Getuigenbewijs in (letsel)schadezaken

Getuigenbewijs in (letsel)schadezaken

Cursus op locatie
In bedrijf
Locatie centraal in het land

Over waarneming, de werking van het geheugen & bewijskracht.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Werking van het geheugen, geheugenperikelen en geheugenfouten
 • Ervaringen met de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in strafzaken en de lessen hieruit voor de civiele praktijk
 • Het effect van een gestuurde vraagstelling op het geheugen en verklaringen
 • Getuigenverklaringen, getuigenbewijs en bewijskracht in (letsel)schadezaken (civiele zaken)
 • Wettelijke regels voor de totstandkoming en het gebruik van getuigenverklaringen in (letsel)schadezaken
 • Aandachtspunten voor de jurist die in de praktijk bij een (voorlopig) getuigenverhoor betrokken is
 • Casusbespreking Getuigenverklaring(en) bij een verkeersongeval: de bewijswaarde van getuigenverklaringen vanuit praktische invalhoeken

Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid kan een getuigenverklaring doorslaggevend zijn. Op schrift gestelde getuigenverklaringen worden veel gebruikt in letselschadezaken. Een getuigenverhoor door een rechter in een letselschadezaak komt echter niet veel voor en wordt in de meeste gevallen buiten de rechtszaal afgehandeld.

Knelpunten in de praktijk rondom getuigenverklaringen als bewijsmateriaal
Het vaststellen van de (juridische) waarheid aan de hand van getuigenverklaringen is niet zonder problemen. Los van het feit dat getuigen opzettelijk niet de waarheid kunnen verklaren, kunnen er ook andere gebreken aan getuigenverklaringen kleven.

Betrouwbaarheid van het geheugen
Die gebreken hebben te maken met de wijze waarop mensen waarnemen en hetgeen zij waarnemen in hun geheugen opslaan en verwerken, de omstandigheden waaronder de waarnemingen hebben plaatsgevonden, de tijdsduur tussen waarnemen en verklaren, de beïnvloeding van getuigen van buitenaf en de wijze waarop uiteindelijk de waarnemingen van getuigen op papier komen. Daarnaast spelen persoonskenmerken van getuigen nog een belangrijke rol.

Doel van de cursus
Door het volgen van deze cursus leert u de juridische regels rondom getuigenbewijs in letselschadezaken kennen. U hoort wat de kracht en beperking van getuigenbewijs is, zoals gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

Over de werking van het geheugen, geheugenperikelen en geheugenfouten:

 • Betrouwbaarheid van getuigenverklaringen als bewijs (aan de hand van voorbeelden uit strafzaken)
 • Hoe werkt onze waarneming?
 • Het problematische geheugen
 • Het effect van een gestuurde vraagstelling op het geheugen en verklaringen
 • Herkennen van leugens en fouten
-
-

Over getuigenverklaringen, getuigenbewijs en bewijskracht in civiele zaken

 • Wettelijke regels
 • Bewijswaarde:
  • algemeen
  • schriftelijke verklaring
  • partij-verklaring
  • van-horen-zeggen-verklaring
  • één verklaring
 • Mogelijkheden om buiten rechte getuigen te horen
 • Procedurele mogelijkheden:
  • voorlopig getuigenverhoor
  • getuigenverhoor in bodemprocedure
 • Versterking/aanvulling getuigenbewijs
 • Enkele bijzonderheden:
  • getuigplicht en verschoningsrecht
  • onrechtmatig verkregen bewijs
  • minderjarige getuigen
  • rogatoire commissie
 • Overige tips& trics
-
-

In de workshop wordt aan de hand van een casus de bewijswaarde van getuigenverklaringen vanuit vooral praktische invalhoeken besproken.

Sprekers

mr. Mariken Peters

Advocaat/mediator/plaatsvervangend lid Kamer LLZ
AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem
Bestemd voor

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Verzekeraars
 • Overige rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
Data & Locatie
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief digitaal documentatiemateriaal.

Ook interessant: Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.