Volgens Tinka van Vuuren moet je als je met het onderwerp duurzame inzetbaarheid aan de slag wilt, ridicuul kleine stapjes maken. “Ga op zoek naar de quick wins en waar mensen blij van worden. Zo zorgen we ervoor dat er steeds meer aandacht is voor duurzame inzetbaarheid in organisaties.”

Tinka van VuurenTinka van Vuuren is Bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement, Open Universiteit, Senior-consultant en senior consultant bij Loyalis en hoofddocent van de vierdaagse leergang 'Adviseur Duurzame Inzetbaarheid' bij Studiecentrum Kerckebosch.

Passen organisaties duurzame inzetbaarheid al voldoende toe? 

“Ik denk dat duurzame inzetbaarheid nog lang niet voldoende wordt toegepast in organisaties. Er kan nog veel meer gebeuren! Dan heb ik het over het beleid en het streven dat mensen duurzaam aan het werk kunnen blijven.”

Waar zijn met name resultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid te behalen?

“De meeste resultaten zijn te behalen door het duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Door er aandacht voor te hebben en naar je eigen beleid te kijken. Wat doe je als organisatie al aan de ontwikkeling van mensen? Wat doen we voor de gezondheid? Wat doen we aan de arbeidsomstandigheden? Hoe zorgen we dat mensen betrokken en gemotiveerd zijn voor het werk? Al die aspecten zijn van belang. Want dat is waar het om gaat bij duurzame inzetbaarheid: Hoe zorg je ervoor dat iedereen met plezier, gezond en productief aan het werk is én blijft. Niet alleen nu, maar ook over een paar jaar.” 

Wat maakt het soms lastig? Waar lopen mensen die adviseren over duurzame inzetbaarheid tegenaan?

“Het grootste probleem is dat het gaat om duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat het niet alleen gaat om vandaag, maar ook om morgen. Waar loop je dan tegenaan? Tegen alle brandjes die vandaag geblust moeten worden. Denk aan acute situaties, zoals bijvoorbeeld het tekort aan personeel. Dat is in heel veel branches zo. In de techniek, in de zorg, in het onderwijs... Je bent al zo druk bezig om te zorgen dat het nu allemaal goed loopt. Hoe zorg je dan dat je ook nog tijd hebt voor morgen? Dan ga je voor de korte termijn, want daar moet het in ieder geval goed gaan.”

Wat hoop je dat mensen gaan toepassen in hun eigen praktijk? 

“Ik hoop dat ze zien hoe breed het onderwerp duurzame inzetbaarheid eigenlijk is. En dat ze samen met de mensen in de organisatie of in de organisatie waar ze adviseren, mensen mee krijgen om de benodigde verbinding te krijgen. Kijk vooral ook waar de mogelijkheden zijn. Ga niet alleen maar individueel aan die werknemer sleutelen, maar kijk ook hoe je als organisatie de voorwaarden kan scheppen zodat mensen het juiste gaan doen.” 

Het plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid is klaar. Hoe zet je nu de voorgenomen maatregelen in?

“Kijk vooral eerst wat er mogelijk is. Maak ridicuul kleine stapjes. Ga op zoek naar de quick wins en waar mensen blij van worden. Zo zorgen we ervoor dat er steeds meer aandacht is voor het onderwerp duurzame inzetbaarheid in organisaties.” Video-opname van het interview met Tinka van Vuuren

Over Tinka van Vuuren

Bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement, Open Universiteit en Senior-consultant
Loyalis Kennis en Consult

Tinka is bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit te Heerlen in Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitsmanagement. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Kennis & Consult, onderdeel van ASR en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector en in de Zorg en de Bouw. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers. Zij houdt zich bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaats onzekerheid en flexibilisering. Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek over de uitvoering van personeelsbeleid in de bedrijfspraktijk, advisering omtrent implementatie van personeelsbeleid en kennisoverdracht.