Tocht, kou, geïrriteerde ogen, hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen. In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Problemen die soms jarenlang duren en tot uitval kunnen leiden. Welke factoren spelen hierbij een rol? Wat is de beste aanpak van deze klachten? Welke hulpmiddelen dragen bij aan een oplossing?

Interview met expert: ir. Arjen Raue is indoor climate specialist bij BBA Binnenmilieu en docent van de training ‘De aanpak van problemen in het binnenmilieu’ voor Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch. Arjen Raue werkt al 20 jaar als adviseur voor het binnenmilieu en houdt zich met name bezig met de effecten van het binnenmilieu op de mens. Ook is hij co-auteur van AI-blad 24 Binnenmilieu (SDU Uitgevers).

Waarom moet een arboprofessional kennis hebben over binnenmilieu?
“Problemen in het binnenmilieu komen veel voor. Als deze lang voortduren, kan dit enorme impact hebben op de mens. Het belangrijkste is om grip te krijgen op de problematiek! Denk aan klachten als hoofdpijn en concentratieproblemen. Wat is de link met licht, lucht, geluid of temperatuur? Soms ligt de oplossing voor de hand. Wat moet je doen als je te maken krijgt met klachten? Waar begin je en hoe pak je zo’n probleem aan? Wat kun je zelf doen en wat niet? Je krijgt handvatten aangereikt om effectief op te treden.”

Hoe komt het dat problemen soms jarenlang blijven bestaan?
“Medewerkers willen niet zeuren en bagatelliseren hun problemen. Trekken ze wel aan de bel, dan wordt het meestal afgedaan als privé-probleem of probleem met leidinggevenden of de afdeling. Klachten komen dikwijls terecht bij de gebouwenbeheerder of conciërge. Zij laten een meting verrichten en kijken of de installaties naar behoren functioneren. Maar wat als de temperatuur normaal is en de ventilator draait? Dan staan zij voor een raadsel. Zaak is om verder dan alleen naar techniek te kijken. De arboprofessional kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Door adequaat te reageren op klachten zijn problemen te voorkomen.”

Ik neem aan dat er in de training veel ruimte is voor praktijkvoorbeelden?
“Tijdens de training ‘De aanpak van problemen in het binnenmilieu’ behandel ik eerst de achtergronden van de problematiek, waarbij ik dieper inga op het binnenmilieu en het soort klachten. Daarna leg ik de focus op de mens en zijn omgeving. Ik sta uitvoerig stil bij factoren die van invloed zijn op het binnenmilieu. Maar uiteraard besteed ik vooral veel aandacht aan de praktijksituaties die de deelnemers aan de training zelf ter sprake brengen en mogelijke hulpmiddelen. Arboprofessionals krijgen daarnaast antwoord op actuele vragen als:

  • Waar komen de klachten vandaan?
  • Welke rol speelt het binnenmilieu bij de productiviteit en het ziekteverzuim van gebouwgebruikers?
  • Welke factoren spelen een rol bij thermisch comfort, lokaal discomfort en luchtkwaliteit?
  • Wanneer is ‘droge lucht’ geen droge lucht?
  • Wat zijn belangrijke risicofactoren?
  • Wat zijn de risico’s van nieuwe kantoorconcepten?

Om alvast in te gaan op die laatste vraag... Uit onderzoek blijkt, dat de steeds vaker voorkomende kantoortuinen helemaal niet leiden tot betere communicatie. Dat vind ik wel een eyeopener.”

Heb je nog een gouden tip?
“Wat ik mensen altijd adviseer, is om allereerst met medewerkers te gaan praten en de klachten systematisch in kaart te brengen. Daarna is het zaak om alle klachten te inventariseren. Vergeet daarbij niet af te gaan op het eigen oordeel. Ga vervolgens op zoek naar risicofactoren en mogelijke oorzaken. Niet alleen de afgesloten gebouwen zelf; ook onderdelen van een klimaatinstallatie kunnen problemen geven. Meer verklap ik niet, behalve dat gebouwen waar de minste klachten voorkomen bijna altijd gebouwen zijn waar de ramen open kunnen.”

Einde interview

Stilzitten is dus geen optie. Wilt u ook meer grip krijgen op problemen in het binnenmilieu en hoe deze aan te pakken? Schrijf u dan nu in voor de training ‘De aanpak van problemen in het binnenmilieu’ en leg de problemen binnen uw gebouw voor aan ir. Arjen Raue zelf. Hij reikt u praktische hulpmiddelen aan, waarmee oplossingen voor soms al jarenlang slepende problemen binnen handbereik liggen.