Polisvoorwaarden en het verzekeringsrecht: van inhoudstoetsing tot uitleg

Polisvoorwaarden en het verzekeringsrecht: van inhoudstoetsing tot uitleg

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Inzicht in de verschillende uitlegmaatstaven aan de hand van actuele rechtspraak.

De voor een goed begrip van de materie noodzakelijke leerstukken komen ruim aan bod, alsmede enkele onderwerpen waarover regelmatig (dekkings)discussies ontstaan.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Juridische context van het leerstuk van uitleg van polisvoorwaarden
 • De maatstaven die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor de uitleg van polisvoorwaarden
 • De invloed van commerciële uitlatingen op de uitleg van polisvoorwaarden
 • Een toelichting op enkele regelmatig terugkerende (dekkings)discussies en het belang van de kernbedingdiscussie
 • Transparantie in de polisvoorwaarden door formulering en presentatie
 • De houdbaarheid van polisvoorwaarden: is 6:248 lid 2 BW niet steeds sterker dan een goed doordacht beding?
 • Aandacht voor actuele jurisprudentie, zoals het arrest AOV-beding en het Ziektebeeld-arrest
 • Tips & tricks voor het zo goed mogelijk formuleren van polisvoorwaarden en het voorkomen van geschillen

Het belang van nauwkeurige formulering
In de rechtspraak zijn verschillende maatstaven ontwikkeld voor de uitleg van polisvoorwaarden. De meeste polisvoorwaarden zijn standaardvoorwaarden, waarover niet tussen de verzekeraar en
de verzekerde wordt onderhandeld. Voorwaarden waarover niet wordt onderhandeld worden in de rechtspraak uitgelegd aan de hand van objectieve factoren. Daaronder vallen in ieder geval de
bewoordingen waarin de bepalingen zijn gesteld.

Uitleggeschillen bij polisvoorwaarden
Over de uitleg van onduidelijke of inconsistente verzekeringsvoorwaarden kan gemakkelijk verschil van mening ontstaan. Als het erop aankomt zal de rechter moeten beslissen of de gehanteerde polisvoorwaarden de door de verzekeraar beoogde grenzen van de dekking bewerkstelligen. Het is in ieders belang dit soort kostbare geschillen over de polisvoorwaarden zoveel mogelijk te voorkomen.

Theorie en jurisprudentie
Deze cursus geeft u inzicht in de wijze waarop polisvoorwaarden worden uitgelegd. De verschillende uitlegmaatstaven komen aan bod, geïllustreerd door actuele rechtspraak. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen waarover regelmatig (dekkings)discussies ontstaan.

Valkuilen en tips voor uw praktijk
Inzicht in uitleggeschillen en de gevolgen daarvan, zal de noodzaak van transparantie duidelijk maken en u bewust maken van valkuilen. Niet alleen kan deze kennis worden aangewend bij het opstellen van polisvoorwaarden, maar ook bij het innemen van een dekkingsstandpunt.

Tijdens de cursus wordt zo veel mogelijk gewerkt met praktijkvoorbeelden en casusposities, ontleend aan de jurisprudentie.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
 • Het leerstuk van de algemene voorwaarden
 • Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden en de gevolgen daarvan
 • Het kernbeding en het Transparenzgebot
-
-
 • Methoden van uitleg van verzekeringsovereenkomsten
 • De uitleg contra proferentem
 • Causaliteit als aanleiding voor uitleg
-
-
 • De invloed van het eigen karakter van de verzekeringsovereenkomst op de regeling van de algemene voorwaarden zoals deze in het ‘gewone’ verbintenissenrecht is opgenomen: is het eigen karakter zo sterk dat het de methoden van uitleg en toelaatbaarheid van de redelijkheid en billijkheid beïnvloedt?
 • Wat is een primaire dekkingsomschrijving en hoe wordt daarmee omgegaan?
 • Wat is het verschil tussen een primaire dekkingsomschrijving en een garantieclausule?
 • Wat is de onderlinge verhouding tussen de toetsing aan de onredelijk bezwarendheid en die aan de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid?
 • Is de gekozen polistechniek (primaire dekkingsomschrijving of garantieclausule) relevant?
Sprekers
Bestemd voor
 • Productspecialisten bij verzekeringsmaatschappijen
 • Juridisch medewerkers (polisvoorwaarden) bij verzekeringsmaatschappijen
 • Bedrijfsjuristen
 • Juristen bij Banken / Financiële instellingen
 • Advocaten
 • Leden rechterlijke macht en alternatieve geschillenbeslechters
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.