Masterclass - Specialisatie
dinsdag 3 oktober 2017 Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort

Schuld- en Risicoaansprakelijkheid bij letselschade

De Hoge Raad op z’n retour?

De Hoge Raad lijkt vandaag de dag terughoudender om aansprakelijkheid aan te nemen, óók bij ernstig en blijvend letsel en de aanwezigheid van verzekeringsdekking. Is hier sprake van een koerswijziging? Maakt de Hoge Raad een pas op de plaats? Of is het aansprakelijkheidsrecht zelfs op zijn retour? Wat is daarvoor een verklaring en waar liggen nog wel kansen? Met de masterclass wordt een integrale behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schuld- (afd. 6.3.1 BW) en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.2 BW) beoogd. De recente arresten van de Hoge Raad worden besproken, maar vooral ook de impact en concrete toepassing daarvan in de praktijk. Voorts wordt vooruit gekeken: wat kunnen we op dit gebied vermoedelijk nog meer aan nieuwe ontwikkelingen verwachten? In één middag is uw kennis weer volledig up-to-date.

Onderwerpen en vragen die centraal staan:

 • De recente rechtspraak van de Hoge Raad over schuld- en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 en
 • 6.3.2 BW) voor letselschade
 • Van schuld naar risico en weer terug?
 • De rol van de Kelderluik-factoren
 • De hoedanigheid van partijen
 • Angst voor olievlekwerking als rem op aansprakelijkheid?
 • Beperkte financiële middelen en beleidsvrijheid: een steekhoudend verweer?
 • Zijn de grenzen van aansprakelijkheid bereikt?

Veel nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie
Aan de hand van diverse arresten van ons hoogste rechtscollege worden de huidige hoofdlijnen geschetst. Aandacht wordt besteed aan schuldaansprakelijkheid (afd. 6.3.1 BW) en risicoaansprakelijkheid (afd. 6.3.2 BW). Wanneer levert een letselschade toebrengende gedraging een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW op? En hoe heeft de Hoge Raad de afgelopen periode invulling gegeven aan de diverse risicoaansprakelijkheden? De inkt van het ene belangwekkende arrest was nog niet droog of een volgend verscheen alweer. Uiteraard wordt uitvoerig stilgestaan bij de principiële uitspraak van de Hoge Raad uit januari 2016, waarin de ‘hangmat-regel’ vooralsnog beperkt blijft tot opstallen (art. 6:174 BW) en niet wordt doorgetrokken naar ook dieren (art. 6:179 BW). Ook wordt, gezien de huidige ontwikkelingen, stilgestaan bij de vraag naar wat nu eigenlijk nog de meerwaarde van afd. 6.3.2 BW ten opzichte van afd. 6.3.1 BW is.

Uitwerking in de praktijk
In recente uitspraken heeft de Hoge Raad met betrekking tot letsel- schade talrijke piketpalen voor de aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtpraktijk geslagen. De precieze impact daarvan is nog allerminst duidelijk. Over de betekenis en duiding van deze arresten is veel discussie mogelijk. Tevens wordt in de lagere rechtspraak de invloed van de arresten van de Hoge Raad steeds meer zichtbaar: wat is de uitwerking van de rechtspraak van de Hoge Raad en zitten we wel op het goede spoor?

Lees meer

Volg ons ook op twitter @kkbletselschade

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Bestemd voor (academisch niveau) juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Letselschadebureaus
 • Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht