Witwassen

Witwassen | De ING-casus: een illustratief voorbeeld

Financiële fraude
Blog

Door speurwerk van de FIOD is aan het licht gekomen dat criminelen in de afgelopen jaren  honderden miljoenen euro’s hebben witgewassen via ING. Tijdens het 10e Witwascongres zal in een samenvatting het onderzoek Houston door mij worden toegelicht.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de opsporing en bij de FIOD.  Die veranderingen zien met name op internationale samenwerking, de toepassing van verbeterde technologie en de uitbreiding van de opsporingscapaciteit met nieuwe goed opgeleide rechercheurs. De FIOD is naast haar reguliere werk gestart met specialistische centra zoals een witwascentrum, het AMLC en een corruptie centrum, het Anti Corruptie Centrum.

Op deze wijze wordt veel onderzoek gedaan naar criminele geldstromen en deze onderzoeken geven een veel beter inzicht in de malversaties in de financiële wereld. Schattingen lopen uiteen, maar vermoedelijk tientallen miljarden euro’s aan criminele gelden worden via onze Nederlandse financiële instellingen overgeboekt. Het Houston onderzoek richtte zich op dergelijke geldstromen die in dit specifieke geval via ING liepen. Wat was de rol van de bank en hoe kwam het dat cliënten jarenlang de rekeningen van ING nagenoeg ongestoord voor criminele activiteiten konden gebruiken?

Gedurende dit onderzoek zijn vier individuele zaken uitgewerkt en gepubliceerd door middel van een uitgebreid feitenrelaas. Hierin is te lezen dat deze zaken slechts exemplarisch waren. Het onderzoek legde feilloos bloot: de deur stond niet alleen open bij ING, er kwamen ook bezoekers. In dit, door het Openbaar Ministerie op haar website gepubliceerde feitenrelaas, is verder te lezen dat ING onder meer verweten wordt haar cliëntenonderzoek niet adequaat te verrichten, haar transactiemonitoringssysteem niet op orde te hebben en te laat ongebruikelijke transactie te melden.

Tijdens het 10e jaarcongres: “De aanpak van witwassen” op 29 november in Breukelen zal ik terugkomen op onderdelen van het onderzoek en de gevolgen hiervan. Duidelijk wordt dat de ontwikkeling van het financieel rechercheren steeds verder gaat en ook dat de focus zich steeds zal blijven verleggen. De FIOD zoekt nadrukkelijk naar het bereiken van effect en impact met haar onderzoeken. De focus van de FIOD richt zich nu ook op facilitators zoals banken, accountants en andere professionele enablers. Dit alles blijkt noodzakelijk om voldoende weerstand te bieden aan bijvoorbeeld het witwassen van criminele gelden.

Deze blog is geschreven door Peter van Leusden, projectleider bij het FIOD Anti Corruptie Centrum.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.