Coronabeleid. Goed nieuws: we organiseren ook weer op locatie! We volgen de voorschriften van de overheid en gebruiken daarbij de CoronaCheck als toegangsbewijs. Lees meer

Compleet Arbo-Regelgevingboek inclusief Arbowetweter.nl (online abonnement plus boek)

Compleet Arbo-Regelgevingboek inclusief Arbowetweter.nl (online abonnement plus boek)

De complete arboregelgeving: boek en online!

Auteurs
Marcel Wilders

De meest praktische en complete uitgave - boek en online Arbowetweter - met onder andere de Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving, het Besluit en de Regeling risico’s zware ongevallen (BRZO en RRZO), Asbestbesluiten, Arbeidstijdenwetgeving en de Wet op de ondernemingsraden.Met een abonnement ontvangt u ieder jaar het nieuwe boek en krijgt onbeperkt toegang tot Arbowetweter.nl.

De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor goede en veilige arbeidsomstandigheden in de eigen onderneming is onverminderd groot. Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling eisen van werkgever en werknemer dat gewerkt wordt in een veilige werkomgeving onder veilige werkomstandigheden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Kennis van de wetgeving is daarom noodzakelijk.

Het boek en de website geven u toegang tot o.a.:
- Arbowet
- Arbobesluit
- Arboregeling
- Beleidsregels
- Warenwetgeving
- BRZO
- Asbestbesluiten
- Arbeidstijdenwetgeving
- WOR
- Sanctie- en Handhavingsbeleid

De complete Arbowetgeving met één klik binnen handbereik!
De Arbowetweter wordt maandelijks geactualiseerd. Behalve de complete arboregelgeving vindt u hier korte artikelen over recente wetswijzigingen en wetten in voorbereiding. De rubrieken Arbowetweetjes en Aansprakelijkheid bieden korte praktische toelichting over de Arbowet in de praktijk, veel voorkomende misverstanden en casuïstiek over o.a. aansprakelijkheid.

Inclusief branchebrochures
Ter voorkoming van ongevallen, gevaarlijke situaties en bestuurlijke boetes is het nuttig om inzicht te hebben in zaken waaraan de Inspectie SZW aandacht besteedt. Daarom zijn de tot nu toe verschenen branchebrochures op de website www.arbowetweter.nl opgenomen. Tevens wordt in deze uitgave een toelichting gegeven op het sanctie- en handhavingsbeleid en op de structuur en de tarieven van de bestuurlijke boetes. In het verlengde hiervan zijn de richtlijn voor strafvordering en de aanwijzing voor handhaving van de Arbowet opgenomen.

Boek en website zijn bestemd voor Arboprofessionals, Preventiemedewerkers, Veiligheidskundigen, Bedrijfsartsen, P&O/HRM, OR en Brancheorganisaties.

Meer informatie: www.arbowetweter.nl

Abonnement
Met dit abonnement ontvangt u jaarlijks het boek en hebt u onbeperkt toegang tot de online arboregelgeving via Arbowetweter.nl. Het abonnement duurt minimaal 2 jaar tot wederopzegging.

Andere aankoopmogelijkheden bij dit product:
- Eenmalige aankoop boek Compleet Arbo-Regelgevingboek 2021
- Abonnement Arbowetweter

Ontdek ook onze andere veiligheidsswebsites en kies uw abonnement
Al veel veiligheidsprofessionals hebben een abonnement op één of meerdere kenniswebsites van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch. Kies welke websites voor u interessant zijn! Bekijk alle abonnementsmogelijkheden (ook voor meerdere gebruikers) in het handige abonnementenoverzicht.

Auteurs

Marcel Wilders

Coördinerend beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werk bij het ministerie van SZW
Wilders Arbo-Service
€ 119,00
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.