Verdieping personenschade(recht) voor niet-juristen

Verdieping personenschade(recht) voor niet-juristen

Verdieping
Cursus op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Het vervolg op de basiscursus Letselschade van A tot Z. Letselschadebehandeling voor ondersteuners in de letselschadepraktijk.

Tijdens deze cursus zullen we belangrijke kernthema’s in de letselschadepraktijk behandelen. Denk hierbij aan bijzondere situaties in het letselschaderecht, zoals de bijstand en echtscheidingen, het in kaart brengen van verlies van verdienvermogen, de schadeverzekering voor inzittenden, belangrijke onderdelen van een vaststellingsovereenkomst, de deelgeschilprocedure en andere relevante procedures, alsook actuele relevante jurisprudentie, waaronder de recente jurisprudentie ten aanzien van smartengeld en shockschade.

De cursus biedt aan juridisch secretaresses en andere ondersteunende medewerkers de handvatten om de behandelend advocaat zo optimaal mogelijk te assisteren en de voortgang in een letselschadezaak goed te bewaken. De cursus is ook geschikt voor niet-juristen werkzaam voor een letselschadekantoor, schaderegelingsbureau of verzekeraar. Dankzij de cursus kun je nog effectiever en met meer kennis van zaken aan de slag.

Aan de hand van actuele jurisprudentie en casusbehandeling gaat de docent uitgebreid in op de onderwerpen. Zowel de aansprakelijkheid, schade als de afwikkeling van een zaak komen op verdiepend niveau aan bod.

Na afloop van de cursus:

 • Is je kennis van het personenschaderecht versterkt
 • Heb je meer inzicht in de belangrijke onderdelen van een letselschadezaak en de verhouding tussen aansprakelijke partij, belangenbehartiger en het slachtoffer
 • Heb je praktische tips & tricks gekregen voor het vroegtijdig onderkennen en oplossen van knelpunten in een letselschadezaak
 • Beschik je over voldoende kennis om antwoord te kunnen geven op vragen van slachtoffers in een letselschadezaak

Het programma is opgebouwd uit vier blokken:

 • Aansprakelijkheid en schade
 • Verzekeringen
 • Procedures
 • Bijzondere situaties

Voorkennis
Je hebt ten minste 3 jaar werkervaring in een ondersteunende functie in de letselschaderegeling of je hebt de cursus Letselschade van A tot Z gevolgd.

Extra

Programma
-
-
 • Causaal verband
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor medische fouten
 • Immateriële schade:
  o Zzp’ers
  o Shockschade en affectieschade
-
-
 • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
 • Schadeverzekering inzittenden (SVI)
 • Rechtsbijstandverzekering
-
 • Deelgeschilprocedure:
  o Wanneer is het gebruikelijk om een deelgeschil te starten?
  o In welke situaties kun je zo’n procedure starten?
 • Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor
-
-
 • Het slachtoffer in de bijstand
 • Scheidingen
 • Vaststellingsovereenkomsten
Sprekers
Bestemd voor
 • Juridisch secretaresses
 • Secretaresses van letselschadebehandelaars
 • Ondersteuners van letselschadebehandelaars
 • (juridisch) Medewerker (zorg-)verzekeraar
 • Medewerker backoffice letselschadezaken
 • Medewerker verhaalszaken
 • Herstelgerichte dienstverleners in de letselschade
 • Andere ondersteuners in de letselschadepraktijk
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 465,00 excl. BTW per persoon.

€ 439,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.