LEERGANG SPECIALIST PERSONENSCHADE: GESCHILLENBESLECHTING

LEERGANG SPECIALIST PERSONENSCHADE: GESCHILLENBESLECHTING

Leergang Blended Learning
In bedrijf
13 en 20 juni en 12 december 2023
Hotel Breukelen

Deze leergang richt zich specifiek op strategie en advies voor vastgelopen letselschadezaken en de aanpak bij verschillende vormen van geschillenbeslechting. Onderscheid u als personenschadespecialist! Volg de specialisatie geschillenbeslechting voor ervaren letselschadejuristen.

Geschilbeslechting in letselschadezaken
In sommige letselschadezaken ontstaat er een patstelling tussen partijen waardoor de zaak (langdurig) vastloopt. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schadevergoeding. Hoe pakt u het dan aan? Welke keuzes maakt u? En welke strategie volgt u? Hoe adviseert u over het vervolgtraject?

De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Aanpak langlopende (vastgelopen) zaken
 • Meest voorkomende problemen en oplossingsrichtingen
 • Hoe voorkomt u conflicten en escalatie?
 • Welke strategie volgt u?
 • Wat is de haalbaarheid van een eventuele procedure?
 • Welke mogelijkheden en risico’s zijn er?
 • Hoe pakt u de procedure aan?
 • Wanneer moet u een deskundige inschakelen?
 • Alternatieve vormen van geschilbeslechting
 • Mediationstijlen en -aanpak

Korte opleiding van 3 bijeenkomsten

Flexibel: sterke mix van bijeenkomsten en zelfstudie, goed te combineren met werk en privé
Kwaliteit: u leert van de topexperts binnen het vakgebied
Snel: binnen 3 maanden rondt u de opleiding af

Opzet
De leergang is opgebouwd uit 3 bijeenkomsten. U krijgt aan het begin van elke bijeenkomst een overzicht met de actuele stand van zaken. We gaan daarna snel de diepte in met praktijkcases en jurisprudentie. U krijgt van experts handige tips en tools die u direct kunt gebruiken in uw praktijk.

3 Bijeenkomsten

 • Intensief en interactief met experts en professionals uit de letselschadepraktijk
 • U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases

Met lessen uit de praktijk. Inclusief de laatste stand van zaken en recente jurisprudentie.
Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.

Accreditatie/PE-punten
Programma

De schaderegeling in een letselschadezaak kan stroef verlopen of in een patstelling belanden. Op een bepaald moment zullen partijen een beslissing moeten nemen over de vervolgstappen in de zaak en de haalbaarheid van een eventuele procedure. Welke mogelijkheden en risico’s zijn er? Hoe pakt u de procedure aan? Welke alternatieve mogelijkheden zijn er buiten de overheidsrechter om?

Aan de hand van verschillende praktijksituaties behandelen we belangrijke aandachtspunten en valkuilen. Met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie.

Opzet

1: Civiele procedures

 • Alle rechtsingangen op een rij
 • Deelgeschilregeling
 • Art. 843a procedure
 • Bodemprocedure, waaronder ook de schadestaatprocedure
 • De directe actie en het eigen recht
 • Hoe leest de rechter het procesdossier
 • Verjaring en klachtplicht

2: Strafprocedure

 • Voeging in een strafrechtelijke procedure
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

3: Tactiek en strategie

 • Inleiding
 • Bestudering en voorbereiding casus
 • Casusbespreking waarbij aan bod komen:
 • Strategie en procesadvies
 • Bewijslast en bewijsrisico’s
 • Bewijs bij onzeker causaal verband
 • Alternatieve geschilbeslechting

4: Casus

Met de opgedane kennis kan de cursist nog beter de koers bepalen, indien de schadeafhandeling stroef verloopt.

-
-
 • Inleiding
 • Bestudering en voorbereiding casus
 • Casusbespreking waarbij aan bod komen:
 • Strategie en procesadvies
 • Bewijslast en bewijsrisico’s
 • Bewijs bij onzeker causaal verband
 • Alternatieve geschilbeslechting
-
 • Alle rechtsingangen op een rij
 • Deelgeschilregeling
 • Art. 843a procedure
 • Bodemprocedure, waaronder ook de schadestaatprocedure
 • De directe actie en het eigen recht
 • Hoe leest de rechter het procesdossier
 • Verjaring en klachtplicht
-
-
-
-
 • Compensatie van misdrijfschade
 • Voeging in een strafrechtelijke procedure
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Particuliere verzekeringen
-
-

Door het volgen van deze cursus leert u wat partijen en de rechter kunnen (en zouden moeten?) doen om het deskundigenbericht en de discussie over de waardering daarvan efficiënt en vlot, maar tevens zorgvuldig te laten verlopen.

De onderwerpen worden uitvoerig besproken, zowel vanuit het perspectief van de schadebehandelaar, de schade-expert en de (letselschade)advocaat als vanuit het perspectief van de rechter.

