NIEUW! Kerckebosch zomercolleges. Korte online inspiratie vanuit huis. Bekijk het aanbod »

Nieuwe inzichten in de RI&E

Nieuwe inzichten in de RI&E

Training
In bedrijf
Van der Valk Hotel Amersfoort A1

In deze training wordt dieper ingegaan op veel aspecten van de RI&E.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
-
 • Begrippen gevaar, risico, veiligheidscultuur, redelijkerwijsprincipe, directe en uitgestelde effecten, techniek, organisatie en gedrag, basisrisicofactoren.
 • De eisen die vanuit ISO 45001 aan de RI&E worden gesteld.
 • Verschil tussen de direct aan te pakken gevaren en zaken die in een plan van aanpak gefaseerd mogen worden uitgevoerd.
 • Waarop wordt de RI&E getoetst?
 • Wanneer mag/moet de (concept)RI&E getoetst worden?
-
 • Plaats van de RI&E in het veiligheidsmanagementsysteem binnen het bedrijf.
 • De koppeling met de arbocatalogi en de branche-RI&E.
 • De relatie met ongevallenanalyses.
 • De RI&E inzetten als positief instrument i.p.v. als verplicht nummer.
 • Input medewerkers, wanneer en hoe.
-
-
 • Beeldvorming van het/uw bedrijf.
 • Welke informatie hebt u minimaal nodig voordat u met de RI&E kunt starten.
 • Communicatie met de medewerkers, vooraf, tijdens en na het opstellen van de RI&E.
 • Inhoud RI&E-rapportage en opstellen Plan van aanpak.
 • Uitvoering Plan van aanpak en bewaken follow-up
-
-
 • Bij elke stap is een aantal valkuilen aan te wijzen.
 • Wat zijn veel voorkomende valkuilen en hoe zijn deze te voorkómen?
-
 • Oefenen aan de hand van wegingsmodellen in het juist inschatten van de grootte van het risico.
 • Onderscheid concrete werksituaties, beleidszaken en wettelijke verplichtingen.
-

Voorbeelden van verdiepende risico-inventarisaties.

Sprekers
Bestemd voor
 • Preventiemedewerkers
 • Veiligheidskundigen
 • Arbocoördinatoren
 • Consultants die RI&E’s uitvoeren en toetsen
Data & Locatie
Van der Valk Hotel Amersfoort A1
Van der Valk Hotel Amersfoort A1
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 450,00 excl. BTW per persoon.

Inclusief koffie/thee/ lunch/aperitief en (digitaal) documentatie materiaal.

Bent u abonnee op een van onderstaande platformen dan ontvangt u 10% korting. Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode: VT17AB10 (uitgezonderd proefabonnees).

 • Arbeidsveiligheid.net
 • VCAnieuws.nl
 • Werk & Veiligheid

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.