studiedag kerckebosch

Actualiteiten Personenschade

Praktijkdag op locatie
In bedrijf
Anafora Parkrestaurant & Events (Maximapark)

De praktijkmiddag ‘Actualiteiten Personenschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht en onderwerpen die om meer verdieping vragen.

Deze editie staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht
 • Ontwikkelingen en belangrijkste jurisprudentie in het schadevergoedingsrecht
 • Ontwikkelingen in de medische aansprakelijkheid van belang voor de personenschade

Actualiteiten en ontwikkelingen
Laat u bijpraten over de recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht. Centraal tijdens de cursus staat recente rechtspraak op het brede terrein van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en de diverse kwalitatieve aansprakelijkheden (art. 6:169 e.v. BW). Aan bod komt ook de verkeersaansprakelijkheid, in het bijzonder art. 185 WVW, het overmacht-verweer en eigen schuld. Tevens wordt de stand van zaken op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 en 7:611 BW) besproken. Onder andere komen de problematiek van de zorgplicht en de zogenoemde ‘huis-, tuin- en keukenongevallen’ aan bod. Tot slot worden de ontwikkelingen op het gebied van de shockschade besproken. De afgelopen periode heeft de Hoge Raad op dit terrein diverse ‘piketpalen’ geslagen: hoe gaat de feitenrechtspraak daarmee om en wat betekent dit voor uw praktijk?

Schadevergoedingsrecht
Tijdens deze cursus worden ook de ontwikkelingen en belangrijkste jurisprudentie in het schadevergoedingsrecht behandeld. Steeds vaker is het niet de civiele rechter die de agenda van het schadevergoedingsrecht, maar diens strafrecht collega. Wat betekent dit voor de civiele praktijk? Aan de hand van recente literatuur en jurisprudentie worden voorts de rafelrandjes van de affectieschade opgezocht. Daarnaast is er de laatste tijd veel te doen geweest over de vergoeding van fiscaal niet-verantwoord inkomen (‘zwart werk’) bij de begroting van de schade door het verlies van arbeidsvermogen. Wat is de stand van zaken in die discussie?
Voorts wordt de recente uitspraak van de rechtbank Limburg over de vergoeding van zorgschade besproken. In dat kader is ook de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat naasten die zorg verlenen gefinancierd uit een persoonsgebonden budget (pgb) recht hebben op hetzelfde salaris als professionele zorgverleners van belang. Welke implicaties heeft deze uitspraak voor de personenschadepraktijk?

Medische aansprakelijkheid
De coronapandemie is voor een groot deel van de bevolking weer naar de achtergrond verschoven. Dit geldt echter niet voor de mensen die kampen met long-covid of last hebben van bijwerkingen van een coronaprik. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de producent van het coronavaccin en/of de Nederlandse Staat?
Stilgestaan zal voorts worden bij de ontwikkelingen na de arresten uit 2020 waarin de Hoge Raad het ‘state of the art’ verweer introduceerde inzake de aansprakelijkheid voor een gebrekkige (medische) hulpzaak (art. 6:77 BW). Inmiddels zijn wij drie jaar verder en is in een van de zaken wederom tot de Hoge Raad geprocedeerd over het ‘state of the art’ verweer.
Behoort een patiënt toestemming te geven voor het delen van medische gegevens met de aansprakelijke partij? Daarover zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Of de Hoge Raad nog dit jaar arrest zal wijzen, is niet duidelijk. Maar in ieder geval zullen de bevindingen van AG Hartlief worden besproken die daar een duidelijk oordeel over heeft.

Programma
-
-
 • Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Shockschade
-
-
 • Invloed strafrecht op schadevergoedingsrecht
 • De rafelrandjes van de affectieschaderegeling
 • Vergoeding van fiscaal niet-verantwoord inkomen bij de begroting van de schade door het verlies van arbeidsvermogen
 • Ontwikkelingen op het gebied van zorgschade
Spreker
-
-
Sprekers
Bestemd voor

Deze praktijkmiddag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
Data & Locatie
Anafora Parkrestaurant & Events (Maximapark)
Anafora Parkrestaurant & Events (Maximapark)
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 475,00 excl. BTW per persoon. bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Inclusief koffie, thee, lunch en digitaal documentatiemateriaal.

NIEUW Cursusabonnement persoonlijk of kantoor
Wilt u zelf of met uw kantoorgenoten meerdere bijeenkomsten van Studiecentrum Kerckebosch volgen tegen voordelige tarieven? Sluit dan nu een persoonlijk of kantoorabonnement af. We hebben vier verschillende abonnementen samengesteld. Bekijk hier het aanbod.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.