U krijgt antwoord op de volgende vragen

 • Wat is het juiste moment om een deskundige in te schakelen? Moet dat voorafgaande aan de procedure, of kunt u er (soms) ook mee wachten?
 • Door wie en hoe wordt bepaald welke deskundige(n) ingeschakeld moet(en) worden, welke vragen worden voorgelegd en welke informatie relevant is? Wat doet u, als u er in minnelijk overleg niet uitkomt? En wat doet de rechter in zo’n geval?
 • Hoe, door wie en wanneer wordt de specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid van de deskundige(n) getoetst? Moet een disclosure statement standaard worden?
 • Wat te doen als het deskundigenrapport onduidelijk is of niet klopt? Hoe gaat u daar als (proces)partij mee om? En hoe gaat de rechter daarmee om?
 • Battle of experts. Is dat te vermijden? Wat vindt de rechter hiervan?
-
-
 • Verschillen gewoon deskundigenbericht en voorlopig deskundigenbericht
 • Op verzoek/discretionaire bevoegdheid
 • Gronden voor afwijzing verzoek
 • Wie draagt het voorschot?
-
 • Wat is het juiste moment?
 • Keuze deskundigen/disclosure
 • Verzamelen van de (medische) feiten?
 • Meest voorkomende problemen met oplossingsrichtingen
-
 • Rechter: begeleiding procedure (!)
 • Kiezen van de persoon en de vraagstelling
 • (Eigen) onderzoek naar de geschiktheid
 • Taak en kwalificaties deskundige (expert, onafhankelijk, ervaring)
 • De deskundige maakt procedurele fouten
-

en voorafgaand daaraan

 • De persoon van de deskundige
 • Informatievoorziening aan en communicatie met de deskundige
 • Vraagstelling (in medische zaken)
 • Inschakeling van eigen deskundigen/partijdeskundigen
 • Op welk moment?
-
-
-
 • Bindend advies of vaststellingsovereenkomst
 • Welke criteria gelden voor een deugdelijk deskundigenrapport?
 • Inschakeling van andere deskundigen/battle of experts
 • Horen van deskundige(n)
-
 • Bindend advies of vaststellingsovereenkomst
 • Welke criteria gelden voor een deugdelijk deskundigenrapport?
 • Inschakeling van andere deskundigen/battle of experts
 • Horen van deskundige(n)
-
 • De meest voorkomende procedurele en inhoudelijke misverstanden met betrekking tot het deskundigenbericht (in procedures)
 • Voorkoming van fouten en bevorderen efficiency van de letselschaderegeling
 • Vragen en discussie

++Mediation en de nieuwe Kamer voor langlopende letselschadezaken (Kamer LLZ).++

Onderdeel van het conflict
Juristen zijn getraind in het argumenteren en daardoor overtuigen van de ander. Dit systeem is wederkerig (uw wederpartij kan het net zo goed als u). Daardoor wordt u als jurist haast automatisch onderdeel van een conflict, dat (helaas) mede daardoor ook in stand wordt gehouden.

Voorkomen is beter
Juristen zouden zich ook kunnen gaan toeleggen op het heel goed worden in het voorkomen van conflicten en escalatie. Deze cursus gaat dieper op dit onderwerp in aan de hand van twee alternatieve vormen van geschillenbeslechting:

 • Mediation
 • Kamer voor Langlopende Letselzaken (Kamer LLZ)

Doel van de cursus
Het doel van deze cursus is om aan de hand van een aantal pakkende voorbeelden, nieuwe inzichten te geven voor een andere aanpak van letselschadezaken. Waarbij u niet naar de rechter, niet naar de mediator en niet naar de kamer voor langlopende letselzaken hoeft te gaan, maar de zaak zelf binnen redelijke tijd oplost, zonder vervelende discussie over buitengerechtelijke kosten.

-
-

onder leiding van mr. Geertruid van Wassenaer

-
 • Preventive law
 • Wat is mediation?
 • Verschillende mediation stijlen
 • Rol van de mediator
 • Rol van partijen
 • Rol van de schadestaat
-
-
 • Verloop van mediation
 • Verschillende vormen van rechtvaardigheid
 • Slachtoffers willen erkenning, wat is adequaat erkennen?
 • Wat is “oplossen”?
 • Vastleggen resultaat
 • Afspraken over de kosten
 • Welke lessen zijn te trekken ter voorkoming van een geschil?
-
-
 • De nieuwe Kamer LLZ van De Letselschade Raad per 1 mei 2021: voor oplossing van langlopende letselschadegeschillen
 • Verschil met deelgeschilprocedure
 • Werkwijze
 • Vragen en discussie
Sprekers

mr. Mariken Peters

Advocaat/mediator/plaatsvervangend lid Kamer LLZ
AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem

mr. Clara Tilanus

LSA letselschade advocaat en Mediator
Van Wassenaer Wytema Letselschade advocaten & mediation
Bestemd voor

Voor ervaren juristen werkzaam bij advocatenkantoren, letselschadebureaus, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars en juridisch adviesbureaus (met minimaal 2 jaar ervaring in de letselschadepraktijk)

Data & Locatie
13 en 20 juni en 12 december 2023
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.495,00 excl. BTW per persoon.

€ 1.395,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.