vakantie

Tips en suggesties voor uw bereikbaarheid tijdens een vakantie

Arbo & HRM
Blog

Ik ga op vakantie en ik neem mee… Zonnecrème, zonnebril, bikini. En de laptop, de smartphone, de tablet? Wat doen we daarmee? Hoe bereikbaar ben ik tijdens de vakantie? En hoe zit het met die overvolle mailbox als we terug zijn? 

Werknemers hebben recht op vakantie en vakantie wil zeggen dat een werknemer niet moet werken. Moet ik dan bereikbaar zijn of niet? Tenzij anders gesteld in de arbeidsovereenkomst, hoeven werknemers tijdens hun vakantie niet beschikbaar te blijven. Men mag proberen jou te bereiken, maar je bent niet verplicht aan die oproep een gevolg te geven. 

Check welke verwachtingen er zijn rond bereikbaarheid binnen het bedrijf. Vaak zijn er 'historische' veronderstellingen en dat maakt dat je toch nog werkt in de vakantie. Goede afspraken kunnen ervoor zorgen dat een mailbox minder volloopt, een voicemail niet wordt overspoeld en jouw 'body and mind' écht vakantie krijgt.

Richtlijnen over bereikbaarheid
Maak de afspraken over bereikbaarheid concreet. Zorg ervoor dat er richtlijnen zijn passend bij het bedrijf. Om daadwerkelijk resultaat te boeken met deze richtlijnen, moet je wel rekening houden met de volgende aspecten: 

  • De richtlijnen moeten voor iedereen bekend en duidelijk zijn.
  • Iedereen heeft het mandaat om collega’s hierover aan te spreken en accepteert om hierover te worden aangesproken. 
  • Iedereen past de richtlijnen consequent toe.

Dus; krijg je toch nog mails, sms’en en word je gebeld tijdens je vakantie terwijl het niet de afspraak was? Spreek elkaar daar dan over aan, op een positieve en constructieve manier.


Lees het volledige artikel op ons Arbo kennisplatform over gezond en veilig werken Werk & Veiligheid.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.