Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid

Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid

Verdieping
Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Causaliteit bezien vanuit diverse arbeidsrelaties.

Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag:

 • Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Arbeidsongevallen (7:658 BW)
 • Stand van zaken werkgeversaansprakelijkheid Beroepsziekten/gevaarlijke stoffen (7:658 BW)
 • Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW (verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer)
 • De rechtspositie van personen zonder arbeidsovereenkomst (7:658 lid 4 BW)

Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid
Iedereen die dagelijks is betrokken bij de afwikkeling van letselschadeclaims, komt in aanraking met vragen op het gebied van aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen, beroepsziekten en verkeersongevallen.

Werkgeversaansprakelijkheid arbeidsongevallen en beroepsziekten (7:658 BW): nuances in de rechtspraak
De beoordeling van werkgeversaansprakelijkheid is niet eenvoudig, omdat een belangrijk deel van het werkgeversaansprakelijkheidsrecht is gevormd in de rechtspraak. Zo is er uitvoerige rechtspraak over de bewijslastverdeling in beroepsziekte- en arbeidsongevallenzaken, over aansprakelijkheid voor ‘pseudo-werknemers’ en over aansprakelijkheid van de werkgever voor een aan de werknemer overkomen verkeersongeval. Waar liggen de kansen en risico's voor uw letselschadezaak? Tot hoever reikt de zorgplicht van de werkgever en waar begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Op wie rusten de stelplicht en de bewijslast? En kan de werkgever eigen schuld tegenwerpen aan de werknemer?

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van 7:611 BW
Op grond van een reeks arresten van de Hoge Raad kan ook artikel 7:611 BW dienen als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid. Het gaat dan om de aansprakelijkheid van de werkgever voor een aan de werknemer overkomen verkeersongeval. Ook kan de werkgever op grond van artikel 7:611 BW aansprakelijkheid zijn als een ongeval zich niet heeft voorgedaan ‘in de uitoefening van de werkzaamheden’, maar niettemin op de werkgever een specifieke zorgplicht rust. Genoeg aanleiding om ook in te gaan op aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW.

De rechtspositie van personen zonder arbeidsovereenkomst 7:658 Lid 4 BW
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar, mede onder invloed van de platformeconomie, enorm toegenomen tot 1,7 miljoen in 2020. Denk aan ingeleende/gedetacheerde arbeidskrachten, zzp’ers en uitzendkrachten. Daarom besteden we in de cursus speciaal aandacht aan de rechtspositie van allen die vallen onder 7:658 Lid 4 BW.

Doelstelling van de cursus
De docenten maken u op systematische wijze wegwijs in de materie van werkgevers-aansprakelijkheid. We behandelen de hoofdlijnen, de belangrijkste aandachtspunten en de laatste stand van zaken. Met veel voorbeelden en inclusief een jurisprudentieoverzicht.

Arbeidsjurist

Goede sprekers, informatie komt overeen met verwachting van cursus.

Meer reviews
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
 • Hoofdlijnen en belangrijkste aandachtspunten 7:658 BW
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Hoofdlijnen zorgplicht
Spreker
-
-
 • Causaal verband
 • Opzet en bewuste roekeloosheid
Spreker
-
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Stelplicht en bewijslast
 • Inkadering zorgplicht
 • De verschillende categoriale compensatieregelingen (asbest, chroom-6 e.d.)
 • De nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken
 • Rapport Commissie Heerts ‘Stof tot nadenken’
Spreker
-
-

(verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van de werknemer)

 • Werkgever en werknemer: wie zijn dat (niet)?
 • Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
 • Zorgplicht en goed werkgeverschap (verzekeringsplicht, woon-werkverkeer)
 • Wat is een behoorlijke verzekering?
 • 7:611-aansprakelijkheid op grond van een bijzondere zorgplicht
 • Reikwijdte
Spreker
-
 • Ingeleende/gedetacheerde werknemer
 • (Onder)Aanneming
 • Zzp'er
 • Uitzendkracht
 • Stagiair/meeloper
 • Vrijwilliger
Spreker
Sprekers
Bestemd voor

Deze praktijkmiddag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • Slachtofferhulp
Reviews

Arbeidsjurist

Goede sprekers, informatie komt overeen met verwachting van cursus.

Letselschade-expert
Goed praktijkgericht!
Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.