NIEUW! Kerckebosch zomercolleges. Korte online inspiratie vanuit huis. Bekijk het aanbod »

11e Landelijke Asbest Praktijkdag

11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Praktijkdag
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Thema 2020: Risicogericht werken in de praktijk!

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
Spreker
-
-

Veel papierwerk, maar het moet gaan om risicodenken. Hoe kan het anders?

Spreker
-
-

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) deed vanuit bestuurskundig perspectief onderzoek naar de inrichting en werking van het asbeststelsel en schreef hierover een essay. Worden met de huidige inrichting en werking van de governance van het asbeststelsel, de publieke waarden die hiermee gemoeid zijn voldoende geborgd?

-

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw (2018) wil Vlaanderen gefaseerd tegen 2040 asbestveilig maken. Tegen 2034 streeft het naar een afbouw van alle asbestdaken en –gevels en niet-hechtgebonden toepassingen. Een verplichte asbestinventaris bij verkoop en tegen 2032 informeert eigenaars en brengt de asbestproblematiek globaal in kaart. OVAM regisseert het asbestafbouwbeleid en beheert alle asbestinventarissen in een centrale databank. OVAM ontwikkelde verschillende nieuwe instrumenten om doelgroepen zoals scholen en particulieren te ondersteunen. Zo lanceerde ze subsidies voor projecten organiseren met een goedkope en veilige inzameling van asbestcementafval aan huis of een collectieve verwijdering.

Spreker
-

naar een systeem van Permanente Educatie?

In de branche kennen we een systeem van certificering op basis van persoonscertificatieschema’s. Om in het huidige systeem een certificering te verkrijgen en te behouden vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats. De examens zijn bedoeld om te toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken met betrekking tot de functie kan uitoefenen. In dit project onderzoeken we in hoeverre het vakmanschap door doorlopende aandacht voor ontwikkeling verder verbeterd kan worden. Een mogelijk optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld. We gaan toe naar een meer systeem waar we naast de kennis en vaardigheden aandacht voor gedrag en cultuur inbrengen.

-

Onder leiding van de dagvoorzitter

-
-
-
-
Sprekers
Bestemd voor

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAMcoördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 295,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboekkorting t/m 1 september 2020

Daarna:
€ 395,00 excl. BTW per persoon.
€ 345,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.