is ingrijpend gewijzigd, mede onder invloed van met name Kaderbesluiten en Richtlijnen van de Europese Unie, maar ook de organisatie van de politie en het Openbaar Ministerie is sterk veranderd. Dit heeft veel invloed op het proces van verwerving, verwerking en verstrekking van informatie in het kader van de opsporingspraktijk. Tenslotte is er de afgelopen jaren op deze gebieden veel nieuwe jurisprudentie verschenen, zowel op het gebied van opsporing als met betrekking tot de rechten van de betrokken burgers.

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot deze geheel herziene, geactualiseerde en opnieuw sterk uitgebreide derde druk. Daarnaast is, mede naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers, de opzet en indeling ingrijpend veranderd. Hierdoor zullen politie, bijzondere opsporingsdiensten, justitie, maar zeker ook de advocatuur nog meer profijt hebben van dit op de dagelijkse praktijk gerichte boek.

SSR, het opleidingsinstituut van de Rechterlijke Organisatie, en Uitgeverij Kerckebosch beogen met deze uitgave helderheid in de vaak onoverzichtelijke en grote hoeveelheid informatie en ingewikkelde nationale en internationale regelgeving op het terrein van informatieverwerving en -verwerking in de opsporing. Door daarnaast uitgebreid inzicht te geven in het gevoelige en soms geheime werk van de Teams Criminele Inlichtingen en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden handvatten geboden voor een betere toetsing door rechter en verdediging van de wijze waarop opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie informatie gebruiken in opsporingsonderzoeken, met als resultaat een eerlijker en dus beter strafproces.

Inhoudsopgave
1. Geschiedenis
2. Definities
3. Regelgeving
4. Van informatie naar opsporingsonderzoek en vervolging: het proces van 'wegen' en 'sturen'
5. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI)
6. Open bronnen
7. Informatie uit lopende onderzoeken: afscherming
8. Restinformatie
9. Informatievergaring door anderen dan politie en Openbaar Ministerie
10. Meld Misdaad Anoniem (MMA); de M-lijn
11. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
12. Informatie in internationaal verband

Cursus
Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten op dit gebied. Bekijk hiervoor onze actuele congresagenda.

Auteurs
€ 56,56
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.