“De aanpak van ondermijning loopt vast in de karrensporen van repressie, onvoldoende innovatie en gebrekkige samenwerking. Er moet meer aandacht komen voor preventie, het opwerpen van barrières en het verhogen van de weerbaarheid van burgers, bedrijven en poortwachters.”

Dat concludeert prof. dr. Bob Hoogenboom (Hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit) in Het spiegellabyrint van ondermijning en de Motus-methode (Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch). Het boek geeft handvatten voor verbeteringen in de aanpak van ondermijning. Vandaag zullen de eerste exemplaren uitgereikt worden aan onder meer drs. Annemieke van Dam MPA, programma directeur-generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Motus: aanpak van crimineel misbruik van vastgoed

Bob Hoogenboom onderzocht voor het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam de vernieuwende werkwijzen van het vastgoedteam Motus, dat zich specifiek richt op de aanpak van crimineel misbruik van (huur)panden voor onder andere drugs, prostitutie, wapens en witwassen. Motus is een multidisciplinair team vanuit politie, gemeente Rotterdam, RIEC, Openbaar Ministerie en Belastingdienst.    

Vernieuwende aanpak

De vernieuwing zit in het betrekken van burgers, woningcorporaties, makelaars en banken om aan preventie te doen. De vernieuwing zit in het weerbaar maken van de Rotterdamse vastgoedmarkt, omdat alleen arrestaties en inbeslagnames onvoldoende zoden aan de dijk zetten. En de vernieuwing zit in het aantrekken van medewerkers die opleidingen en ervaringen hebben die node worden gemist in de aanpak van ondermijning. Zoals financiële en data-expertise. Het Motus-team (Latijn voor beweging) geeft diepgang aan multidisciplinaire samenwerking. Daar waar dit op andere plaatsen nogal eens blijft steken in vrijblijvend praten.

Vertekende beelden van ondermijning aan de hand van Motus-activiteiten

De auteur gebruikt de beeldspraak van het spiegellabyrint om te wijzen op verkeerde weergaves over de doelmatigheid van de aanpak van ondermijning, de effectiviteit en bijdrage aan beheersing van maatschappelijke problemen. Hij beschrijft een aantal spiegels om realisme aan te brengen in de discussie over ondermijning. Na de bespreking van iedere spiegel volgt een concrete Motus-activiteit gericht op het bijstellen van de spiegels. 

Toekomstbestendige ondermijningsagenda

Vernieuwingen binnen de aanpak van ondermijning verkeren in een ‘permanente staat van tijdelijkheid’. Budgetten, aanstellingen en looptijden van teams zijn steevast begrensd. Ervaringen sijpelen daardoor weg en opgebouwde samenwerkingsrelaties verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Hoogenboom pleit voor een meer toekomstbestendige ondermijningsagenda waarin naast de spreekwoordelijke aanpak van ‘kerels, kilo’s en knaken’, veel meer wordt geïnvesteerd in kennis en kunde, de kwaliteit van informatie en multidisciplinaire samenwerking. In het bijzonder ook met het bedrijfsleven. Deze uitgave biedt een concrete toekomstagenda voor RIEC’s, politie, handhaving, gemeenten, FIOD, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, makelaars, notariaat en iedereen betrokken bij een duurzame aanpak van ondermijning.

Het boek is vanaf vandaag te bestellen op https://www.kerckebosch.nl/motusmethode

 

EINDE PERSBERICHT

Noot voor redacties: voor interviewverzoeken, vragen of meer informatie staat Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch u graag te woord.

Neem hiervoor contact op met Alex Verweij via averweij@kerckebosch.nl.